Enkele nuttige tips bij het opstarten van een Sportsnack-initiatief

multimove_kruipen.jpg

Wil je Sportsnack ook in jouw basisschool organiseren? Dan zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Met deze tips zetten we je al een eind op weg.

1. Betrek de juiste mensen bij het project

Als je een Sportsnack wil organiseren, dan breng je daar het best een aantal partijen van op de hoogte. Zorg er in de eerste plaats voor dat er een draagvlak voor het plan is bij de directie van jouw school, de leerkrachten en de ouders van de kinderen. Betrek ook de sportdienst van het gemeentebestuur en de plaatselijke sportclubs.

 

Die laatste partners kunnen niet enkel geschikte sportaccommodaties in de buurt van de school leveren, maar kunnen soms ook voor financiële ondersteuning zorgen. Subsidies voor je project zijn niet altijd mogelijk, maar het kan geen kwaad om het even na te vragen. Scholen in Brussel nemen het best ook contact op met de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en MOEV. Zij voorzien immers diverse ondersteuningssystemen voor naschoolse sport in de hoofdstad.

 

Zodra je alle partners voor je project gevonden hebt, moet je ervoor zorgen dat ze goed geïnformeerd worden over je plannen. Betrek ze bij wat je doet. Organiseer bijvoorbeeld een infosessie. Breng hun behoeften in kaart: wat willen de ouders? En wat heeft de directie voor ogen? Ook belangrijk om te weten: welk engagement willen de verschillende partners aangaan?

 

2. Focus op de kwaliteit van je aanbod: bereid je goed voor!

Een goede voorbereiding is het halve werk, leert een populair spreekwoord ons. En dat is hier niet anders. Wie een Sportsnack-aanbod uitwerkt, moet te allen tijde focussen op de kwaliteit ervan. Zorg voor gediplomeerde lesgevers en goede accommodaties.

 

Fun en ontspanning moeten centraal staan, maar de motorische ontwikkeling van de kinderen ook. Wanneer je het Sportsnack-programma inhoudelijk vormgeeft, dan kan je de eindtermen lichamelijke opvoeding als leidraad nemen, maar zorg daarnaast ook voor afwisseling: varieer tussen algemene vaardigheden en specifieke oefeningen.

 

Zorg er na de opstart voor dat de kwaliteit van je Sportsnack-project hoog blijft. Evalueer wat je aan het doen bent en durf bij te sturen waar nodig.

3. Zoek geschikte lesgevers

Het vinden van de juiste lesgevers is vaak de moeilijkste opdracht. De geschikte lesgever past binnen het lesgeverbeleid van de school, en staat garant voor kwaliteit op sporttechnisch en sociaal-pedagogisch vlak. En hij kan zich meteen na schooltijd vrijmaken.

 

Tip: Vraag het aan leerkrachten op school, trainers van de plaatselijke sportclub, of medewerkers van de sportdienst van de gemeente. Pols ook eens bij de lesgevers van Sportwerk Vlaanderen, of bij pas afgestudeerde studenten L.O.

4. Hoe organiseer je je Sportsnack-aanbod?

De belangrijkste keuze die je moet maken, is natuurlijk het specifieke aanbod van je Sportsnack-programma: zorg ervoor dat de sporten die je aanbiedt passen bij de kinderen voor wie je het doet. Wat vinden ze leuk? Past het wel bij hun leeftijdsgroep? Heb je daarnaast de juiste infrastructuur voor de sport die je voor ogen hebt?

 

Naast de keuze van je sportaanbod, komen er natuurlijk nog heel wat praktische zaken naar voren. Waar en wanneer zal de Sportsnack plaatsvinden? Ligt de accommodatie al vast? Als de Sportsnack niet op school plaatsheeft, hoe wordt dan de verplaatsing geregeld? Hoe worden de lesgevers betaald? Hoeveel zal je aanbod kosten voor deelnemers? Heb je überhaupt al een financieel plan opgesteld? Is er een verzekering voor deelnemers en lesgevers? Wie voert welke taken uit? Wie doet bijvoorbeeld de administratie? En last but not least: hoe ga je het nieuwe aanbod aan de man brengen? Is er een promofolder met inschrijvingsstrook?

Hulp nodig, contacteer je Follo-medewerker van je gemeente

Lesfiches Sportsnack

Lesgeversmap Sportsnack

De Sportsnack-lesgeversmap bundelt een aantal spel- en oefenvormen rond 4 verschillende bewegingsthema’s. De activiteiten bouwen inhoudelijk verder op de bewegingsvaardigheden van Multimove en op de Multimove-lesgeversmap. De oefenstof biedt nieuwe ideeën en inspiratie aan lesgevers die Sportsnack naschools geven.

De inhoud van Sportsnack gaat uit van een aantal bewegingsvaardigheden die organisatorisch mogelijk zijn in een naschoolse context en infrastructuur en die geënt zijn op de eindtermen en de leerplannen van het basisonderwijs. Ze zijn geclusterd rond 4 thema’s:

  1. Bal- en dingvaardigheden
  2. Vlot en behendig bewegen
  3. Ritmische en expressief bewegen
  4. Sport- en spelvormen

Elke school die een lessenreeks van minimum 10 lessen Sportsnack organiseert, kan een gratis Sportsnack lesgeversmap aanvragen via de Follo. Zijn er meerdere lesgevers die Sportsnack geven, dan kan je nog een extra map bijbestellen via de Follo. De kostprijs per map bedraagt 35 euro (inclusief btw en verzendkosten).

Meer info nodig? Contacteer ons