In elk van de vijf Vlaamse provincies heeft Sport Vlaanderen een plaatselijke promotiedienst. Elk van die provinciale promotiediensten heeft naast een promotionele opdracht ook een informatieve, begeleidende en

adviserende opdracht. Zowel individuelen als organisaties kunnen bij hen advies en ondersteuning vragen.

Waarvoor kan je bij de promotiediensten aankloppen?

Daarnaast kan je bij de promotiediensten ook terecht voor allerhande vragen met betrekking de dienstverlening van Sport Vlaanderen. De promotiediensten doen immers dienst als antenne op het terrein en staan dus in voor de dispatching van al je vragen (ivm infra naar de verschillende afdelingen van Sport Vlaanderen).

Ook een controlerende functie

In kader van het decreet over de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding hebben ze ook een controlerende functie. Ze zien er immer op toe dat het decreet correct wordt uitgevoerd.

Elke provinciale promotiedienst heeft een coördinator die wordt bijgestaan door consulenten en een secretariaat.

Waar vind je onze promotiediensten