schoolsport3.jpg

Scholen

De leukste scholen doen aan sport

4 op de 5 Vlamingen bewegen wekelijks, maar 60% beweegt minder dan voor corona

25/02/2021

Vandaag lanceren we de resultaten van de eerste Vlaamse monitor Sport & Bewegen, een nieuw onderzoeksinstrument om het sport- en beweeggedrag van de Vlaming in kaart te brengen.

De monitor werd in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos in het najaar van 2020 voor het eerst afgenomen bij zo’n 5000 inwoners van Vlaanderen tussen 6 en 85 jaar. Zij werden bevraagd over hun sport- en beweeggedrag in het uitzonderlijke jaar 2020, en in de maand oktober 2020 in het bijzonder. Uit het onderzoek bleek dat 79,8% van de Vlamingen wekelijks sportten of bewogen tijdens corona, maar dat 57,9% (en 75,0% van de jongeren tot en met 18 jaar) dat minder doet dan ervoor. Met de data uit het onderzoek zullen we onze verschillende beleidspartners beter kunnen informeren ons kennisgestuurd beleid verder kunnen versterken. 

 

Sportparticipatie gemeten in uitzonderlijk jaar 

De timing van het onderzoek – in een jaar dat grotendeels werd gedomineerd door de coronapandemie – is uitzonderlijk. Een groot stuk van het georganiseerde sport- en beweegaanbod viel weg.  Tegelijkertijd waren andere vormen van vrijetijdsbesteding gedurende een groot deel van oktober 2020 onmogelijk: de horeca bleef gesloten (sinds 19 oktober) en ook socio-culturele activiteiten werden geannuleerd. Sporten en bewegen waren dus een van de weinige activiteiten die wel nog konden. Daarnaast is ook de methode van het onderzoek bijzonder. Het is de eerste keer dat Sport Vlaanderen via een steekproef uit het rijksregister en in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos zelf de sportparticipatie in Vlaanderen in kaart heeft gebracht.  

 

Grootste impact op jongeren 

Uit de eerste Vlaamse monitor Sport & Bewegen blijkt dat 64.6% van de Vlamingen zijn beweeggedrag heeft aangepast door corona. 57,9% van de respondenten gaf aan minder te bewegen dan voor de corona-uitbraak. De impact is het grootst bij kinderen en jongeren. 75,0% van de respondenten jonger dan 19 jaar sport minder door corona.  

 

79,8% van de respondenten geeft aan wekelijks een sport- of beweegactiviteit te hebben beoefend tijdens de maand oktober. 11,6% van de respondenten geeft aan geen sport- of beweegactiviteiten ondernomen te hebben tijdens het hele afgelopen jaar. 15,5% deed niet aan sport tijdens de maand oktober 2020. Het aandeel niet-sporters in de steekproef neemt toe met de leeftijd.  

 

 “Ondanks de beperkte sportmogelijkheden in deze bijzondere tijden blijft een overgrote meerderheid sporten en bewegen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Toch beweegt 57,9% van alle Vlamingen minder dan vóór de coronaperiode. Vele sportclubactiviteiten gaan tijdelijk niet meer door en dat weegt vooral op onze kinderen en jongeren. Net daarom startten we deze week een campagne rond het mentaal welzijn bij onze sporters, want bewegen is immers niet enkel goed voor het fysieke welzijn, maar evenzeer voor de geest.”

 

Wandelen en fietsen spannen de kroon

Zeven op de tien respondenten hebben gewandeld of gefietst. 68,4% van alle respondenten heeft gewandeld, 54,8% heeft (recreatief) gefietst tijdens de maand oktober. Het zijn de populairste beweegactiviteiten zowel bij mannen als bij vrouwen. Acht op de tien sporters hebben minstens één van beide sporten beoefend. Bij 57,9% van alle sporters werd meer dan de helft van zijn sport- en beweegactiviteiten besteed aan wandelen en (recreatief) fietsen. 

Sportclubs worden gewaardeerd 

35,0% van de sporters was actief in een sportclub (30,9% van de populatie). Sportclubs krijgen met een score van 8,1/10 de hoogste score voor algemene tevredenheid. Respondenten geven verder een score van 7,3/10 op de algemene tevredenheid over hun sport- en beweegactiviteiten. De trainer/coach/begeleider krijgt een score van 6,5/10, de sportinfrastructuur 6,7/10 en de sportactiviteit of sportprogramma 6,5/10.   

 

Lees het rapport en ontdek alle resultaten van de eerste Vlaamse monitor Sport & Bewegen op het kennisplatform van Sport Vlaanderen.   

 

De Vlaamse monitor Sport & Bewegen zal op geregelde tijdstippen herhaald worden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het sport- en beweeggedrag van de Vlaming. Deze kennis zal Sport Vlaanderen gebruiken om zijn beleidspartners beter te informeren en verder in te zetten op een kennisgestuurd beleid. 

Blijf sporten 

Het is de missie van Sport Vlaanderen om alle inwoners van Vlaanderen zoveel mogelijk kansen te bieden om te sporten en te bewegen. “We doen dit door elke dag te proberen het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol, zo aantrekkelijk en zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Door corona viel er helaas een groot stuk van het reguliere aanbod weg, maar we doen er alles aan om onze missie ook in deze ongewone tijden te blijven waarmaken”, zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal bij Sport Vlaanderen.  

 

Om de Vlaming ook tijdens de coronamaatregelen aan het sporten en te bewegen te krijgen of te houden, lanceerde Sport Vlaanderen in maart 2020 de campagne #blijfsporten. De campagne, in samenwerking met Sporza en verschillende partners uit de Vlaamse sportsector, geeft mensen via video’s en artikels op het #blijfsporten-platform inspiratie en concrete tips over hoe in beweging te blijven. De monitor bood een unieke kans om de impact van die coronamaatregelen en de oproep om te blijven sporten op de sportbeoefening in Vlaanderen in kaart te brengen. De campagne #blijfsporten zal ook in 2021 doorlopen om de Vlaming te motiveren en inspireren om te blijven sporten en bewegen.  


Sport Vlaanderen is actief op social media