Effectmeting van de beleidsfocussen laagdrempelig sportaanbod, innovatie en jeugdsport

beleidsmonitoring_media.jpg

De onderzoekslijn beleidsmonitoring voert een effectiviteitsmeting uit van drie beleidsfocussen uit het decreet betreffende de georganiseerde sportsector. De beleidsfocussen zijn:

  • jeugdsport (start oktober 2018);
  • innovatie (start oktober 2017);
  • laagdrempelig sporten (start februari 2018).

In deze onderzoekslijn worden kritische succesfactoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen tot het behalen van de vooropgestelde doelstellingen van de beleidsfocussen. Op deze manier kan de projectmatige ondersteuning van sportfederaties geëvalueerd en bijgestuurd worden. Concreet zal er in de onderzoeksprojecten gericht op beleidsmonitoring gebruik gemaakt worden van een effectiviteitsmeting (wat zijn kritische succesfactoren voor het behalen van decretale doelstellingen?) en een procesevaluatie (hoe worden de beleidsfocussen geïmplementeerd door sportfederaties, hoe dragen deze bij tot het behalen van decretale doelstellingen?). De resultaten van het onderzoek rond dit thema kunnen Sport Vlaanderen ondersteunen in de begeleiding van sportfederaties om specifieke beleidsdoelstellingen te behalen.

 

Promotoren: Prof. dr. Jeroen Scheerder (KU Leuven), Prof. dr. Annick Willem (UGent), dr. Els De Waegeneer (UGent), Prof. dr. Veerle De Bosscher (VUB) en Prof. dr. Marc Theeboom (VUB)

Onderzoeker: drs. Joris Corthouts (KU Leuven), drs. Thomas De Bock (UGent), drs. Margot Ricour (VUB)

Deze pagina delen