Onderzoeksgroep Biomechanica en Motorische Controle van de menselijke beweging (UGent)

Onderzoeksgroep Biomechanica en Motorische Controle van de menselijke beweging (UGent)

Het onderzoeksprogramma van de onderzoeksgroep sport pedagogiek van de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen is opgebouwd rond de centrale vraag: “Hoe kan een leerkracht Lichamelijke Opvoeding, een sport coach, of een sportclubbestuur, kinderen en jongeren motiveren tot een sportieve en actieve levensstijl?”. De onderzoeksgroep sport pedagogiek staat dan ook garant voor internationaal erkend en innovatief onderzoek met betrekking tot de motivatie van kinderen en jongeren in sport- en bewegingscontexten. De onderzoeksgroep streeft ernaar om op praktische en toegankelijke manier via een evidence-based opleidingsaanbod de brug te maken tussen theorie en praktijk.

Prof. dr. Matthieu Lenoir

Prof. dr. Matthieu Lenoir is doctor in de Lichamelijke Opvoeding (UGent, 1997) en werkt als hoogleraar aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek in de groep focust op de ontwikkeling en determinanten van motorische competentie bij kinderen en adolescenten, gaande van klinische groepen (obesitas, DCD) tot jonge beloftevolle topsporters. Vanuit dit perspectief werd de wetenschappelijke onderbouwing van o.a. het Vlaams Sport Kompas en het Multimove programma aangeleverd.

Prof. dr. Frederik Deconinck

Prof. dr. Frederik Deconinck is doctor in de Lichamelijke Opvoeding (UGent, 2005) en werkt als docent aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. Zijn interesse gaat uit naar de ontwikkeling van de perceptuele en cognitieve processen die aan de basis liggen van motorische competentie. In zijn onderzoek richt hij zich hiervoor zowel op populaties met motorische problemen (vb. kinderen met obesitas of developmental coordination disorder) als op beloftevolle sporters. 

Prof. dr. Leen Haerens

Prof. dr. Leen Haerens is doctor in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (2007) en is werkzaam als hoofddocent aan de vakgroep beweging- en sportwetenschappen van de Ugent. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe leerkrachten lichamelijke opvoeding, sport coaches en clubbesturen kinderen en jongeren duurzaam kan motiveren tot sportparticipatie en een actieve levensstijl. 

Eline Coppens

Eline Coppens voltooide in 2005 haar studies tot master in de lichamelijke opvoeding aan de Universiteit Gent. Ze begon haar loopbaan als leerkracht lichamelijke opvoeding in hetbasisonderwijs. Tot voor kort werkte Eline als lector lichamelijke opvoeding aan de Hogeschool Gent, waar ze lesgaf aan toekomstige bachelors in het onderwijs. Dit combineerde ze met een opleiding tot motorische remedial teacher en een zelfstandige activiteit als consultant in motorische ontwikkeling. Sinds 1 november 2017 werkt  Eline voor de UGent als PhD Student aan het project 'Van Multimove naar Multisport'.