hockey_school.jpg

Scholen

De leukste scholen doen aan sport

Relevante projectoproepen voor de sportsector

21/06/2018

Naast de projectoproepen vanuit Sport Vlaanderen worden er ook door andere departementen of vanuit Europa regelmatig projectoproepen gelanceerd die toegankelijk zijn voor de brede sportsector.

Sport en cultuur: een hefboom in de strijd tegen armoede

In samenwerking met de Nationale Loterij lanceert de POD Maatschappelijke Integratie een nieuwe projectoproep ‘Sport en cultuur: een hefboom in de strijd tegen armoede’. Deze projectoproep wil nieuwe initiatieven steunen die mensen in armoede aanmoedigen deel te nemen aan sportactiviteiten of culturele initiatieven om zo hun sociale inclusie te bevorderen. De projectoproep richt zich tot elke rechtspersoon naar Belgisch publiek- of privaatrecht die handelt zonder winstoogmerk (OCMW, VZW, (coöperatieve) vennootschap met sociaal oogmerk, stichting van openbaar nut) en projecten voorstelt die sociale inclusie en armoedebestrijding op het Belgisch grondgebied als doel hebben.

 

Deadline: 6 juli 2018

Budget: €1.600.000

 

Financiële ondersteuning voor projecten van steden en gemeenten mbt. promotie van Europese waarden via sport

De Europese Commissie ondersteunt projecten die de Europese waarden van sport promoten op stedelijk of gemeentelijk niveau. Dit project bestaat uit 2 luiken, het ene luik is beschikbaar voor projecten die gemeenschappelijke waarden bevorderen via de ontwikkeling van sport, het tweede luik omvat het tot stand brengen van netwerken en de uitwisseling van informatie tussen steden en gemeenten. Voor het tweede luik komen enkel overheidsinstanties in aanmerking, voor het eerste luik volstaat het om een organisatie met rechtspersoonlijkheid te zijn. Klik op meer info om te weten te komen als uw organisatie in aanmerking kan komen.

 

Deadline: 26 juli 2018

Budget: € 1.000.000

Financiële ondersteuning voor projecten mbt. uitwisselingen en mobiliteit in de sport

De Europese Commissie ondersteunt uitwisselingsprojecten in het kader van “leermobiliteit”. Deze uitwisselingen zijn bestemd voor coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) in het kader van sport op professioneel niveau of in het kader van breedtesport. Deze uitwisselingen hebben als doel om kennis en knowhow van sportmedewerkers te verbeteren en internationale samenwerking te ontwikkelen. Om in aanmerking te komen bent u een organisatie met rechtspersoonlijkheid. De samenwerking omvat telkens 3 organisaties die in 3 verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd. Klik op meer info om te weten te komen als uw organisatie in aanmerking kan komen. 

 

Deadline: 26 juli 2018
Budget: € 1.200.000 (max. € 240.000 per project)

Participatieprojecten voor kansengroepen

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks participatieprojecten voor kansengroepen. Een project moet, via een vernieuwend concept, kansengroepen leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep zelf.

 

Deadline: 1 augustus 2018

IMG_2811.JPG

SALTO SALTO-YOUTH

De projectoproep ‘SALTO SALTO-YOUTH staat voor Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth, het trainingsprogramma voor jeugd en sport binnen Erasmus+.  Samen met 24 andere aanwezigen uit EU lidstaten wordt er tijdens deze training kennis uitgewisseld over hoe sport kan gebruikt worden als tool voor sociale inclusie. Voor wie met jongeren werkt, kan sport een zeer krachtig middel zijn om hen over inclusie te leren. Sport kan een brug slaan tussen verschillende sociale groepen en helpen om te komen tot beter wederzijds begrip en dialoog. Deze training wordt georganiseerd van 24 tot 28 september 2018.

 

Deadline: 24 augustus 2018

Projectsubsidies Gelijke Kansen in Vlaanderen

Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap. Met projectsubsidies moedigt Gelijke Kansen in Vlaanderen organisaties aan om het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee vorm te geven. Zowel projecten die bijdragen tot het horizontale gelijkekansenbeleid als deze die de doelstellingen achter de eigen verticale werking helpen te verwezenlijken, komen in aanmerking voor subsidiëring.

 

Deadline: 1 september 2018

Projecten ten voordele van kinderen die minder kansen hebben gekregen

De Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens steunt projecten van organisaties die in het Brusselse Gewest werken met kinderen die minder kansen hebben gekregen. De Stichting Lippens steunt bij voorkeur projecten die rechtstreeks de kinderen ten goede komen. Loonkosten komen niet in aanmerking voor ondersteuning. De Stichting geeft de voorkeur aan creatieve projecten die een 'sneeuwbaleffect' kunnen genereren.

Deadline: 17 oktober 2018

 


Sport Vlaanderen is actief op social media