Overzicht ondersteunde sportevenementen

Eerste ronde 2018

Door de inkanteling van de bevoegdheden van de provincies vanaf 2018 werd het evenementenbeleid van Sport Vlaanderen grondig gewijzigd. 15 oktober 2017 was de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor evenementen die doorgaan in de periode januari tot en met juni 2018.

 

Er werden deze indienronde in totaal 161 aanvragen ingediend, waarvan 38 in de categorie internationale topsportevenementen en 123 in de categorie bovenlokale sportevenementen.

  • 28 internationale topsportevenementen ontvingen een subsidie voor een totaal bedrag van 572.825 euro
  • 69 bovenlokale evenementen, waarvan 22 met een recreatief en 47 met een competitief karakter ontvingen een totaal bedrag van 305.622 euro.

Eerste ronde 2019

De vele sportevenementen die overal in Vlaanderen georganiseerd worden leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de Vlaamse minister van sport om zoveel mogelijk mensen actief aan het sporten en bewegen te krijgen.  Om die reden wil Sport Vlaanderen waardevolle bovenlokale sportevenementen financieel steunen.  Daarenboven kunnen ze op publicitair vlak ook bijdragen aan de landelijke ‘sportersbelevenmeer’-campagne. 

De eerste indiendatum voor 2019 was 30 september 2018 voor alle sportevenementen in 2019, ongeacht de organisatiedatum.
Binnen de categorie bovenlokale sportevenementen worden 55 bovenlokale sportevenementen met een competitief karakter gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 202.100 euro.  22 bovenlokale sportevenementen met een recreatief karakter werden weerhouden en ontvangen in het totaal 87.100 euro. 
Binnen de categorie internationale topsportevenementen zullen 42 organisaties steun krijgen voor een totaalbedrag van 729.500 euro.