teamjongevoetballers.jpg

Sportclubs

Onze sportclubs vormen de basis van een goed sportbeleid

Scheids, jury en trainer worden digitaal opgeleid

05/01/2022

Vlaanderen investeert € 1 miljoen om trainers, scheidsrechters, juryleden en vrijwilligers in onze sportclubs en sportfederaties op een digitale manier verder bij te scholen en te inspireren.

Tijdens de coronacrisis hebben onze sportclubs zichzelf moeten heruitvinden. Trainingen, fysieke opleidingen of sportkampen konden niet plaatsvinden en om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te geven om hun sport te blijven kunnen beoefenen gingen coaches, trainers en vrijwilligers massaal aan de slag met digitaal lesmateriaal. Via filmpjes, soundboards of webinars boksten ze zowel theoretische als praktijklessen in elkaar.  Heel wat sportfederaties zijn mee op de digitale trein gesprongen en laten de fysieke opleidingen en bijscholingen al deels achterwege en digitaliseren hun trainersopleidingen.

 

Vlaanderen investeert nu 1 miljoen euro om zowel de opleidingen voor trainers bij de Vlaamse Trainersschool (500.000 euro) als de sportfederaties (500.000 euro) te ondersteunen in de digitalisering en de ontwikkeling van e-learning voor bijscholingen voor hun officials, scheidsrechters en juryleden. “Zowel voor de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool (VTS) als voor de bijscholingen van sportfederaties is e-learning een laagdrempelige en innovatieve manier om de sportsector bij te scholen en op te leiden”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met deze middelen geven we een impuls aan de digitalisering van opleidingen en waarderen we bovendien iedereen die de sportsector gedurende de moeilijke coronaperiode overeind heeft gehouden.”

 

Elke sport kan anders aan de slag met de toegekende middelen en kan de e-learning geleidelijk aan verwerken in haar cursusmateriaal, zodat er een evenwichtige mix bestaat tussen een fysieke les van een docent en een digitale les waar cursisten op eigen tempo zich kunnen opleiden.

 

“We stellen vast dat al heel wat sportfederaties actief gestart zijn met e-learning. Voetbal Vlaanderen is volledig omgeschakeld en biedt haar cursisten enkel nog digitaal lesmateriaal aan. De Gymfed heeft haar kaderweekend vorige maand reeds digitaal aangeboden en de e-learning in de Start 2 Coach module (sporttakoverschrijdend) treedt vanaf 1 januari in 2022 in werking”, zegt Weyts. “Met deze digispurt investeren we in de kwaliteit van het lesmateriaal en dus in betere trainers.”


Sport Vlaanderen is actief op social media