Na veel armgeworstel tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie werd het Multiannual Financial Framework 2021-2027 op 10 december 2020 eindelijk goedgekeurd. Voor de sportsector, die voornamelijk naar het Erasmus+ programma kijkt, betekent dit alvast goed nieuws. Niet enkel is het budget van het Erasmus+ programma verhoogd, de verdeling binnen Erasmus+ is veranderd ten gunste van sport (van 1,38% naar 1,9%). Dit komt neer op een totaalbudget van € 466,9 miljoen voor het sportluik van het Erasmus+ programma in de periode 2021-2027; een quasi verdubbeling van het budget dat in 2014-2020 ter beschikking was. Dit budget zal jaarlijks ingezet worden om projecten te ondersteunen via Erasmus+ sport projectoproepen, BeActive awards, BeInclusive awards, de Europese Week van de Sport, leermobiliteiten voor sporters en vrijwilligers (vanaf 2023)… Elk jaar nieuwe kansen dus! Sport Vlaanderen en EU Sport Link geven je graag meer uitleg bij de jaarlijkse mogelijkheden.

Infosessies Erasmus+ Sport

Sport Vlaanderen en EU Sport Link organiseren naar jaarlijkse gewoonte een infosessie om de brede sportsector te informeren over de EU subsidiemogelijkheden. Deze infosessie vindt doorgaans plaats in januari en neemt je mee doorheen de mogelijkheden van dat jaar.

Heb je de infosessie gemist? Neem contact op met Sport Vlaanderen of EU Sport Link om de presentaties van afgelopen jaar te ontvangen.

Een terugblik

Sinds het verdrag van Lissabon (2009) heeft sport een Europese dimensie gekregen. Dit laat toe dat de EU sportprojecten financieel kan ondersteunen via een subsidiëringsprogramma. De budgetten voor dergelijke Europese subsidiëringsprogramma’s (zoals Erasmus+, Interreg, Cohesiefondsen, Structuurfondsen…) worden vastgelegd voor een cyclus van 7 jaar. De goedkeuring van het verdrag van Lissabon kwam midden in zo’n cyclus waardoor sport in 2009 nog niet kon opgenomen worden in een subsidiëringsprogramma. In afwachting van een nieuwe subsidiecyclus werden sportprojecten ondersteund via zogenaamde ‘preparatory actions’. In totaal gebeurde dit voor een bedrag van € 36 miljoen tussen 2009 en 2013.

In 2014 startte een nieuwe subsidiëringscyclus van 7 jaar en werd sport voor het eerst opgenomen in het ‘Erasmus+’ programma.

Momenteel bevinden we ons in een tweede versie van het Erasmus+ programma (2020-2027) en sport heeft haar plaats in dit programma weten te versterken. Het budget dat beschikbaar is voor sport verdubbelde en de deur werd opengezet voor een nieuwe reeks subsidiemogelijkheden. De nieuwste uitbreiding in dit arsenaal van subsidie-oproepen is ongetwijfeld ‘KA1’, die leermobiliteiten voor sporters, vrijwilligers en sport staff zal aanbieden.

Ook andere programma’s zoals interreg of cohesiefondsen kunnen occasioneel sportprojecten ondersteunen; deze worden hier echter verder niet behandeld.

Concrete subsidie-oproepen

Ruwweg zijn er 5 modaliteiten in het oog te houden, de eerste 3 modaliteiten worden beheerd door de Europese Commissie. Dit wil zeggen dat projectaanvragen rechtstreeks aan de Europese Commissie moeten worden bezorgd en dat ook zij zullen instaan voor de evaluatie en toekenning van budgetten. Sport Vlaanderen en EU Sport Link staan ter beschikking om jou te ondersteunen bij een projectaanvraag.

Oproepen voor projecten binnen het Erasmus+ Sport programma (beheer door de Europese Commissie)

Hier vinden we 4 categorieën terug: cooperation partnerships, small cooperation partnerships, not for profit European sport events en capacity building projects.

Elk van deze oproepen hebben specifieke kenmerken, duurtijden en beschikbare budgetten. De timing is echter gelijklopend; de projectoproepen worden gelanceerd in november, de indieningsdeadline voor projectaanvragen is in maart, geselecteerde projecten worden bekendgemaakt in september/oktober en de geselecteerde projecten gaan effectief van start in januari. Aangezien er jaarlijks wel enkele details van deze oproepen wijzigen, worden deze verder toegelicht in de jaarlijkse infosessies.

Pilot projects (beheer door de Europese Commissie)

Deze projectoproepen worden later op het jaar gelanceerd (april) en focussen op specifieke thema’s. Er wordt namelijk op zoek gegaan naar projecten die inspelen op bv. “integration and social inclusion of refugees”, “exchanges and mobility in sport”, “monitoring and coaching, through sport, of youngsters at risk of radicalisation”. Aangezien de thema’s jaarlijks wat andere klemtonen leggen, raden we je aan om deze na te kijken via de website van de Europese Commissie en contact op te nemen met kics@sport.vlaanderen of EU Sport Link voor de specifieke kenmerken, details en timing.

Awards (beheer door de Europese Commissie):

Hierin hebben we twee categorieën: #BeInclusive awards en #BeActive awards. Zoals de naam laat vermoeden is dit geen projectsubsidie maar een financiële prijs die wordt toegekend aan succesvolle projecten. Het budget kan vrij door de organisaties besteed worden en vereist geen verdere verantwoording. De #BeInclusive awards belonen projecten die sport gebruiken als middel om inclusiviteit te promoten. De #BeActive awards belonen daarentegen projecten die sport gebruiken als middel om de bevolking aan te zetten tot sport en fysieke activiteit. Hierin zijn 4 subcategorieën, namelijk initiatieven die zich afspelen in a) schoolcontext - #BeActive Schoolplace, b) initiatieven die zich afspelen in werkcontext - #BeActive workplace, c) initiatieven die te danken zijn aan uitzonderlijke inzet van 1 persoon - #BeActive local hero en d) initiatieven dat mensen over verschillende generaties samenbrengt #BeActive Across generations.

Denk je dat een project binnen jouw organisatie volledig past binnen de #BeInclusive of #BeActive awards? Stuur het alvast door naar kics@sport.vlaanderen en we bekijken samen met  hoe we jouw project kunnen indienen bij de Europese Commissie.

Europese Week van de Sport (beheer door Sport Vlaanderen)

Sport Vlaanderen biedt, in samenwerking met Netwerk Lokaal Sportbeleid en Vlaamse Sportfederatie de mogelijkheid aan sportclubs om tijdens de Europese Week van de Sport een EU-initiatief te organiseren. Deze Europese Week van de Sport gaat elk jaar door van 23 tot 30 september en inschrijven voor deze projectvorm is mogelijk vanaf juli. Wil je Europees gaan met jouw club, dan kan je je jaarlijks inschrijven voor de actie ‘Europese uitwisseling voor sportclubs’. Je maakt dan kans om een werkbudget te ontvangen om een uitwisseling te organiseren.

Leermobiliteiten (beheer door nationaal agentschap)

Deze projectvorm zal toelaten om op zeer laagdrempelige manier fysieke uitwisselingen te doen met buitenlandse organisaties. Deze modaliteit mag je gerust vergelijken met het klassieke “op Erasmus gaan” bij studenten. De doelgroep hierbij is voornamelijk vrijwilligers, coaches, staff of personen die zich inzetten voor de sportsector. Deze projectvorm wordt pas geïntroduceerd in 2023. Meer details zullen later bekend gemaakt worden.

Geselecteerde projecten per jaar

2014

Organisaties kunnen projecten indienen onder 2 modaliteiten nl.

2015

Organisaties kunnen projecten indienen onder 3 modaliteiten nl.

2019

Organisaties kunnen projecten indienen onder 5 modaliteiten nl:

2020

Organisaties kunnen projecten indienen onder 5 modaliteiten nl:

Contact

Met vragen over Europa en de Europese subsidiemogelijkheden kan je contact opnemen met ons Kennis- en informatiecentrum sport (KICS): kics@sport.vlaanderen