Hoe werkt de Vlaamse Trainersschool (VTS)?

De Vlaamse Trainersschool (VTS) wordt geleid door een autonome Strategische Stuurgroep VTS die op basis van gelijkwaardigheid is samengesteld uit drie vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, drie vertegenwoordigers van de sportfederaties en drie vertegenwoordigers van de onderwijspartners. De Strategische Stuurgroep VTS bestaat uit negen stemgerechtigde leden en bepaalt en bewaakt de strategische keuzes van de Vlaamse Trainersschool.

De Taskforce VTS is verantwoordelijk voor het operationele beleid van de Vlaamse Trainersschool en bestaat uit zes stemgerechtigde leden, gelijkwaardig verdeeld tussen de drie partners.

Per sporttak zijn er denkcellen en werkgroepen opgericht onder leiding van een Directeur Sportkaderopleiding (DSKO). Die plannen, coördineren en bewaken de opleidingen. Cursisten kunnen met hun vragen tijdens opleidingen steeds terecht bij docenten en cursusverantwoordelijken. Permanente Overlegorganen zorgen voor een overlegstructuur over het opleidingsaanbod dat niet via een sporttak/denkcel verloopt.

Het VTS-secretariaat wordt waargenomen door de Afdeling Sportkaderopleiding van Sport Vlaanderen.


Contactgegevens

 

Naam Taken en verantwoordelijkheden Telefoon

Sandra Berckmoes

Denkcelsecretaris Ijsschaatsen/Rolschaatsen, Kano/Kajak (incl. Rafting), Roeien, Zeilen (incl. Zeilwagenrijden) en Sportfunctionaris

Beheer sociale media

+32 2 209 47 35

Erik Binst

Opmaak AOP's VTS-medewerkers

+32 2 209 47 09

Gil Bourgois

Liaison van de UGent +32 2 209 45 57

Evi Buelens

Medewerker Team Adviesverlening en Dossierbeheer – Pedagogisch Begeleider
Inhoudelijke uitwerking methodieken (kritische) zelfreflectie
Ondersteuning cursusverantwoordelijken
Ondersteuning docentenbeleid
Coördinatie permanent overlegorgaan Bewegingsanimator
+32 2 209 47 28

Joeri Callaert

Liaison Hogescholen LO

Aanspreekpunt Integriteit (API)

+32 209 46 54

Margot Callewaert

Medewerker Team Adviesverlening en Dossierbeheer
Coördinatie permanent overlegorgaan Multimove- en Sportsnackbegeleider
Coördinatie (digitale) Krachtige Leeromgeving
Ondersteuning docentenbeleid, lerend netwerk, Algemeen Gedeelte en Dag van de Trainer
+32 2 209 46 87 

Andy Colin

Medewerker logistieke team +32 2 209 47 26

Maarten De Backer

Liaison van de KU Leuven +32 2 209 45 82

Erik De Ro

Opmaak en opvolging bestelbonnen en facturatie +32 209 47 25

Katleen De Wilde

Denkcelsecretaris Boksen, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Klim- en Bergsport (incl. Speleologie), Risicovechtsporten en Taekwondo
Administratieve opvolging IKZ

Ondersteuning cel bijscholingen (o.a. VTS Plus)

+32 209 47 13

Eva Dejaegher

Pedagogisch medewerker

Aanspreekpunt Integriteit (API)

+32 2 209 47 08

Bie Dillen

Cel informatie en communicatie
Beheer opleidingsstramienen
Databeheer VOTAS

Opvolging aanvragen m.b.t. vrijstellingen en assimilaties

Beheer sportvacatures

+32 209 47 18

Sophie Dupaix

Denkcelsecretaris Baseball/Softball, Handbal, Hockey, Korfbal, Krachtbal, Rugby, Volleybal en Waterski +32 209 46 11

Vera Fonck

Denkcelsecretaris Dans, Duiken, Gymnastiek (incl. Ropeskipping) en permanent overlegorgaan 'Begeleiden van sportende senioren' +32 209 47 32

Ingrid Hermans

Denkcelsecretaris Badminton, Golf, Squash, Tafeltennis en Tennis +32 209 47 23

Ann Janssens

Cel informatie en communicatie (o.a. samenstellen jaarverslag en brochure sportkaderopleidingen)
Coördinatie opleidingen Aspirant-Initiator
Coördinatie EVC/EVK-procedures, beroepsprocedures en
rapportage
+32 209 45 96

Sofie Journée

Denkcelsecretaris Paardrijden, Hoger Redder, Duiker Redder, Reddend zwemmen en Zwembadcoördinator
Administratieve ondersteuning Algemeen Gedeelte

+32 209 47 53

Dominique Knops

Opmaak AOP's VTS-medewerkers +32 2 209 45 73

Ann Lavens

Coördinatie bijscholingen +32 209 46 68

Adriaan Martiny

Coördinatie Dag van de Trainer

Ondersteuning redactie cursusmateriaal

+32 2 209 47 19

Silke Moës

Denkcelsecretaris Aikido, Atletiek (incl. Jogbegeleider), Gehandicaptensport, Oriëntatielopen, Skiën/Snowboard en
Sportieve Vrijetijdsbesteding
+32 209 47 54

Bart Permentier

Denkcelsecretaris Voetbal (niveau Instructeur B, Trainer B en Trainer A) en Opleidingsforum voor recreatieve sportbeoefening (incl. Bewegingsanimator) +32 209 47 59

Hans Ponnet

Afdelingshoofd Sportkaderopleiding
Secretaris Vlaamse Trainersschool
Projectleider Sportdatabank Vlaanderen
+32 2 209 47 10

Yannick Prévost

Liaison van de Vrije Universiteit Brussel +32 2 209 45 18

Joris Rayen

Medewerker Team Adviesverlening en Dossierbeheer
Opleidingscoördinator Duiken, Kajak/Kano, Klimmen, Oriëntatielopen, Skiën/Snowboard, Wandelen, Waterski, Zeilen en Hoger Redder
Beleidsvoorbereiding
+32 209 47 19

Nancy Schelstraete

Denkcelsecretaris Boogschieten, 

Fitness, Motorrijden, Schermen, Schieten, Wandelen en Multimovebegeleider

+32 2 209 47 12

Ina Staessen

Denkcelsecretaris Basketbal, Kaatsen, Triatlon/Duatlon, Wielrennen (incl. Wegkapitein) en Zwemmen  +32 2 209 47 22

Guido Steens

Inspectie en begeleiding opleidingen en bijscholingen
Coördinatie Algemeen Gedeelte Instructeur B, Trainer B en
Trainer A
Denkcelcoördinator Fitness
+32 2 209 46 35

Sandra Step

Ondersteuning Publicatiefonds VTS, didactisch materiaal, bestellingen, ...
Opmaak AOP's VTS-medewerkers en facturatie

Secretariaat afdeling Sportkaderopleiding

+32 2 209 47 21

Frederik Temmerman

Coördinatie beleidsondersteunende cellen
Coördinatie personeel
Coördinatie ontwikkelingen VOTAS-databank
Secretariaat van de Stuurgroep VTS
+32 2 209 45 38

Isabel Van Calster

Opmaak, opvolging en verzending diploma's
Dispatching centraal mailadres
Algemene ondersteuning Afdeling Sportkaderopleiding
Geen

Brenda Van den Eeckhout

Kopiëren en verzenden didactisch materiaal
Algemene ondersteuning Afdeling Sportkaderopleiding
+32 2 209 47 51

Wannes Van Lancker

Coördinatie opmaak, layout en redactie cursusteksten en publicaties van het VTS-Publicatiefonds
Coördinator Dag van de Trainer
Coördinatie (externe) communicatie en promotie
Coördinatie e-learning en VTS-redactioneel
Beheer didactisch materiaal en stock
+32 2 209 47 07

Hans Vangrunderbeek

Aansturing denkcelsecretariaat
Opleidingsmanager (coördinatie 30 denkcellen)
Secretariaat Taskforce VTS
Beleidsadvies en beleidsvoorbereiding
Ad hoc dossiers en wetenschappelijke onderzoeksrapporten
+32 2 209 47 43

Tom Vermeulen

Opleidingscoördinator
Opvolging Europese dossiers en (inter)nationale contacten
+32 2 209 47 38

Stefan Waegeman

Denkcelsecretaris Voetbal (niveau Initiator) +32 2 209 47 11