Wat is de gratis Sport- en beweegscan?

Voor je van start gaat met acties op het werk, vorm je je het best eerst een juist beeld van je werknemers.

 

Bewegen ze vaak? Sporten ze al? Waarom sporten ze? En wat verwachten ze van hun werkgever op dat gebied?  

 

Met onze Sport- en beweegscan, een gratis digitale enquête die je onder het personeel verdeelt, brengen we een aantal sportieve basisgegevens in kaart. De resultaten worden toegelicht door de consulent Sportieve werkplek. We bezorgen een samenvattend rapport van die resultaten en helpen jullie op basis daarvan op weg om acties op te zetten.

Wat mag je verwachten van Sport Vlaanderen?

De resultaten van de Sport- en beweegscan worden toegelicht door één van onze consulenten Sportieve werkplek. We bezorgen een samenvattend rapport van die resultaten en helpen jullie op basis daarvan op weg om acties op te zetten.   

 

Daar stopt onze rol als overheid echter wel. Wij bieden zelf geen lessen aan, en ook verdere begeleiding op maat is slechts in beperkte mate mogelijk. Hiervoor zijn er meer dan voldoende private spelers op de markt. We verwijzen jullie er graag naar door.

Vraag de gratis Sport- en beweegscan aan

Wil je gratis het sportieve profiel van jouw onderneming laten bepalen? Registreer dan meteen je onderneming en vraag de Sport- en beweegscan aan.

 

De Sport- en beweegscan is geen voorwaarde om samen met ons een bedrijfssportprogramma op te starten, maar wij zien het wel als een nuttig instrument om inzicht te verwerven in de drijfveren van het personeel.

 

We verwachten dat minstens de helft van de werknemers de enquête invult, om representatieve resultaten te kunnen voorstellen. Om de anonimiteit van de deelnemers te garanderen, kunnen wij de sport- en beweegscan enkel bij bedrijven met meer dan 20 personeelsleden initiëren.

Liever eerst een intake gesprek?

Telt jouw onderneming minder dan 20 werknemers, of is de aanvraag van een Sport- en beweegscan een te grote eerste stap? Dan is het misschien eerder aangewezen dat Sport Vlaanderen naar je bedrijf komt voor een intakegesprek. Tijdens zo’n gesprek kunnen we de noden en wensen, alsook de mogelijkheden bespreken.