Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen in Vlaanderen over het algemeen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht kampen, maar ook een motorische achterstand oplopen en houdingsafwijkingen ontwikkelen.

Tegelijkertijd is er een stijgend aantal kinderen dat almaar vroeger intensief gaat trainen en zich al op jonge leeftijd gaat specialiseren in een bepaalde sporttak, met gevaar voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling.

Training voor kinderen

Laten we duidelijk zijn: kinderen zijn geen minivolwassenen. Niet alle trainingsvormen die voor volwassenen geschikt zijn, kunnen voor kinderen gebruikt worden. Elke ontwikkelingsfase van opgroeiende kinderen heeft specifieke conditionele en motorische kenmerken die bepalen welke sport of trainingsvorm geschikt is op een bepaalde leeftijd.

 

Het belangrijkste devies: laat kinderen bewegen, spelen en ravotten en zorg ervoor dat ze niet te veel voor tv hangen.

Krachttraining voor kinderen?

In veel sporten die kinderen beoefenen speelt kracht een belangrijke, soms zelfs een dominante rol. Voorstanders gebruiken dat argument als rechtvaardiging voor krachttraining bij kinderen. Toch bestaat de controverse rond krachttraining tijdens de jeugdjaren al decennialang. Er zijn echter maar twee studies bekend die het rechtstreekse effect van krachttraining op sportprestaties gedurende de kindertijd hebben nagegaan, en die tonen geen positief effect op sportprestaties.

 

Heeft krachttraining dan een negatief effect op de lichaamsgroei en op de lichaamssamenstelling? Er zijn twee studies die aantonen dat een goed gesuperviseerd en degelijk gestuurd trainingsprogramma van relatief korte duur (minder dan 20 weken) geen schadelijk effect heeft op de lichaamsgroei van een pre-adolescent. Over programma’s die op vroegere leeftijd starten en gedurende een langere periode, zeggen die studies hoegenaamd niets.

 

Om echt alle effecten van krachttraining bij kinderen te weten te komen, is er nood aan bijkomende studies. In tussentijd laat je je best leiden door je gezond verstand en schakel je een volwassene met kennis van zaken in voor begeleiding en supervisie.

Multimove zet jonge kinderen in beweging!


shutterstock_335541356.jpg
shutterstock_99940328.jpg
shutterstock_99614534.jpg

Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud zitten in een cruciale ontwikkelingsfase. Hun motorische vaardigheden zijn volop in ontwikkeling en daarom moeten ze meer nog dan anderen gestimuleerd worden om veel te bewegen. Om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, is Sport Vlaanderen gestart met 'Multimove voor kinderen': bewegingsactiviteiten voor kinderen tussen 3 en 8. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden.