Axitect als matchmaker Sport en Bedrijven

Axitect als matchmaker Sport en Bedrijven

In het kader van de projectoproep 'Matchmaker Sport en Bedrijven' werd, na een uitvoerige jurybeoordeling, het dossier van Axitect BVBA geselecteerd om deze opdracht uit te voeren. Axitect zal instaan voor het versterken van de link tussen sport en bedrijven en het in kaart brengen en creëren van win-win’s voor beide sectoren. Dit door actief op zoek te gaan naar complementaire sterktes en noden van beide sectoren en deze actief op elkaar af te stemmen.

 

Axitect ontvangt voor een maximale periode van 3 jaar ondersteuning om dit te realiseren. Het project wordt uitgerold onder de titel 'Sports Business Network', afgekort 'SBN'

 

Deze oproep heeft als doel om een duurzaam resultaat te creëren en een organisatie te ondersteunen om een nieuw marktsegment uit te bouwen waar er op dit moment een marktfalen wordt vastgesteld. Daarnaast is een tweede en gelijkwaardige doelstelling om een duidelijke meerwaarde te creëren voor de sportsector.

matchmaker SBN.JPG