Onderzoekslijn sportparticipatie

Sportparticipatie in Vlaanderen

De onderzoekslijn sportparticipatie moet de beleids- en beheerscyclus ondersteunen door het verstrekken van antwoorden op belangrijke vragen over:

  • het aantal (non-)sportparticipanten;
  • motieven en belemmeringen voor deelname;
  • de populariteit van sporttakken,
  • sociale en organisatorische contexten van sportparticipatie;
  • socio-economische aspecten van sportdeelname (verplaatsingsbereidheid, uitgaven aan sportdeelname);
  • mechanismen die de deelname aan sport kunnen beïnvloeden (leeftijd, geslacht, leefstijlen, gezinssituatie, socio-economische kenmerken, socio-geografische aspecten, etc.).

Voor het meten van de sportparticipatie anno 2019 zal een nieuwe Participatiesurvey uitgevoerd worden in samenwerking met het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (KCM) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). De participatiesurvey laat tevens toe de relatie tussen sportparticipatie en de deelname aan andere vrijetijdsdomeinen in kaart te brengen. Door de herhaalde meting van sportparticipatiegedrag kan een beeld gegeven worden van recente evoluties en trends in de sportdeelname van de 15- t.e.m. 85-jarige Vlaming.

 

Promotoren: Prof. dr. Jeroen Scheerder (KU Leuven, Promotor), Prof. dr. Filip Boen (KU Leuven), Prof. dr. Inge Derom (VUB), Prof. dr. Marc Theeboom (VUB), Prof. dr. Delfien Van Dyck (UGent), Prof. dr. Jannique van Uffelen (KU Leuven), Prof. dr. Annick Willem (UGent)

Onderzoeker: dr. Erik Thibaut (KU Leuven)

Deze pagina delen