Trainers en sportbegeleiders

Samen met alle medewerkers en cursisten van de Vlaamse Trainersschool (VTS) werken we aan een ethisch hoogstaand sport- en beweegklimaat, waarbij ieders integriteit op elk moment gewaarborgd wordt. In de voorbije jaren zijn de opleidingen en bijscholingen van de VTS grondig herwerkt, zodat ook ‘softe competenties’, zoals motiverend coachen, pedagogische basisprincipes en ethisch verantwoord leiderschap de nodige aandacht krijgen, als aanvulling op de al aanwezige ‘harde’ sporttechnische , tactische en sportwetenschappelijke competenties. Deze visie krijgt sinds 2021 nog meer vorm via de nieuwe ‘start2coach’-module in elke basisopleiding.  Zo leggen we in onze werking sterk de focus op het vermijden van grensoverschrijdend gedrag, en reiken we in overleg met ICES oplossingen aan voor ethische dilemma’s.

 

Heb je vragen over integriteit in de Vlaamse Trainersschool? Daarvoor kan je terecht bij Eva Dejaegher of Joeri Callaert, de API’s (aanspreekpunt integriteit).

Topsporters

Elke topsporter moet op een veilige en integere manier zijn of haar passie en talent kunnen ontplooien. Sport Vlaanderen gaat voor een gezond, ethisch en veilig topsportklimaat, en neemt dit ook bewust(er) op in haar beleid, de doelstellingen en de werking van de topsportsector.

 

De afgelopen jaren zijn er dan ook specifieke topsportmaatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken bovenop de decretaal verplichte beleidsmaatregelen voor integriteit bij sportfederaties. Deze staan beschreven in het Topsportactieplan V en liggen volledig in lijn met onze topsportwaarden: samenwerken, excelleren & integriteit.

Deze specifieke maatregelen zijn:

  • We streven ernaar om multidisciplinaire teams in te zetten in de omkadering van topsporters en beloftevolle jongeren (trainers, coaches, sportpsychologen, voedingsspecialisten, kinesitherapeuten, dokters,….).
  • We zetten in op vorming van coaches, onder andere over thema’s als eetproblematiek en mentale druk.
  • We schrijven competentieprofielen uit voor sleutelposities in de topsportwerking van federaties.
  • We stippelen vormingstrajecten uit voor technische directeurs topsport en high potential coaches.

Sport Vlaanderen neemt grensoverschrijdend gedrag zeer ernstig. Systematische verwijten of persoonlijke beledigingen zijn nooit goed te praten, ook niet in de soms harde en steeds veeleisende topsportcontext. Zeggen waar het op staat, kan ook op een menselijke manier. Dat is waar topsport voor wil en moet staan, dat is het topsportklimaat dat Sport Vlaanderen nastreeft. Elke klacht van elke (ex-)topsporter zal daarom altijd serieus genomen worden door Sport Vlaanderen. We kiezen daarbij nooit partij en zullen altijd in alle sereniteit de tijd nemen om de verschillende aspecten tegen het daglicht te houden. We streven naar een topsportklimaat waarin het geen kwestie is dat topsporters moeten ‘durven’ te spreken, maar dat ze dat vanzelfsprekend kunnen en ook doen. We geloven dat we met deze aanpak op de goede weg zijn om een topsportklimaat te creëren waarin topsporters op élk vlak kunnen floreren.

 

Topsporters die vragen hebben of een melding willen maken in verband met integriteit, kunnen steeds terecht bij de federatie-API.

Bij Sport Vlaanderen kan je terecht bij Eline Berings, Consulent Ethiek in Topsport.

Centra van Sport Vlaanderen

In onze dertien sportcentra leven jaarlijks duizenden kinderen en jongeren zich uit op sportkampen. Ook sportclubs, scholen, bedrijven en individuele sporters kunnen er het hele jaar door terecht voor sportlessen, sportklassen, bedrijfssportdagen of voor het wekelijkse uurtje sport.

Omdat elk centrum een ‘centre of excellence’ moet zijn, is veilig sporten er ingebed als een permanente zorg (o.a. integriteit, gelijke kansen, fair play, en kinderrechten). We maken er een erezaak van om kinderen altijd met de best opgeleide begeleiders te omringen.

 

In onze centra kan je terecht bij deze aanspreekpunten:

Blankenberge

Vanessa Aspeslagh

Brasschaat

Heidi Van Eersel

Brugge

Diane Ricquier

Genk

Joeri Snoeks

Gent

Brigitte Hoornaert

Hasselt

Nadia Ait Mansour

Herentals

Elly Van Hove

Hofstade

Liesbet Wauters

Liedekerke

Sophie Van Overschelde

Nieuwpoort

Simon De Stecker

Waregem

Nadine Vermeulen

Willebroek

Lotte Verheyen

Woumen

Mathilde Tinel