sportwedstrijd triatlon Vanderplancke.jpg

Organisatoren sportevenementen

Wij helpen je graag met de organisatie van je sportevenement

Kostenvergoedingen vrijwilligers

22/01/2020

Vrijwilligers kunnen niet voor hun prestaties betaald worden. Een organisatie kan wel de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetalen.

 

 Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden:

  • de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding
  • de vergoeding van de werkelijke kosten;
  • de combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met de werkelijke vervoerskosten.
  1. Forfaitaire vergoeding

De kosten moeten niet bewezen worden om een forfaitaire vergoeding te ontvangen. Er moet wel rekening gehouden worden met maximumbedragen.

 

Basisbedrag

De bedragen volgen de evolutie van het indexcijfer. Vanaf 1 januari 2020 mogen maximaal de volgende forfaitaire bedragen toegekend worden aan vrijwilligers: maximum € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar;

 

Let op: het maximum geldt voor al het vrijwilligerswerk van één vrijwilliger samen.

 

Verhoogd bedrag

Voor bepaalde categorieën van vrijwilligers wordt vanaf 2019 het jaarbedrag verhoogd. Het dagbedrag blijft ongewijzigd. Het jaarlijks plafond van de forfaitaire verhoogde kostenvergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2020 € 2.549,90.

Het verhoogd bedrag mag uitbetaald worden aan de  volgende categorie van vrijwilligers:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;

 

Deze verhoging geldt niet voor vrijwilligers die tijdens de periode waarin ze prestaties inzake vrijwilligerswerk uitvoeren, een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen.

 

De organisatie legt een nominatieve lijst per jaar aan, met de gegevens van de vrijwilligers die een forfaitaire kostenvergoeding krijgen, de dag waarop ze een kostenvergoeding kregen en het bedrag. 

 

  1. Vergoeding werkelijke kosten

Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken.

 

De twee systemen van onkostenvergoeding (forfaitaire vergoeding/bewezen reële kosten) kunnen echter niet gecombineerd worden voor dezelfde vrijwilliger in eenzelfde kalenderjaar : er moet een keuze gemaakt worden!

 

 

      3. Vervoerskosten

 

 

De forfaitaire kostenvergoedingen mogen gecombineerd worden met een reële verplaatsingsvergoeding tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger.

Als de vrijwilliger zich verplaatst met zijn eigen voertuig (auto, motorfiets of bromfiets) kan een organisatie de forfaitaire kilometervergoeding betalen. Vanaf 1 juli 2019 t.e.m. 30 juni 2020 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3653 euro per kilometer.

Als hij zich verplaatst met zijn eigen fiets mag een organisatie de fietsvergoeding tot maximum € 0,24 per kilometer (vanaf 01/01/2019) betalen.

Voor het openbaar vervoer kan de kost van het vervoersbewijs worden terugbetaald.

 

De totale verplaatsingsvergoeding voor gebruik van het openbaar vervoer, de eigen fiets of het eigen voertuig mag per jaar per vrijwilliger een bedrag gelijk aan 2000 keer de kilometervergoeding voor gebruik van het eigen voertuig niet overschrijden.

 

Het aantal gereden kilometers moet je bewijzen met kostennota’s.

 

 

Worden de bovenvermelde bedragen overschreden, dan worden alle vergoedingen in principe onderworpen aan de sociale zekerheid en zijn deze belastbaar. 


Sport Vlaanderen is actief op social media