studentensport02.jpg

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren stoppen met sporten op het moment dat ze aan hogere studies beginnen. Dat heeft verschillende redenen: aan hogescholen en universiteiten is lichamelijke opvoeding niet langer opgenomen in het lessenrooster, en op studentencampussen is er een duidelijk tekort aan goeie sport- en recreatiemogelijkheden.

 

Daar willen we wat aan doen. Ons sport- en beweegbeleid wil mensen aanmoedigen om levenslang te sporten, dus ook tijdens de studentenjaren. Via vijf Vlaamse associaties en een Vlaamse overkoepelende Studentensportvereniging (VSSF) willen wij studentensport ondersteunen.

 

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten de vijf associaties en Studentensport Vlaanderen voldoen aan een aantal richtlijnen. Ze moeten een beleidsplan hebben en beschikken over twee voltijdse gekwalificeerde personeelsleden. Binnen  de associaties moet er een overlegplatform aangeduid worden waarin ook de studenten vertegenwoordigd zijn. Het platform vervult een coördinerende rol bij het sporttechnische, sportpromotionele en administratieve beleid van de studentensportvoorzieningen.

 

Wil je contact opnemen met Studentensport Vlaanderen of de verschillende associaties? Hieronder vind je de juiste contactgegevens.

 

Wil je meer weten over de decretale subsidie vanuit Sport Vlaanderen? Raadpleeg het decreet Sport in het hoger onderwijs en het besluit

 

Studentensport Vlaanderen vzw

Vaartstraat 76

3000 Leuven

+32 16 29 03 75

info@studentensportvlaanderen.be

www.studentensportvlaanderen.be

 

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw (AUHA)

Middelheimlaan 1

2020 Antwerpen

+32 3 265 30 56

+32 3 265 56 57

joke@sportsticker.be

www.auha.be

 

Universitaire Associatie Brussel vzw (UAB)

Antoine Dansaertstraat 70

1000 Brussel

+32 2 507 14 32

associatie@vub.ac.be

http://universitaireassociatiebrussel.be

 

Associatie Universiteit Gent vzw (AUGent)

Rommelaere Instituut - Jozef Kluyskensstraat 29

9000 Gent

+32 9 264 82 24

aagje.monballieu@augent.be

www.augent.be

 

Associatie Katholieke Universiteit Leuven vzw (Associatie KU Leuven)

Schapenstraat 34 bus 5600

3000 Leuven

+32 16 32 40 84

info@associatie.kuleuven.be

https://associatie.kuleuven.be

 

Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg vzw (AUHL)

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

+32 11 26 80 38

info@auhl.be

www.auhl.be