Wil je een Multimove-activiteit organiseren?

shutterstock_107542994.jpg

1. Denk na over de juiste aanpak

Op welke tijdstippen en locatie zal Multimove plaatsvinden? Voor welke leeftijden? Wie zal lesgeven? Zijn er interessante partners waarmee samengewerkt kan worden?

 

Wanneer

Scholen kiezen er vaak voor om de Multimovelessen te laten aansluiten op de schooluren (= start naschoolse opvang). Je kan per leeftijdsgroep een andere dag kiezen, of alle kinderen samen laten deelnemen. 

 

Waar

In functie van de situatie in jouw school kan je ervoor kiezen om de lessen in de turnzaal en/of op de speelplaats te laten doorgaan, in een lokaaltje van de opvang of in een nabijgelegen sporthal.

 

Wie zijn de lesgevers

Omdat de lessen meestal aansluitend op de schooluren plaatsvinden, is het aangeraden om leerkrachten van de school in te schakelen. Daarnaast kan je mogelijks ook beroep doen op begeleiders van de opvang, de lesgeverspool van de sportdienst, studenten van hogescholen, vrijwilligers, ... Of contacteer de Follo voor extra hulp bij de zoektocht naar een lesgever. 

 

Nood aan extra inspiratie? Bekijk de goede praktijkvoorbeelden en lees hoe andere organisaties dit aanpakken. 

 

Kijk ook even na of je aan de voorwaarden onderaan deze pagina voldoet.

2. Dien een aanvraag in

Via dit invulformulier kan je je aanvraag indienen. Binnen de 14 dagen vertellen we je of je aanvraag goedgekeurd is.

Het plan van aanpak geeft het Multimoveteam een goed beeld van de doelstellingen en concrete aanpak van jouw organisatie. Wanneer bepaalde aspecten nog niet rond zijn (bv. nog geen definitieve lesgevers, partner waarmee nog onderhandeld wordt, …), geef je weer hoe jouw organisatie dit verder zal aanpakken.

3. Meld je aanvraag bij de sportraad

Als je een Multimove-activiteit wil opstarten, dan ben je verplicht om je kandidatuur te melden aan de sportraad. Stuur een mailtje naar de sportraad of sportdienst over je kandidaatstelling als Multimoveschool en zet hierbij multimove@sport.vlaanderen in cc.

 

Op die manier blijven de sportdienst en sportraad op de hoogte van de Multimove-organisaties in de gemeente. Het maakt het voor lokale initiatieven gemakkelijker om informatie te vinden en eventueel zelfs samen te werken. 

4. Laat je lesgevers een opleiding tot Multimovebegeleider volgen

Je lesgevers zijn van cruciaal belang om van je Multimove-activiteit een succes te maken. De Vlaamse Trainersschool organiseert daarom jaarlijks heel wat opleidingen voor Multimovebegeleiders.

5. Definitieve erkenning

Wanneer de bovenstaande stappen in orde gebracht zijn, ontvang je een Multimove-startpakket met 400 flyers, 25 affiches, 1 bordje 'erkende Multimove-organisatie', 1 infobrochure voor ouders, 100 stickervellen, 1 publicatie met 7 inspirerende en praktische organisatiemodellen en 1 roll-up banner.

 

Daarnaast ontvang je een logincode voor het Multimove-luik van deze site. Je kan er de nodige documenten, logo's, brevetjes en ondersteuningsmiddelen downloaden. 

Voorwaarden om Multimove-organisatie te worden

Om als Multimove-organisatie erkend te worden, moet je voldoen aan een handvol voorwaarden. We sommen ze even voor je op.

 1. De aanvraag indienen.
 2. Het Multimove-aanbod richt zich specifiek tot kinderen van 3 tot 8 jaar.
 3. De praktische uitwerking van je activiteit komt overeenkomen met het Multimoveconcept:
  • De 12 fundamentele bewegingsvaardigheden staan centraal in de activiteiten.
  • Variatie is belangrijk, zowel qua omgeving als materiaal. En qua activiteiten: de 12 verschillende vaardigheden moeten aan bod komen.
  • Er wordt niet gefocust op sportspecifieke vaardigheden.
  • Je hebt aandacht voor ethisch, verantwoord en gezond sporten.
  • De Multimove-lesgeversmap wordt gebruikt als leidraad voor de activiteiten.
 4. Multimove gaat over bewegen. Per week moet er minstens 1 moment zijn van minstens 45 minuten. Verspreid over het schooljaar moeten kinderen minimum 20 sessies krijgen, dit mag opgesplitst worden in reeksen van bv. 10 sessies.
 5. De kwaliteit van het aanbod staat steeds voorop: lesgevers volgen een opleiding Multimovebegeleider.
 6. Het melden van jouw kandidaatstelling als erkende Multimove-organisatie aan de sportraad.

Tip: Werk samen! Als school kan je samenwerken met de naschoolse opvang of aankloppen bij de gemeente, bundel je krachten met lokale instanties, zet samen met plaatselijke organisaties je schouders onder Multimove.

De gemeente kan bijvoorbeeld dienst doen als coördinator van het gezamenlijke project van clubs, scholen, kinderopvang, sociale organisaties, enzovoort.

Hoe lang is je erkenning geldig?

Je erkenning als Multimove-organisatie is 2 jaar geldig. Na 2 jaar krijg je online de mogelijkheid om de erkenning te verlengen.