Op een actieve, sportieve manier naar en van het werk

ActieveVerplaatsing2.jpg

Ongeveer de helft van de beroepsactieve Vlamingen woont op minder dan 10 kilometer van het werk. Slechts 15% gebruikt de fiets. Er valt dus nog heel wat winst te boeken!

 

Bovendien brengt al fietsend naar het werk gaan heel wat voordelen met zich mee.

Voor de werkgever

 1. Regelmatige fietsers zijn gezonder en zijn minder afwezig op het werk. Ook blijken fietsende werknemers alerter te zijn en zich beter te kunnen concentreren.
 2. Kostenbesparend op parkeerruimte.
 3. Minder variabele kosten dan bij het gebruik van bedrijfswagens.
 4. Tijdswinst: bijvoorbeeld door verplaatsingen in de drukke binnenstad.
 5. Goed voor het imago: ze tonen een dynamisch bedrijf dat aandacht heeft voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
 6. Fiscaal voordelig: bedrijfsfietsen en alle aanverwante kosten zijn 120% aftrekbaar (dus ook fietsstallingen, kleedruimtes, enzovoort). Bedrijfsfietsen mogen zelfs gecumuleerd worden met fietsvergoedingen en firmawagens.

Voor de fietser/werknemer

 1. Twee keer per dag 15 minuten fietsen zorgt voor gezonde beweging.
 2. Fietsen biedt flexibiliteit en vaak ben je sneller op jouw bestemming dan met de auto (geen files, geen parkeerplaats zoeken, enz.)
 3. Een fietser kan genieten van het vlotte verkeer, daar waar een autorit in druk verkeer vaak spanningen en frustraties meebrengt.
 4. Fietsen brengt ook op. Je verbruikt geen brandstof, betaalt geen parkeergeld, enz. In veel bedrijven kan je genieten van een belastingvrije fietsvergoeding.
 5. Fietsen is milieuvriendelijk.

Fietspremie

Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen.

De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector.

 

Een fietsvergoeding moedigt werknemers aan om te kiezen voor de fiets in hun woon-werkverkeer. En meer fietsende werknemers levert alleen maar voordelen op!

 

Het bedrag van de fietsvergoeding tot 0,23 euro (inkomstenjaar 2018/aanslagjaar 2019) per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. De vergoeding is RSZ-vrij.

 

Ook zijn investeringen in infrastructuur en fietsaccessoires voor 120% aftrekbaar.

Fietsenstalling

fietsstalling.jpg

Wil je fietsen naar en van het werk stimuleren? Zorg dan zeker voor een goed uitgeruste fietsenstalling.

 

 • Overdekt: zodat de fietsen droog blijven;
 • Goed verlicht: dat is veiliger en beter voor de sociale controle;
 • Bij voorkeur afgesloten voor onbevoegden: zodat de fietsen veilig achter slot en grendel staan.

 

In de brochure "Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel – Goede praktijkvoorbeelden” van de Fietsersbond en de Vlaamse overheid vind je tal van praktijkvoorbeelden en nuttige tips voor het inrichten van een fietsenstalling. 

Fietsleasing en bedrijfsfietsen

Je kan als bedrijf ook fietsen kopen of leasen. Ontdek via de website van Bikeform welke formule het best past en welke fiscaal het aantrekkelijkst is.

Acties

Bike to work

Bike to Work is een initiatief van de fietsersbond en CRACQ - les Cyclistes Qoutidiens- om het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen te stimuleren. Al dan niet in combinatie met openbaar vervoer of auto.

biketowork800.jpg

De 7 km-club

De 7 km-club omarmt iedereen die fietst naar het werk.

 

7 km is een haalbare afstand. Wie die dagelijks aflegt, verdient een schouderklopje. Een gezellige club om deel van uit te maken.

 

Of je nu verkiest om met de plooifiets, stadsfiets, bakfiets of elektrische fiets te trappen, iedereen is welkom in de
7 km-club!

7km800.jpg

#ikfietsnaarhetwerk

Elke eerste donderdag van mei vindt #ikfietsnaarhetwerk plaats. Doe mee en draag bij aan meer gezondheid, minder file en meer werkplezier. Motiveer ook je collega's om op die dag naar het werk te fietsen!

ikfietsnaarhetwerk8.jpg

Waar kan je terecht voor meer informatie?

Fietsersbond

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers. Of je nu vaak, soms of nog niet de fiets neemt. Dat doen ze op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, Brussels, Belgisch en ook Europees niveau.

Fietsersbond8.jpg

Bikeform

Het doel van Bikeform is de fietssector (aanbodzijde) een innovatief inzicht aan te reiken om beter te kunnen inspelen op de (verhoogde) vraag naar bedrijfsfietsen. Tegelijkertijd willen ze de bedrijven (vraagzijde) kwalitatief ondersteunen zodat zij de juiste beslissingen nemen bij het voorzien en inzetten van bedrijfsfietsen.

Ze helpen je verder met nuttige tips over bedrijfsfietsen, fietspremie, fietsenstalling, … via www.bikeform.be.

BikeformH.jpg

Mobiel Vlaanderen

Mobiel Vlaanderen bundelt alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa.

Provinciale mobiliteitspunten

In elke provincie staat een Provinciaal MobiliteitsPunt ter beschikking van bedrijven en private instellingen die te maken hebben met problemen van woon-werkverkeer of die het woon-werkverkeer van of naar hun bedrijfslocatie op een duurzamere manier willen organiseren. De Provinciale MobiliteitsPunten ondersteunen bedrijven en private instellingen bij de indiening en de uitvoering van de projecten.

Het pendelfonds

Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer moet in het woon-werkverkeer stijgen.

 

Op geregelde tijdstippen worden nieuwe projectoproepen gelanceerd.

Laat je inspireren

Bekijk hoe Covestro volop gaat voor een actief woon-werk beleid. Fietsleasing, fietskledij, ... Het zijn maar enkele initiatieven die zij voorzien voor hun personeel.