Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid (KU Leuven)

Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid (KU Leuven)

Het wetenschappelijk onderzoek van de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid van het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven kan gesitueerd worden binnen twee onderzoekslijnen. Binnen de onderzoekslijn ‘Fysieke Activiteit ter bevordering van de fysieke fitheid en gezondheid’ richt het onderzoek zich hoofdzakelijk op het bestuderen van de effectiviteit van theorie gebaseerde interventies om fysieke activiteit te promoten en sedentair gedrag te verminderen. Deze interventies worden uitgevoerd in diverse settings (school, werkplek, socio-culturele verenigingen) en doelgroepen  (kinderen, volwassenen, ouderen). De onderzoekslijn ‘Leiderschap ter bevordering van teamfunctioneren en motivatie in de sport’ bestudeert het verband tussen alteetleiderschap, teamvertrouwen, prestatie en motivatie van teamleden om het functioneren van een sportteam en het welbevinden van teamleden te optimaliseren.

Prof. dr. Jan Seghers

Prof. dr. Jan Seghers is doctor in Lichamelijke Opvoeding (KU Leuven, 2003). Hij is als hoogleraar verbonden aan het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven en staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag en naar de effectiviteit van interventies ter bevordering van een gezonde en actieve levensstijl in diverse settings en doelgroepen.

Prof. dr. Filip Boen

Prof. dr. Filip Boen is doctor in de Psychologie (KU Leuven, 2000).  Hij is als hoogleraar verbonden aan het Departement Bewegingswetenschappen (KU Leuven), waarvan hij momenteel voorzitter is. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de onderliggende motivationele en sociaal-psychologische processen van gezondheidsbevorderende fysieke activiteit, alsook naar groepsprocessen in teamsporten.

Prof. dr. Jannique van Uffelen

Prof. dr. Jannique van Uffelen heeft een achtergrond in gezondheid (BHealth), bewegingswetenschappen (MSc) en epidemiologie (MSc). Ze is doctor in fysieke activiteit en gezondheid (PhD, VUmc Amsterdam, 2007) en is hoofddocent aan het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven. Haar onderzoek is ingebed in de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid en richt zich ‘Actief en gezond ouder worden’. Prof van Uffelen doet onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteit, inclusief sport, en gezondheid, determinanten van fysieke activiteit en naar interventies om meer te bewegen.