Wie gezond wil sporten, kan bij een sportarts of sportmedisch onderzoekscentrum laten onderzoeken of hij lichamelijk geschikt is om zijn sport veilig en met een minimaal risico op sportletsels te beoefenen. In een sportmedisch adviescentrum vind je verschillende specialismen en deskundigheid op het vlak van sportmedisch onderzoek en begeleiding onder één dak.

Wil je na een lange inactiviteit opnieuw beginnen te sporten? Heb je besloten dat het stilaan tijd is om die marathon van je bucket list te halen? Droom je er al langer van om de mythische Mont Ventoux te bedwingen? Dan doe je er wellicht goed aan om je te laten onderzoeken door een sportarts.

Is een preventief sportmedisch onderzoek nodig?

Wist je dat, wanneer je een inspanningstest laat uitvoeren, bijvoorbeeld om een persoonlijk trainingsplan te laten opstellen, je dan het best eerst een sportmedisch onderzoek ondergaat? En dat alle inspanningstesten, zowel met of zonder het afnemen van lactaat, enkel onder supervisie van een arts mogen gebeuren?

Ben je benieuwd of een sportmedisch onderzoek voor jou noodzakelijk is? Surf dan even naar www.sportkeuring.be en doe de test. Je vindt er ook algemene info over het nut of de zin van sportmedisch onderzoek, de mogelijke onderzoeken die erin aan bod komen, en je ontdekt de namen en adressen van sportartsen en sportmedische adviescentra waar je terecht kan.

 

Blijkt op basis van de korte vragenlijst op die site dat een sportmedisch onderzoek aangewezen is, dan krijg je meteen een uitgebreide sportmedische vragenlijst voorgeschoteld. Die kan je rechtstreeks elektronisch doorsturen naar een erkend keuringsarts. Die kan dat gebruiken als de basis van jouw sportmedisch onderzoek.

 

Een sportmedisch onderzoek wordt niet terugbetaald door het Riziv.

 

Meer informatie?

Website Sportkeuring.be

Website Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

Website Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde