Hoe word je Multimovebegeleider?


Moovie.png
Logo sportsnack.jpg

Werk je graag met kleuters of jonge kinderen en ben je ervan overtuigd dat een brede motorische basisvorming belangrijk is voor hun latere fysieke ontwikkeling?

Dan is het begeleiden van Multimove- (voor kinderen tussen 3 en 8 jaar) of Sportsnacklessen (sportieve naschoolse opvang voor kinderen tussen 6 en 12 jaar) beslist iets voor jou! We leggen je kort uit hoe je Multimove- en/of Sportsnackbegeleider wordt. Inderdaad, sinds kort is de opleiding Multimovebegeleider omgevormd tot Multimove- en Sportsnackbegeleider.

 

Van (potentiële) lesgevers wordt verwacht dat ze enthousiast, gemotiveerd en bovenal bekwaam zijn. Alle Multimove- en Sportsnacklesgevers moeten daarom de opleiding 'Multimove- en Sportsnackbegeleider' volgen bij de Vlaamse Trainersschool (VTS). Tijdens de opleiding ontvang je onze twee handige lesgeversmappen 'Multimove' en 'Sportsnack' boordevol leuke activiteiten, opgedeeld per vaardigheid. De docent leert je hoe je een lessenreeks kan voorbereiden en geeft je inzicht in de fundamentele bewegingsvaardigheden en de belangrijkste basisprincipes uit de didactiek en de methodiek.

 

Uitzondering: Indien het niet mogelijk is om de opleiding als Multimovebegeleider te volgen voor de start van het Multimove-aanbod, moet de lesgever binnen de vier weken na de start een opleiding gevolgd hebben. 

 

De opleiding bestaat uit twee modules:

  1. Introductiemodule (3u): het concept van Multimove en Sportsnack en de opbouw van de lesgeversmappen worden toegelicht.
  2. Didactisch-methodische module (13u): Deze module is meer praktijkgericht. Er wordt dieper ingegaan op de didactiek en methodiek, bv. hoe maak ik een lesvoorbereiding, hoe ga ik vlot over van de ene oefening naar de volgende, omgaan met jonge kinderen, geven van instructies, … Tijdens module 2 geven de cursisten ook zelf les aan een groep kinderen van 3 tot 12 jaar.

 

Ben je regent LO of bachelor in de bewegingswetenschappen, licentiaat LO of master in de bewegingswetenschappen, regent of bachelor in het kleuteronderwijs, regent of bachelor in het lager onderwijs?

Dan ben je vrijgesteld voor de tweede module van de opleiding Multimove- en Sportsnackbegeleider.

 

Om de opleiding tot Multimove- en Sportsnackbegeleider te mogen volgen moet je 16 jaar oud zijn, of het in de loop van het kalenderjaar worden.

Opleiding gevolgd? Aan de slag als Multimovebegeleider

Zoek een Multimove-aanbieder in je buurt

Ben je nog niet verbonden aan een sportclub, school, vereniging of kinderopvang? Neem dan eens een kijkje in het bestaande Multimove-aanbod in je buurt en bied de contactpersoon je diensten aan. Vergeet ook niet om je gegevens door te geven aan ons eigen Multimove-team via multimove@sport.vlaanderen.

  

Zelf organiseren?

Ben je verbonden aan een school of sportclub? Dan organiseer je gewoon zelf een Multimove-aanbod? Verzamel een aantal enthousiaste mensen rond je en sla de handen in elkaar.

Opleiding gevolgd? Aan de slag als Sportsnackbegeleider

Zoek een Sportsnackaanbieder in je buurt

Ben je nog niet verbonden aan een sportclub, school, vereniging of kinderopvang? Neem dan eens een kijkje in het bestaande Sportsnackaanbod in je buurt en bied de contactpersoon je diensten aan. Vergeet ook niet om je gegevens door te geven aan ons eigen Sportsnackteam via schoolsport@sport.vlaanderen.

 

Aanbod in Antwerpen

Aanbod in Oost-Vlaanderen

Aanbod in West-Vlaanderen

Aanbod in Limburg

Aanbod in Vlaams-Brabant en Brussel