Wat is het Erasmus+ subsidieprogramma?

Erasmus+ is het subsidie-orgaan van de Europese Commissie waarmee subsidies uitgereikt worden aan verschillende domeinen (opleidingen, jeugd, onderwijs en sport). Deze subsidies staan ter beschikking van organisaties die actief zijn op een van deze gebieden en hun werking willen internationaliseren.

 • Voor meer info over het Erasmus + Jeugdprogramma kan je terecht bij JINT.
 • Voor meer info over de kansen binnen het luik onderwijs en vorming kan je terecht bij EPOS Vlaanderen.

De mogelijkheid om binnen Erasmus+ Sport projecten in te dienen zal nog tot 2020 op een gelijkaardige manier kunnen gebeuren. Op de website van het Uitvoerend Agentschap van de Europese Commissie (EACEA) vind je rechtstreeks alle info voor het indienen van subsidieproject.

Welke projecten kan je indienen

Ook dit jaar kunnen projecten ingediend worden onder drie programma’s, dus niet zomaar elk project komt in aanmerking. De indieningsprogramma’s zijn:

 1. Collaborative partnerships = Samenwerkingsverbanden
 2. Small collaborative partnerships = Kleine samenwerkingsverbanden
 3. Not for profit European sport events = Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Meer informatie over de doelstellingen, activiteiten, selectiecriteria en bestedingsregels vind je in de programmagids  op p.232 voor de samenwerkingsverbanden p.240 voor de kleine samenwerkingsverbanden en p.245 voor de sportevenementen zonder winstoogsmerk.

 

De drie programma’s richten zich op de breedtesport en op het verwezenlijken van de volgende doelstellingen:

 1. Bestrijding van doping, match-fixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie.
 2. De bevordering en de ondersteuning van goed bestuur in de sport en van de dubbele loopbanen (dual careers) van atleten.
 3. Het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, maatschappelijke integratie en gelijke kansen en door het belang van bewegen voor je gezondheid steeds voorop te stellen.
 4. Een stijging in deelname aan sportparticipatie, fysieke activiteit of vrijwilligerswerk in de sport door:
  • Meer kennis creëren en of bewustwording creëren over sport en fysieke activiteit.
  • Bewustwording creëren over de rol van sport op vlak van sociale inclusie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende aspecten.
  • Versterken van de samenwerkingen tussen instituten en organisaties die actief zijn binnen de sport of sector van de fysieke activiteit.
  • Stijgende deelname van sportorganisaties in netwerken.
  • Betere uitwisseling van goede voorbeelden.

Voor de grote en kleine samenwerkingsverbanden is het een voorwaarde dat er partners uit respectievelijk 5 of 3 EU landen deelnemen.

Ben je een trekker of partner van een project?

Bij deze projecten zijn er twee mogelijkheden nl. je kan zelf een project uitschrijven en op zoek gaan naar partners, dan ben je “de trekker” van het project. Je kan er ook voor opteren om als “partner” een rol in te nemen in een project. In beide gevallen doe je er goed aan om je internationale netwerk alvast uit te breiden.

 

Beide opties hebben voor- en nadelen. Als “trekker” kan je het project volledig zelf vormgeven en beheer je ook de projectsubsidie (opgelet, er wordt gewerkt met een co-funding systeem, dit wil zeggen dat de Europese Commissie slechts voor 80% van alle onkosten zal tussenkomen, hou er dus rekening mee dat er 20% eigen inbreng moet gedaan worden). Je staat in voor het aansturen van de partnerorganisaties en je wordt als eindverantwoordelijke van het project beschouwd.

Als partner is je rol eenvoudiger, je voert het takenpakket uit dat door de trekker werd opgesteld en wellicht zal je finaal ook een rol spelen in de disseminatie (het verspreiden) van de resultaten van het project. Onkosten zoals werkuren, verplaatsingen, organisatie van evenementen zal je kunnen verhalen op de projectleider.

Hoe dien je een project in?

De programmagids vormt dé handleiding om een projectaanvraag in te dienen. Dit is echter een programmagids die geldig is voor alle domeinen (niet enkel sport), dus laat je niet afschrikken door het volume (tip: klik ook niet blindelings op afdrukken, deze gids is nl. 321 pagina’s dik).

Leestip: p.25 tot p.230 mag je negeren, deze pagina’s beschrijven de domeinen jeugd, onderwijs en opleidingen. Sport komt aan bod vanaf p.231.

 

De indieningsdeadline is 21 april 2020 (17h).

Vervolgens worden de ingediende projecten gescreend en geëvalueerd door experten van de Europese Commissie. In september 2020 worden de resultaten bekend gemaakt. De uitvoering van het project kan ten vroegste starten op 1 januari 2021.

 

Het Erasmus+ sport totaal budget voor 2020 bedraagt 57,6 miljoen euro.

Meer informatie over de programma's

Collaborative partnerships

Kansen in 2020: Het maximaal beschikbare budget is 400.000 euro per project. Het totaal voorzien budget voor dit programma is 42.148.792 euro.

Voorwaarden: 20% van het aangevraagde budget betaalt de indiener zelf en er zijn minstens 5 internationale partners betrokken bij het project.

Prioritaire thema’s:

 1. Stimuleren van de deelname aan sport en lichaamsbeweging, vooral door bij te dragen aan de implementatie van de ‘Aanbevelingen van de Raad van Ministers van de EU op vlak van gezondheid bevorderende lichaamsbeweging’, conform de ‘richtlijnen van de EU op vlak van gezondheid bevorderende lichaamsbeweging’ (HEPA) en de Tartu Call for a Healthy Lifestyle
 2. Stimuleren van de deelname aan sport en lichaamsbeweging in het kader van de ‘Europese Week van de Sport’
 3. Bevorderen van de educatie in en door de sport met speciale aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden, alsook door bij te dragen aan de implementatie van de ‘EU Richtlijnen voor Dubbele Loopbanen van Atleten
 4. Bevorderen van het vrijwilligerswerk in de sport
 5. Bestrijden van het dopinggebruik, vooral in recreatieve omgevingen
 6. Bestrijden van wedstrijdvervalsing
 7. Het verbeteren van de ‘good governance’in sport
 8. Bestrijden van geweld, racisme, discriminatie en intolerantie in de sport
 9. Bevorderen van sociale inclusie en gelijke kansen in de sport

Small collaborative partnerships

Kansen 2020: Het maximaal beschikbare budget is 60.000 euro per project. Het totaal voorzien budget voor dit programma is 10.000.000 euro.

Voorwaarden: 20% van het aangevraagde budget betaalt de indiener zelf en er zijn minstens 3 internationale partners betrokken bij het project.

Deze projectvorm biedt bijzonder hoge slaagkansen. In 2019 werd meer dan 50% van de ingediende projecten goedgekeurd terwijl het totaalbudget kleiner was.

Prioritaire thema’s:

 1. Stimuleren van de sociale integratie en gelijke kansen in de sport
 2. Promotie van de Europese traditionele sporten en spelen
 3. Ondersteunen van de mobiliteit van vrijwilligers, coaches, officials, managers en medewerkers van social profitorganisaties
 4. Beschermen van de sporters, vooral de jonge sporters, voor risico’s op vlak van gezondheid en veiligheid door het verbeteren van de training- en competitiecondities
 5. Bevorderen van de educatie in en door de sport met een speciale focus of het ontwikkelen van vaardigheden

Not for profit European sport events

Kansen 2020: Het maximaal beschikbare budget is 300.000 euro per project of 500.000 als het evenement plaatsvindt tijdens de Europese Week van de Sport (23 tot 30 september). Het totaal voorzien budget voor dit programma is 5.000.000 euro.

Voorwaarden: 20% van het aangevraagde budget betaalt de indiener zelf. Het sportevenement moet plaatsvinden voor 1 november 2021.

Prioritaire thema’s:

 1. Verhogen van de bewustwording van de rol van sport voor het promoten van sociale inclusie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende fysieke activiteit.
 2. Verhoogde deelname in sport, fysieke activiteit en vrijwilligerswerk.