Wie zoeken we?

Wie kwaliteit wil aanbieden, legt de lat hoog, en daarom verwachten we veel van onze docenten. Dat je over de juiste sporttechnische kwalificaties en didactische competenties beschikt, is een evidentie. Dat je veel praktijkervaring hebt en overloopt van enthousiasme om al je opgedane kennis te delen ook. We willen dat je cursisten echt kan boeien. Met uiteenlopende didactische werkvormen en inspirerende praktijkvoorbeelden.


Als VTS-docent ben je ook een ambassadeur van onze organisatie: je draagt te allen tijde de visie van de Vlaamse Trainersschool uit en je bent natuurlijk bereid om deel te nemen aan interne vormingsmomenten en informatiesessies.

 

Ben jij ervan overtuigd dat je een meerwaarde bent voor ons docententeam? Laat dan als de bliksem van je horen via het online sollicitatieformulier.

Voorwaarden om les te kunnen geven

Om algemene vakken uit Module 1 te doceren, heb je relevante diploma’s en praktijkervaring met betrekking tot die vakken nodig: bijvoorbeeld voor het vak 'Anatomie' heb je een diploma kinesitherapie nodig en voor het vak 'Trainingsmethodiek' moet je een opleiding Lichamelijke Opvoeding achter de rug hebben.

 

Om (sporttak)specifieke vakken uit de Modules 2 en 3 te doceren, moet jouw eigen niveau natuurlijk minstens even hoog zijn als het niveau waar in de opleiding naartoe gewerkt wordt.

 

Voor een aantal vakken gelden er specifieke of bijkomende vereisten. We zetten ze voor je op een rijtje.

 

 

vak vereisten

Specifieke vakken
(Didactiek, Methodiek)

Pedagogische kwalificatie in de lichamelijke opvoeding (Ba/Ma LO)

Veilig sporten curatief luik
(Module 1 Initiator)

Docent opleidingen Rode Kruis

Docent Hoger Redder

Ba/Ma LO + kwalificatie Hoger Redder

Kwalificatie van Arts

Kinesitherapeut met kwalificatie Rode Kruis

Communicatie
(Module 1A Instructeur B)

Kwalificatie in (Sport)Psychologie

Kwalificatie Ba/Ma in de Pedagogische Wetenschappen

Kwalificatie Ba/Ma in de Communicatiewetenschappen

Sportpsychologie en coaching
(Module 1B Trainer B)

Kwalificatie in (Sport)Psychologie
(Master in de Psychologie, Ba/Ma LO +
aanvullende kwalificatie Sportpsychologie)

Mentale aspecten van de sportbeoefenaar op hoog niveau
(Module 1 Trainer A)

 Kwalificatie in (Sport)Psychologie

Medische aspecten van de sportbeoefenaar op hoog niveau
(Module 1 Trainer A)

Kwalificatie van Sportarts

Medische aspecten van de sportbeoefenaar op hoog niveau (deel voeding)
(Module 1 Trainer A)

Kwalificatie van Sportarts

Kwalificatie (Sport)Voedingsdeskundige

Meten en evalueren van het prestatievermogen
(Module 1 Trainer A)

Ruime praktische ervaring in het testen en evalueren van sportprestaties in labo- en veldomstandigheden

Technische aspecten van de sportbeoefening op hoog niveau
(Module 1 Trainer A)

Ruime praktische ervaring in het analyseren, 
beoordelen en objectiveren van sportbewegingen in
labo- en veldomstandigheden

 

Terug naar boven