Onderzoeksgroep Motoriek & Didactiek (VUB)

Onderzoeksgroep Motoriek & Didactiek (VUB)

De Onderzoeksgroep Motoriek & Didactiek (MODI) werd recent opgericht en staat onder leiding van Prof. Dr. Eva D’Hondt en Prof. Dr. Kristine De Martelaer. Het centrale uitgangspunt van MODI is het bevorderen van ‘physical literacy’ door het bestuderen van feitelijke en (zelf)waargenomen competenties inzake beweging /  motoriek, pedagogiek en didactiek, en dit zowel op het niveau van het individu als van de (onderwijs)praktijk en het (gezondheids)beleid. Het ontwikkelen van deze competenties moet mensen / instanties in staat stellen om levenslang gezonde en actieve keuzes te maken / aan te bieden ten voordele van het eigen welzijn, dat van anderen en hun omgeving.

Prof. dr. Eva D’Hondt

Prof. dr. Eva D’Hondt (°14/01/1985) studeerde in 2007 af als Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Gent (UGent), en behaalde er in 2011 ook haar doctoraatstitel. Sinds 2014 is ze voltijds docent aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW) binnen de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Naast een gevarieerd onderwijspakket, situeren haar onderzoeksactiviteiten en internationaal track record zich binnen de domeinen van motorische competentie, ontwikkeling en controle; kinantropometrie; fysieke activiteit, fitheid en gezondheid. Sinds 2016 treedt ze op als voorzitter van de VUB Onderzoeksgroep Motoriek en Didactiek (MODI) en als co-voorzitter van de UGent-VUB Alliantieonderzoeksgroep Physical Activity and Nutrition (PANU).

Prof. dr. Kristine De Martelaer

Prof. dr. Kristine De Martelaer is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK), verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen. Ze doceert vakken zoals Geschiedenis en filosofie van de Sport en de Lichamelijke Opvoeding, Didactiek van de Bewegingsvorming. Haar onderzoeksexpertise, binnen de onderzoeksgroep Motoriek en Didactiek (MODI), situeert zich rond didactische werk- en evaluatievormen (aquatische activiteiten, EHBO, integriteit, …), motorische basisvaardigheden, stimulerende rol van lesgevers en ouders, …. Ze leidt vanaf januari 2018 een eigen zwemschool ‘SwiMove’ aan de VUB als living lab voor ‘water competences’. In Nederland is ze hoogleraar binnen de bijzondere leerstoel Pedagogiek en onderwijskunde van LO, waar onderzoek wordt gedaan naar de psycho-sociale leerresultaten en werkvormen in LO en naschoolse sport.