Terug naar nieuwsarchief

27/07/2017

De federale regering kondigde op 26 juli 2017 aan dat ze vanaf 1 januari 2018 een nieuw stelsel in het leven roept wat de mogelijkheid biedt om tot 500 euro per maand onbelast te kunnen bijverdienen in de non-profitsector.

 

De federale regering kondigde op 26 juli 2017 aan dat ze vanaf 1 januari 2018 een nieuw stelsel in het leven roept wat de mogelijkheid biedt om tot 500 euro per maand onbelast te kunnen bijverdienen in de non-profitsector.

 

Deze beslissing komt er na een jarenlange vraag vanuit de sportsector om een aangepast statuut te creëren om onder meer trainers, scheidsrechters of juryleden op een billijke en voor de sportclubs haalbare wijze te kunnen vergoeden. Reeds in de allereerste visienota van BLOSO voor het Sport-voor-Allenbeleid (2004) werd dit als concreet actiepunt naar voren geschoven en de jaren daarop volgend hebben zowel Bloso/Sport Vlaanderen, samen met de sportsector, dit actiepunt verder onder de aandacht gehouden. Het realiseren van een specifiek statuut rond vrijetijdswerk is één van de speerpunten van de beleidsnota van onze minister van sport, Philippe Muyters.

 

De bestaande juridische kaders voor de inzet van kwaliteitsvolle begeleiding in de sportsector, namelijk de reguliere arbeidswetgeving en de vrijwilligerswetgeving volstaan immers niet voor de specifieke noden in de sportsector. Reguliere arbeid is voor de meeste sportclubs noch op financieel vlak, noch op administratief vlak een haalbare optie en de vrijwilligerswetgeving is in vele gevallen ontoereikend om de inzet van gekwalificeerde begeleiders in de sport te kunnen blijven garanderen.

 

Daarom werden in opdracht van de minister van sport en Sport Vlaanderen twee studies uitgevoerd in 2013 en  in 2016 om een concreet wetsvoorstel uit te werken voor de sportsector, waardoor de billijke vergoeding van begeleiders in de sport zonder bijkomende administratieve lasten mogelijk gemaakt wordt. Beide studies, uitgevoerd door de VUB, vormden de basis voor een concreet statuut ‘vrijetijdswerk in de sport’.

 

Dit wetsvoorstel ‘vrijetijdswerk in de sport’ werd eind februari 2017 op voorstel van minister Muyters voorgelegd aan de federale regering, die nu beslist heeft om dit statuut vanaf 1 januari 2018 om te zetten in de praktijk.

 

Met vrijetijdswerk zullen werknemers (minstens 4/5de) en gepensioneerden maximum 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen in de non-profitsector. Enkel niet-commerciële organisaties zullen beroep kunnen doen op personen die zich ten dienste stellen van derden, om concurrentie met reguliere arbeid te voorkomen. In de sportsector kan dus wel een trainer vrijetijdswerk doen, maar niet een betaalde sportbeoefenaar. Het nieuwe statuut biedt voor de sportsector opportuniteiten inzake tewerkstelling en dus kansen voor de verhoging van de kwaliteit van het sportaanbod voor onze sporters in Vlaanderen.

 

De concrete uitwerking en verdere modaliteiten hiervan zullen de komende maanden gebeuren, wij houden jullie hiervan op de hoogte!

 


Deel deze pagina

Terug naar nieuwsarchief