Van Multimove naar multisport

De onderzoekslijn over een brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen heeft tot doel een inventaris op te maken van initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van de globale motorische competenties (inclusief aquatische activiteiten) van kinderen. Ook wil men met het onderzoek de nood en effectiviteit van die initiatieven evalueren. In dit project zullen het motorisch profiel en attitudes van kinderen (en hun ouders) die op jonge leeftijd deelnamen aan brede bewegingsinitiatieven vergeleken worden met kinderen die hier niet mee in contact kwamen. Tevens zal er een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende settings. Daarnaast wordt er op het niveau van het aanbod van deze initiatieven onderzocht in welke mate er voorzien wordt in een breed sportaanbod na de kleuterleeftijd en of nieuwe initiatieven ontstaan zijn ten gevolge van eerdere beleidsinterventies (bijvoorbeeld Multimove). De verworven kennis zal optimaal benut worden om initiatieven voor een brede motorische ontwikkeling en/of multisport aanbod op te starten en te ondersteunen.

 

Promotoren: Prof. dr. Matthieu Lenoir (UGent), Prof. dr. Eva D’Hondt (VUB), Prof. dr. Kristine De Martelaer (VUB), Prof. dr. Frederik Deconinck (UGent), Prof. dr. Jan Seghers (KU Leuven) & Prof. dr. Leen Haerens (UGent)

Onderzoeker: dra. Eline Coppens (UGent/VUB)

Help ons multisportinitiatieven in kaart te brengen

We willen alle initiatieven die aandacht hebben voor de brede motorische ontwikkeling en/of multisport voor kinderen tussen 3 en 12 jaar inventariseren. We zoeken scholen, verenigingen, gemeentes of sportclubs die multisportinitiatieven organiseren. Unisportclubs met een multisportaanbod of omnisportclubs met een specifiek aanbod voor kinderen komen ook in aanmerking.

 

Help ons met het onderzoek en bezorg ons alle informatie over jouw multisportinitiatief of -aanbod door onderstaande velden in te vullen. Multimove-initiatieven hoef je niet in te dienen, die hebben we al kunnen inventariseren.

Alle velden met een * zijn verplicht

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Gegevens initiatief
Gegevens initiatiefnemer

Deze pagina delen