Iedereen valt weleens, dat is waar, maar wist je dat vallen bij senioren vaak ernstige gevolgen heeft? En dat fietsers ook een risicogroep zijn voor vallen met letsels? Vooral jonge weggebruikers lopen een hoger risico om in de spoedgevallendienst te belanden als gevolg van een valpartij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op de juiste manier leren vallen, bij een fietsongeval tot de helft minder kans lopen op ernstige verwondingen.

Leer correct vallen en opstaan

Daarom hebben de KU Leuven, het VSKO en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding in 2014 het project 'Vallen en opstaan' gelanceerd, dat leerkrachten lichamelijke opvoeding van het kleuter- en basisonderwijs helpt bij het uitwerken van valtraining in hun lessen. Bij valtraining leren ze hoe ze de energie die bij een val vrijkomt kunnen kanaliseren, en via valoefeningen die geïnspireerd zijn op judo en andere vechtsporten leren ze om het risico op letsels te minimaliseren.

Veel fietsongevallen in Vlaanderen

Fietsen is een van de populairste vrijetijdsbestedingen en sportactiviteiten in onze contreien. Vier op de vijf Vlamingen hebben een fiets, en ze gebruiken die ook: de helft van hen rijdt twee keer per week met de fiets, en ongeveer een derde van de schoolgaande kinderen in Vlaanderen gaat met de fiets naar school. Ook voor woon-werkverkeer wordt de fiets vaak gebruikt.

 

De keerzijde van die medaille zijn de vele fietsongevallen. Tussen 2008 en 2011 waren er 64.817 geregistreerde fietsongevallen, met 28.868 lichtgewonden, 3.174 zwaargewonden en 312 doden. Van de 7.700 vastgestelde fietsongevallen in 2011 was het aantal slachtoffers het hoogst in de leeftijdsgroep 10- tot 19-jarigen. Bij het overgrote deel van de ongevallen waren geen andere weggebruikers betrokken en was onoplettendheid, een onhandige beweging of een gebrekkige weginfrastructuur de boosdoener.