Hoort medicatie thuis in een EHBO-koffer?

Een schaafwonde na een mislukte tackle tijdens het voetballen, een verstuikte vinger bij het volleyballen of een verzwikte enkel in een basketbalmatch: we moeten er geen tekening bij maken, de EHBO-koffer is een must voor elke sportclub, vereniging, of federatie. Wat moeten we precies verstaan onder eerste hulp? Hebben bijvoorbeeld pijnstillers of keeltabletjes ook een plaats in de EHBO-koffer? En mag je überhaupt wel medicatie, ook al is die zonder voorschrift verkrijgbaar, geven aan je (minderjarige) leden?

 

Lees meer over de inhoud van je EHBO-koffer

Wat moet er in je EHBO-koffer zitten?

Hoe ga je als sportclub om met een mogelijk eetprobleem bij een van je sporters?

De eersten die een eetprobleem of eetstoornis bij een sporter opmerken, zijn degenen die het dichtst bij hem staan: familie en vrienden, maar ook coaches, trainers en begeleiders. Zelfs voor iemand die dicht bij de sporter staat, is het niet altijd eenvoudig om een eetprobleem ter sprake te brengen. Wat kan je doen?

Lees meer over eetproblemen

Sport en de Europese Unie

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 is sport ook formeel een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven.

 

Sport, een Europese bevoegdheid

Europese samenwerking in de sport: Erasmus+

Inspiratie nodig voor je Multimove-activiteit?

Ben je van plan om een Multimove-activiteit op poten te zetten? Met deze handige praktijkvoorbeelden willen we je graag een handje helpen: zeven inspirerende organisatiemodellen die in het verleden hun nut hebben bewezen. Zeven innovatieve best practices die illustreren hoe Multimove kan leiden tot meer en gevarieerd bewegen bij kinderen van 3 tot 8 jaar oud. 

 

Bekijk de praktijkvoorbeelden