Onderzoeksgroep Sportmanagement (UGent)

Onderzoeksgroep Sportmanagement (UGent)

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Sportmanagement van de UGent richt zich op effectiviteit in de sport binnen het kader van de professionalisering van sportbeleid en sportmanagement. Er wordt met name onderzoek gedaan naar het sportbeleid en sportorganisaties die door de professionalisering effectiever moeten worden maar daarbij rekening houdend met de specificiteit en waarden, i.h.b. de ethische aspecten, in de sector. Binnen de onderzoeksgroep Sportmanagement wordt dus onderzoek gedaan naar effectiviteit in twee domeinen: effectiviteit in sportmanagement en sportbeleid door samenwerkingsverbanden tussen en met sportorganisaties, en effectiviteit in een waarden gedreven aanpak in sportmanagement. Dit omvat onderzoek op de diverse niveaus van sportmanagement, zijnde: de sportmanager/bestuurder, de sportorganisatie, de sportsector, en het sportbeleid. Naast onderzoek staat de groep ook in voor het onderwijs van sportmanagement in de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, optie Sportmanagement, aan de UGent.

 

Als houder van de Olympische leerstoel Henri de Baillet Latour-Jacques Rogge en academisch verantwoordelijke binnen de Universiteit Gent voor de Belgian Olympic Academy staan de Olympische waarden centraal in het onderzoek en onderwijs.

Prof. Dr. Annick Willem

Prof. Dr. Annick Willem is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen en hoofddocent aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidsweten-schappen, Universiteit Gent. Haar onderzoeksprojecten handelen over samenwerkingsverbanden, netwerken, effectiviteit van sportpromotie initiatieven en ethiek in de sport. Ze is de academische verantwoordelijke vanuit de Universiteit Gent voor de Belgian Olympic Academy,  verantwoordelijk voor de afstudeerrichting Sportmanagement binnen de Master L.O. en Bewegingswetenschappen, en docent van diverse opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting.

Prof. Dr. Delfien Van Dyck

Prof. Dr. Delfien Van Dyck is voor 10% aangesteld als ZAP in de onderzoeksgroep sportmanagement, de overige 90% werkt ze als post doctoraal onderzoeker (FWO Vlaanderen) in de onderzoeksgroep fysieke activiteit en gezondheid. In haar onderzoek focust ze zich op hoe de sportomgeving en de ruimere woonomgeving kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op een zo optimaal mogelijke manier kunnen aanzetten tot sport en beweging. In de opleiding Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen doceert ze het vak Sportstructuren en Sportbeleid aan studenten 2de bachelor.

Dr. Els De Waegeneer

Dr. Els De Waegeneer is postdoctoraal onderzoeker binnen het team Sportmanagement. Ze studeerde in 2005 af aan de UGent als Master in de Biomedische Wetenschappen en vervolgens schoolde ze zich bij in Moraalwetenschappen, eveneens aan de Ugent. Els De Waegeneer deed onderzoek naar het voorkomen en het gebruik van ethische codes en de toepassing van het Fair Play principe. Momenteel spitst haar onderzoek zich voornamelijk toe op het bijzonder actuele thema van matchfixing.

Thomas De Bock

Thomas De Bock behaalde aan de Universiteit van Gent een Master of Arts in de Geschiedenis, een Master of Science in de EU-studies en een Master in de Bedrijfseconomie. Naast deze academische bagage heeft hij een enorme passie voor sport. Hij is topsporter (atletiek) en bestuurslid bij de sportorganisatie ‘Olympic Running Team’. Sinds februari 2018 is hij actief als onderzoeker binnen het Sportmanagement team van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent.​