Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met VTS Redactioneel

We houden je op de hoogte van de meest actuele wetenschappelijke bevindingen en onderzoeken, en zorgen ervoor dat je te allen tijde beschikt over de nodige knowhow. Elk kwartaal vind je drie nieuwe artikels over uiteenlopende thema's in de wereld van de sport. Die wetenschappelijke artikels worden geschreven door de faculteiten Lichamelijke Opvoeding van de KU Leuven, UGent en VUB.

Publicatiefonds VTS

De Vlaamse Trainersschool heeft ook een eigen publicatiefonds, het Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool (PVTS). Dat heeft een uiteenlopend gamma aan educatieve publicaties op zijn conto: in de eerste plaats beschermen we zo onze eigen cursusteksten, maar we geven ook werken uit die rechtstreeks verband houden met het opleidingsaanbod van de VTS.

 

De prijs van de publicaties houden we bewust laag. Onze kwaliteitsvolle producten zijn er immers voor iedereen.

Eetproblemen

shutterstock_3405086.jpg

De eersten die een eetprobleem of eetstoornis bij een sporter opmerken, zijn degenen die het dichtst bij hem staan: familie en vrienden, maar ook coaches, trainers en begeleiders. Zelfs voor iemand die dicht bij de sporter staat, is het niet altijd eenvoudig om een eetprobleem ter sprake te brengen.

Get Fit 2 Sport

Sportprestaties op een hoog niveau zonder sportletsels? Het kan op voorwaarde dat we ons lichaam goed voorbereiden. Via dit eenvoudig oefenpakket worden heel wat sportletsels vermeden en word je een meer atletische sporter. Sporttrainers en –lesgevers: aan de slag!

Dag van de Trainer - de presentaties

Zo veel mogelijk trainers zo goed mogelijk opleiden, dat willen we met de Vlaamse Trainersschool bereiken. Naast de vele opleidingen die we het ganse jaar door organiseren en ondersteunen, organiseren we tweejaarlijks ook de Dag van de Trainer, een congres met tal van interessante presentaties van boeiende sprekers. Benieuwd welke thema's er tijdens het vorige congres aan bod kwamen?

Is kiezen verliezen

Trainers spelen een belangrijke rol bij het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat. Aan de hand van een tiental thema's, ideeën en praktijkvoorbeelden tonen we hoe je er als trainer voor kan zorgen dat je sporters op een evenwichtige wijze met elkaar laat kampen. Als je maar de juiste keuze maakt. 

 

Terug naar boven