Doel van de projectoproep

 

Met deze oproep willen we de gameontwikkelaars en de sportsector bij elkaar brengen zodat er nieuwe en innovatieve mogelijkheden gecreëerd worden die een verrijking kunnen zijn voor het sport- en beweegaanbod.

 

De projectoproep is geïnspireerd op het Gamefonds, maar heeft een eigen sportspecifieke doelstelling. We willen projecten ondersteunen die als eindproduct een Virtual Reality-game (VR-game) met een duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Aan de hand hiervan willen we kunnen nagaan welke mogelijkheden Virtual Reality (VR) biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen.

Deadline voor het indienen van de aanvragen

Dossiers kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 april 2019 om 12u.

Info- en ontmoetingsmoment

Op maandag 1 april organiseren we in de Sportinnovatiecampus van Sport Vlaanderen Brugge een info- en ontmoetingsmoment. Er is plaats voor extra uitleg over de projectoproep en we geven een antwoord op jouw vragen. Het is ook een uitgelezen moment voor gameontwikkelaars en sportorganisaties om elkaar te ontmoeten en eventueel de basis te leggen voor een gezamenlijk project. Iedereen welkom vanaf 14:00 u.

 

Om een idee te krijgen van het aantal deelnemers, vragen wij je om je aanwezigheid te melden via onderstaand invulformulier.

Alle velden zijn verplicht tenzij anders aangegeven

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Contact