Wil je een sportlessenreeks organiseren? Lees dan even aandachtig verder, want wie weet krijg je van ons financiële ondersteuning voor je lesgever. Om in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden: de organiserende partij moet een vereniging, sportclub of organisatie zijn,

en het programma waarvoor je lesgeverondersteuning aanvraagt moet bestaan uit 10 lesuren. Tot organisaties rekenen we onder andere: OCMW’s, lokale netwerken, integratiediensten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele verenigingen.

Welke lessenreeksen komen in aanmerking?

In een aantal gevallen kan je voor lesgeverondersteuning een beroep doen op Sport Vlaanderen. We zetten ze even voor je op een rij.

  1. Lessenreeks bij de opstart van een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen een sportclub: wil je jeugdwerking of G-werking binnen je sportclub opstarten, dan kunnen wij je daarbij helpen.
  2. Lessenreeks in het kader van doelgroepenbeleid: wie in samenwerking met seniorenverenigingen, dienstencentra of sportclubs met seniorenwerking nieuwe laagdrempelige sportactiviteiten voor 50-plussers wil opstarten, kan rekenen op onze steun.
  3. Lessenreeks voor maatschappelijk kwetsbare groepen (armen, etnische minderheden): als je personen die door hun sociaal zwakkere positie minder kans hebben om aan sport te doen, wil aanzetten tot regelmatige sportbeoefening, dan helpen wij je graag.
  4. Lessenreeks in het kader van nieuwe sporttrends: ook wie mensen op een recreatieve manier wil laten kennismaken met nieuwe sporten en nieuwe sport- of bewegingsconcepten, vindt in ons een bondgenoot.

Lesgeverondersteuning aanvragen, hoe doe je dat?

Het aanvraagformulier voor lesgeverondersteuning kan je bij de provinciale promotiediensten opvragen. 

De aanvraag verloopt altijd via de gemeentelijke sportdienst. Deze moet de aanvraag minstens zes weken voor het begin van de lessenreeks binnenbrengen bij één van onze vijf provinciale promotiediensten.

Wat verwacht Sport Vlaanderen van jou?

In ruil voor onze (financiële) ondersteuning verwachten we dat je ons logo vermeldt in alle communicatie over de lessenreeks, en dat de sportdienst en de meewerkende organisatie(s) ook inspanningen doen om het aanbod in de kijker te zetten.

 

We verwachten dat elke lessenreeks minstens tien deelnemers aantrekt. Daarom willen we ook dat je de deelnameprijs zo laag mogelijk houdt.

 

Ten slotte verwachten we dat je bij de aanvraag zelf een geschikte lesgever voorstelt.

Wat kan je als organisator nog verwachten van Sport Vlaanderen?

Naast financiële ondersteuning kunnen wij je nog op andere manieren helpen om van je lessenreeks een succes te maken.

  • Verloopt de zoektocht naar een geschikte lesgever moeizaam? Dan lanceren wij een oproep bij potentiële lesgevers met de gewenste kwalificatie.
  • We bieden verenigingen en organisaties ook een gratis sportverzekering aan voor alle deelnemers en lesgevers van de lessenreeks. Voor reeds bestaande sportclubs geldt dit aanbod echter niet. 
  • Ten slotte kan je onder een aantal voorwaarden gratis sportmateriaal lenen bij onze provinciale uitleendiensten.