Wil je een Multimove-activiteit organiseren?

Wil je een Multimove-lessenreeks organiseren? Wil je bewegingsactiviteiten voor 3- tot 8-jarigen opstarten? Via dit handige stappenplan is je aanvraag in een handomdraai geregeld.

1. Denk na over de juiste aanpak

Op welke tijdstippen en locatie zal Multimove plaatsvinden? Voor welke leeftijden? Wie zal lesgeven? Zijn er interessante partners waarmee samengewerkt kan worden?

 

Kijk ook even na of je aan de voorwaarden onderaan deze pagina voldoet.

2. Dien een aanvraag in

Via dit invulformulier kan je je aanvraag indienen. Binnen de 14 dagen vertellen we je of je aanvraag goedgekeurd is.

Het plan van aanpak geeft het Multimoveteam een goed beeld van de doelstellingen en concrete aanpak van jouw organisatie. Wanneer bepaalde aspecten nog niet rond zijn (bv. nog geen definitieve lesgevers, partner waarmee nog onderhandeld wordt, …), geef je weer hoe jouw organisatie dit verder zal aanpakken.

 

3. Meld je aanvraag bij sportraad of sportdienst en sportfederatie

Als je een Multimove-activiteit wil opstarten, dan ben je verplicht om je kandidatuur voor te leggen aan de sportraad of sportdienst in jouw gemeente/stad. De sportraad of sportdienst geeft advies over je kandidatuur. Het (positief of negatief) advies bezorg je via mail aan multimove@sport.vlaanderen.

 

Op die manier blijven de sportdienst en sportraad op de hoogte van de Multimove-organisaties in de gemeente. Het maakt het voor lokale initiatieven gemakkelijker om informatie te vinden en eventueel zelfs samen te werken. 

 

Sportclubs brengen de sportfederatie waar ze bij aangesloten zijn op de hoogte van hun deelname aan Multimove. Dit mag via mail (plaats multimove@sport.vlaanderen in cc).

4. Laat je lesgevers een opleiding tot Multimovebegeleider volgen

Je lesgevers zijn van cruciaal belang om van je Multimove-activiteit een succes te maken. De Vlaamse Trainersschool organiseert daarom jaarlijks heel wat opleidingen voor Multimovebegeleiders.

5. Definitieve erkenning

Wanneer de bovenstaande stappen in orde gebracht zijn, ontvang je een Multimove-startpakket met 400 flyers, 25 affiches, 1 bordje 'erkende Multimove-organisatie', 1 infobrochure voor ouders, 100 stickervellen, 1 publicatie met 7 inspirerende en praktische organisatiemodellen en 1 roll-up banner.

 

Daarnaast ontvang je een logincode voor het Multimove-luik van deze site. Je kan er de nodige documenten, logo's, brevetjes en ondersteuningsmiddelen downloaden. 

Voorwaarden om Multimove-organisatie te worden

Om als Multimove-organisatie erkend te worden, moet je voldoen aan een handvol voorwaarden. We sommen ze even voor je op.

 1. De aanvraag kan ingediend worden door: sportclubs die aangesloten zijn bij een federatie, lokale besturen, kinderopvang en scholen, en privéorganisaties.
 2. Het Multimove-aanbod richt zich specifiek tot kinderen van 3 tot 8 jaar.
 3. De praktische uitwerking van je activiteit moet overeenkomen met het Multimove-concept:
  • De 12 fundamentele bewegingsvaardigheden staan centraal in de activiteiten.
  • Variatie is belangrijk, zowel qua omgeving en materiaal. En qua activiteiten: verschillende vaardigheden moeten aan bod komen.
  • Er wordt niet gefocust op sportspecifieke vaardigheden.
  • Je hebt aandacht voor ethisch, verantwoord en gezond sporten.
  • De Multimove-lesgeversmap wordt gebruikt als leidraad voor de activiteiten.
 4. Multimove gaat over bewegen. Per week moet er minstens 1 moment zijn van minstens 45 minuten. Verspreid over het sportseizoen moeten kinderen minimum 20 sessies krijgen.
 5. De kwaliteit van het aanbod staat steeds voorop: lesgevers moeten verplicht een opleiding tot Multimove-begeleider volgen.
 6. De Multimove-aanbieder is verplicht om zijn plannen voor een Multimove-aanbod te melden aan de sportraad: het advies van die sportraad is immers een essentieel onderdeel van de aanvraag. Sportclubs zijn daarnaast verplicht om hun kandidaatstelling te melden bij hun sportfederatie. Zij voegen ook die toe aan hun aanvraag.

Tip: Werk samen! Zoek als club een andere club of ga aankloppen bij de gemeente, bundel je krachten met lokale instanties, zet samen met plaatselijke organisaties je schouders onder het Multimove-project.

De gemeente kan bijvoorbeeld dienst doen als coördinator van het gezamenlijke project van clubs, scholen, kinderopvang, sociale organisaties, enzovoort.

Hoe lang is je erkenning geldig?

Je erkenning als Multimove-organisatie is 2 jaar geldig. Na 2 jaar krijg je online de mogelijkheid om de erkenning te verlengen.

 

Na het eerste werkingsjaar moet je ook opnieuw je concrete planning (locatie - data - uren - ...) doorgeven via de website.