Vrouw springt over lat met polsstok
Sport en integriteit

Ondersteuning voor de sportsector

Voor expertise en een ruimer kader kunnen sportorganisaties een beroep doen op onze belangrijkste partners in de bescherming van de integriteit van sporters.

Centrum Ethiek in de Sport

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES is de erkende organisatie en het kenniscentrum voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. De werking van ICES is gestoeld op 3 pijlers: beleidsondersteuning, caseondersteuning en vorming/bijscholing. ICES biedt sportfederaties ondersteuning en hulpinstrumenten aan om werk te maken van dit integriteitsbeleid. Op hun website vind je per beleidsmaatregel verschillende ondersteuningsvormen.

Gezond Sporten

Gezond Sporten is de erkende organisatie en het kenniscentrum voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond sporten. Gezond Sporten brengt zoveel mogelijk professionals uit de sportgeneeskunde en aanverwante beroepsvelden samen om gezond sporten op een multidisciplinaire en wetenschappelijk verantwoorde manier te promoten in Vlaanderen. 

Vlaams Sporttribunaal

De vzw Vlaams Sporttribunaal (VST) is een tuchtrechtbank voor de sportsector. De organisatie is gegroeid uit het vroegere Vlaams Doping Tribunaal en is momenteel bevoegd voor de bestraffing van grensoverschrijdend gedrag en doping in de sport. Zo behandelt het VST tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag van leden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.

NADO Vlaanderen (doping)

Onze collega’s bij NADO Vlaanderen beheren het antidopingbeleid in Vlaanderen. Om de fair play in de sport en de gezondheid van sporters te beschermen, streven we naar een zuivere, dopingvrije sport, waarin zowel elitesporters als breedtesporters beschermd worden tegen doping en de gevolgen ervan.

Federale politie (sportfraude)

Het fenomeen van wedstrijdvervalsing of matchfixing is de laatste jaren nadrukkelijk in de belangstelling gekomen. Bij de federale politie kan je via een meldpunt informatie over sportfraude melden. Sportfraude is een vorm van bedrog waarbij personen die betrokken zijn bij sportwedstrijden zich laten omkopen met als doel het normale resultaat van de wedstrijd te beïnvloeden. Het fenomeen is niet alleen strafbaar, maar ook nefast voor het sportgebeuren. Ze ondermijnen de eerlijkheid, integriteit en fair play die sport kenmerken.