Wist je dat, wanneer je een inspanningstest laat uitvoeren, bijvoorbeeld om een persoonlijk trainingsplan te laten opstellen, je dan het best eerst een sportmedisch onderzoek ondergaat? En dat alle inspanningstesten, zowel met of zonder het afnemen van lactaat, enkel onder supervisie van een arts mogen gebeuren?

Ben je benieuwd of een sportmedisch onderzoek voor jou noodzakelijk is? Surf dan even naar www.sportkeuring.be en doe de test. Je vindt er ook algemene info over het nut of de zin van sportmedisch onderzoek, de mogelijke onderzoeken die erin aan bod komen, en je ontdekt de namen en adressen van sportartsen en sportmedische adviescentra waar je terecht kan.

 

Blijkt op basis van de korte vragenlijst op die site dat een sportmedisch onderzoek aangewezen is, dan krijg je meteen een uitgebreide sportmedische vragenlijst voorgeschoteld. Die kan je rechtstreeks elektronisch doorsturen naar een erkend keuringsarts. Die kan dat gebruiken als de basis van jouw sportmedisch onderzoek.

 

Een sportmedisch onderzoek wordt niet terugbetaald door het Riziv.

 

Meer informatie?

Website Sportkeuring.be

Website Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

Website Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde