teamjongevoetballers.jpg

Sportclubs

Onze sportclubs vormen de basis van een goed sportbeleid

Sport Vlaanderen steunt de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag

08/12/2021

Topmagistraat Bart Meganck zal als neutrale autoriteit alle klachten omtrent de werking en coaching van het nationale volleybalteam onder de loep nemen. Sport Vlaanderen steunt deze beslissing.

Er is de voorbije jaren ontzettend veel geïnvesteerd in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag: in betere procedures, gedragscodes en preventieve maatregelen. Zo is elke sportfederatie sinds 1 januari 2021 bij decreet verplicht om zowel een onafhankelijk Aanspreekpunt Integriteit (API) als een tuchtcommissie te hebben voor grensoverschrijdend gedrag. De API is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met een duidelijk mandaat om gevallen van grensoverschrijdend gedrag te registreren en van daaruit maatregelen te nemen. De gegevens van de API zijn voor elke sportfederatie te vinden op haar website. Bij twijfel of onduidelijkheden kunnen (top)sporters ook contact opnemen met het Centrum voor Ethiek in de Sport, dat we subsidiëren om de sportsector te ondersteunen, proactief en reactief.

 

Boven op die decretale verplichtingen voor integriteit bij sportfederaties zijn er in de afgelopen jaren ook specifieke topsportmaatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Zo streven we ernaar om multidisciplinaire teams in te zetten in de omkadering van topsporters en beloftevolle jongeren (trainers, coaches, sportpsychologen, voedingsspecialisten, kinesitherapeuten, dokters,….). We zetten in op vorming van coaches, onder andere over thema’s als eetproblematiek en mentale druk. We schrijven competentieprofielen uit voor sleutelposities in de topsportwerking van federaties, en we stippelen vormingstrajecten uit voor technische directeurs topsport en high potential coaches. Ook binnen de opleidings- en bijscholingstrajecten voor trainers in de Vlaamse Trainersschool is er structureel en systematisch aandacht voor motiverend coachen, omdat we dit een essentiële basishouding voor trainers vinden.

 

Sport Vlaanderen neemt grensoverschrijdend gedrag zeer ernstig. Systematische verwijten of persoonlijke beledigingen zijn nooit goed te praten, ook niet in de soms harde topsportcontext. Zeggen waar het op staat, kan ook op een menselijke manier. Dat is waar topsport voor wil en moet staan, dat is het topsportklimaat dat Sport Vlaanderen nastreeft. Daarom betreuren we ten zeerste dat de topsporters die getuigd hebben dit hebben moeten meemaken.

 

Elke klacht van elke (ex-)(top)sporter zal altijd serieus genomen worden door Sport Vlaanderen. We kiezen daarbij nooit partij en zullen altijd in alle sereniteit de tijd nemen om de verschillende aspecten tegen het daglicht te houden. We roepen (ex-)(top)sporters actief op om zich uit te spreken, om wantoestanden en problemen te melden.

 

We streven naar een topsportklimaat waarin het geen kwestie is dat topsporters moeten “durven” te spreken, maar dat ze dat vanzelfsprekend kunnen en ook doen. We geloven dat we met deze aanpak op de goede weg zijn om een topsportklimaat te creëren waarin topsporters op élk vlak kunnen floreren.

 

Philippe Paquay, administrateur-generaal Sport Vlaanderen


Sport Vlaanderen is actief op social media