Onderzoeksgroep Sport & Society (VUB)

Onderzoeksgroep Sport & Society (VUB)

De onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Vrije Universiteit Brussel doet maatschappelijk relevant en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar sport met betrekking tot maatschappelijke en beleidsgerelateerde vraagstukken. Het doel is om meer inzicht te verwerven in de relatie tussen sport en maatschappij. Er wordt vertrokken vanuit een ruime invulling van het begrip ‘sport’, waarbij zowel breedtesport en topsport, als traditionele en alternatieve sporttypes en – organisatievormen aan bod kunnen komen. Ook het begrip ‘maatschappij’ krijgt een brede invulling.

 

Het kan dan zowel gaan over individuen, groepen, gemeenschappen, organisaties/instituties als over landen. SASO heeft doorheen de jaren geavanceerde theorieën en methodologieën ontwikkeld met betrekking tot het meten, ontwikkelen en verbeteren van de processen en prestaties van sportbeleid en sportorganisaties.

 

Met betrekking tot breedtesport heeft SASO een speciale expertise ontwikkeld voor het bestuderen van individuele en sociale betekenissen van sportparticipatie bij specifieke 'doelgroepen' (bijvoorbeeld maatschappelijk kwetsbare jongeren, etnische minderheden, …).

 

Met betrekking tot topsport heeft SASO sinds 2002 een wereldwijd internationaal onderzoeksplatform opgezet waarbij onderzoekers uit meer dan 20 landen betrokken zijn. Dit platform, SPLISS (Sports Policy factors leading to International Sporting Success) genaamd, doet onderzoek naar de factoren die leiden tot internationale sportsuccessen (www.spliss.net).

Prof. dr. Veerle De Bosscher

Prof. dr. Veerle De Bosscher is professor in sportbeleid en management aan de Vrije Universiteit Brussel bij de onderzoeksgroep Sport and Society. Haar expertise situeert zich in beleidsevaluatie, effectiviteit en benchmarking van (top- en jeugd-) sportbeleid en competitiviteit. Ze is stichter en coördinator van SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success), een wereldwijd netwerk dat topsportbeleid benchmarkt en adviseert (www.spliss.net). In Vlaanderen is ze lid van de stuurgroep Topsport en adviseert ze in diverse commissies (jeugdsport, jury topsportfonds). Daarnaast is ze adjunct professor aan Victoria University (Australia) en was ze voordien visiting professor aan de Universiteit van Utrecht.

Prof. dr. Marc Theeboom

Prof. dr. Marc Theeboom is doctor in de Lichamelijke Opvoeding en master in de Agogische Wetenschappen (optie vrije tijd) en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als gewoon hoogleraar aan de Faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) en Psychologie en Educatiewetenschappen (PE). Hij is voorzitter van de onderzoeksgroep ‘Sport and Society’. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar agogische en beleidsmatige aspecten van sport in het algemeen en specifieke aandachtsgroepen in het bijzonder. Hij heeft een specifieke interesse in de ontwikkeling en evaluatie van initiatieven waarin sport kan gebruikt worden als een middel voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van bijzondere doelgroepen.

Prof. dr. Inge Derom

Prof. dr. Inge Derom is als assistant professor en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel. Ze doctoreerde aan de University of British Columbia (Vancouver, Canada) en doet onderzoek naar het hefboomeffect van sportevenementen met aandacht voor sportdeelname en gezondheidspromotie. Binnen de masteropleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel is ze als coördinator verantwoordelijk voor de afstudeervariant sportbeleid en -management.