sportwedstrijd triatlon Vanderplancke.jpg

Organisatoren sportevenementen

Wij helpen je graag met de organisatie van je sportevenement

Zoveel subsidies had Vlaanderen in de tweede helft van 2018 veil voor bovenlokale, topsport- en G-sportevenementen

22/06/2018

Bovenlokale sportevenementen dienen niet enkel de missie van Sport Vlaanderen, zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen krijgen, maar dragen ook de campagne #sportersbelevenmeer uit. Daarom krijgen ze financiële steun.

De vele sportevenementen die overal in Vlaanderen georganiseerd worden leveren een belangrijke bijdrage aan de missie van Sport Vlaanderen: zoveel mogelijk mensen actief aan het sporten en bewegen krijgen. Daarenboven kunnen ze ook de landelijke ‘#sportersbelevenmeer’-campagne mee helpen uitdragen. 

 

Onder andere door de inkanteling van de bevoegdheden van de provincies vanaf 2018 werd het evenementenbeleid van Sport Vlaanderen grondig gewijzigd. Voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale (top)sportevenementen werden nieuwe subsidiereglementen opgesteld die in 2018 in werking traden.

 

In december 2017 werd een eerste reeks evenementen goedgekeurd die tussen 1 januari en 30 juni 2018 plaatsvonden. Voor evenementen die plaatshebben tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018 kon een subsidieaanvraag worden ingediend tot 15 maart 2018.

 

Binnen de categorie bovenlokale sportevenementen worden 62 bovenlokale sportevenementen met een competitief karakter gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 282.800 euro.  42 bovenlokale sportevenementen met een recreatief karakter werden weerhouden en ontvangen in totaal 192.500 euro. In de categorie internationale sportevenementen wordt 35.000 euro uitgetrokken voor 1 evenement.

 

In de tweede helft van 2018 krijgen 10 internationale en 75 laagdrempelige G-sportevenementen financiële ondersteuning voor een totaalbedrag van 191.649,64 euro.

 

Binnen de categorie internationale topsportevenementen zullen 25 organisaties steun krijgen voor een totaalbedrag van 543.700 euro.  Voor de categorie EK/WK of kwalificatietornooien trekt de Vlaamse overheid 95.000 euro uit voor 4 evenementen.

 

Aanvragen voor het kalenderjaar 2019 kunnen vanaf 1 augustus aangevraagd worden. Uiterste datum voor het indienen van de subsidie-aanvraag is 30 september 2018.

 


Sport Vlaanderen is actief op social media