Onze samenleving wordt almaar diverser, en dat weerspiegelt zich ook op de Vlaamse sportvelden. Toch is deelname aan het sportgebeuren voor een aantal groepen in de samenleving geen evidentie. Beperkte mobiliteit, een te hoge kostprijs, geen passend aanbod of het ‘onbekend is onbemind’-principe: het zijn allemaal factoren die de weg naar de vele sport- en beweegactiviteiten kunnen belemmeren.

Het doel van Sport Vlaanderen is om zo veel mogelijk Vlamingen op een kwaliteitsvolle manier aan het sporten te krijgen, ongeacht rang, stand, leeftijd of etnische achtergrond. Om ervoor te zorgen dat elke Vlamingen zijn gading vindt in het sportaanbod, werken we samen met een heleboel partners tal van initiatieven uit.

De open sportclub

Elke sportclub is sociaal, gewoon door er te zijn voor haar leden. Dit betekent niet dat ze open staat voor iedereen. Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om aan sport te doen of lid te worden van een sportclub. Een open sportclub is zich bewust van deze drempels en wil deze verlagen via drempelverlagende initiatieven.

 

Een open sportclub voert actief beleid rond een aantal thema’s. Zo denkt een open club na over de betaalbaarheid, een aanbod op maat, of het onthaal en durft het bestuur zichzelf en de huidige gewoontes van de club in vraag te stellen.

 

Om de stap te kunnen zetten om een open sportclub te blijven, is de bereidheid tot verandering noodzakelijk. Voldoende draagvlak creëren, rekening houden met mogelijke weerstand en op zoek gaan naar samenwerking met lokale partners zijn daarbij belangrijke factoren.

 

Om je te inspireren en de zin aan te wakkeren om van je sportclub een open sportclub te maken, een warme plaats voor oude en nieuwe leden, hebben we een interessante brochure gemaakt. Daarmee kan je meteen aan de slag en maak je van je sportclub een nog betere plaats om te sporten en veel meer.

Ben je op zoek naar extra ondersteuning om met deze brochure aan de slag te gaan, neem dan contact op met het Dynamoproject.

G-sport

In 2014 lanceerde G-sport Vlaanderen de campagne 'G-sport, da's 100% sporten.

Wat is G-sport?

De term G-sport omvat alle sporten waar personen met een handicap of beperking aan kunnen deelnemen. De focus ligt op de mogelijkheden van de sporter.

 

 

G-sport geeft personen die door een handicap of beperking niet kunnen deelnemen aan het reguliere sportaanbod toch een mogelijkheid om te genieten van sport.

 

Met de term G-sport kunnen clubs en andere initiatieven aangeven dat hun aanbod open staat voor personen met een handicap. De term maakt duidelijk dat personen met een handicap welkom zijn. Het is belangrijk dat een club juist communiceert over welke ervaring zij al hebben met het werken met een bepaalde doelgroep. G-sport is gewoon sporten, maar een sportclub is niet altijd een G-sportclub.

 

Informatie nodig? Vragen over G-sport? Neem dan contact op met G-sport Vlaanderen.

Voor wie is G-sport?

Gebaseerd op de aard van de beperking onderscheiden we 5 doelgroepen:

  • Dove of slechthorende sporters
  • Sporters met een fysieke beperking
  • Blinden en slechtziende sporters
  • Sporters met een psychische beperking
  • Sporters met een verstandelijke beperking

 

Het opdelen van mensen in groepen maakt het mogelijk om aan bepaalde moeilijkheden het hoofd te bieden. Sporters die binnen een bepaalde handicapgroep vallen, kampen immers vaak met een gelijkaardige problematiek. Toch wil dit niet zeggen dat de personen binnen één doelgroep allemaal hetzelfde zijn of dezelfde problemen of handicap hebben. Elke problematiek verschilt, elk individu is anders.

 

We moeten in het achterhoofd houden dat de indeling in doelgroepen een kunstmatige indeling is. Een indeling in doelgroepen schiet altijd te kort. Ze is bedoeld om onze communicatie gemakkelijker te maken, om gemakkelijker en gerichter richtlijnen te formuleren. Een sportclub kan bijvoorbeeld gemakkelijk zijn grenzen aangeven door zich te richten tot 1 doelgroep.

Starten met G-sport in jouw sportclub

Heb je interesse om te starten met G-sport in jouw sportclub? Neem dan zeker contact op met G-sport Vlaanderen of bestel de Dynamobrochure “G-sport in je sportclub” bij het Dynamoproject van VSF.

 

Wil je ook een Multimove-aanbod voor kinderen met een beperking organiseren? Bekijk dan de brochure met tips voor lesgevers.

Meer info over Multimove

Kwaliteitsvolle begeleiding voor G-sporters

Ook G-sporters verdienen een kwaliteitsvolle begeleiding en training. Ben je op zoek naar een begeleider of trainer voor jouw G-sportwerking, neem dan contact op met Sportwerk Vlaanderen.

 

Zijn er trainers in jouw sportclub geïnteresseerd om een specifieke opleiding of bijscholing te volgen bij de Vlaamse Trainersschool? Neem dan het kijkje in het specifieke opleidingsaanbod voor het begeleiden van sporters met een handicap.

55+ in jouw sportclub

De groep van 55+ wordt steeds groter én diverser in de samenleving. De ene 55+’er is fysiek actiever dan de andere. Van 2009 tot 2015 liep onze Sportelcampagne ‘Sportelen: beweeg zoals je bent’. Dankzij die campagne zijn meer en meer 55-plussers gaan inzien dat op bewegen en sporten geen leeftijd staat en dat meer bewegen of sporten heel wat (gezondheids)voordelen biedt.

Starten met een 55+ werking in jouw sportclub

Heb je interesse om te starten met een 55+ werking in jouw sportclub? Dan kan je heel wat tips vinden in de Dynamobrochure ‘Je sportclub op maat van de 55-plusser’.


DSC_4780.jpg
senioegames.jpg
shutterstock_244732870.jpg

Kwaliteitsvolle begeleiding voor sportende 55-plussers

Ook oudere sporters hebben nood aan kwaliteitsvolle begeleiding en training. Ben je op zoek naar een begeleider of trainer voor 55+ werking? Via Sportwerk Vlaanderen vind je de geknipte persoon.

Zijn er trainers in jouw sportclub geïnteresseerd om een specifieke opleiding of bijscholing te volgen? De Vlaamse Trainersschool biedt de opleidingen ‘Initiator gym voor senioren’ en ‘Initiator dans voor senioren’ aan. Ook VTS Plus organiseert regelmatig een interessante bijscholing.

Inspiratiedag seniorensport, op sporten staat geen leeftijd

Op 23 juni 2016 organiseerden Sport Vlaanderen, VSF, ISB, OKRA-SPORT en S-Sport de ‘Inspiratiedag seniorensport, op sporten staat geen leeftijd’. In verschillende sessies leerden de deelnemers meer over onderwerpen zoals:

  • hoe kunnen we senioren bereiken;
  • wat motiveert hen net wel of net niet;
  • hoe kunnen we ons sportaanbod aanpassen;
  • enkele leuke beweeg- en sportvormen aangepast voor senioren.

Meer informatie:

presentaties van de inspiratiedag voor senioren

aftermovie van de inspiratiedag voor senioren.

Ontdek de Sportelpockets

In samenwerking met de respectievelijke sportfederaties werden 7 Sportelpockets uitgewerkt (algemene pocket, wandelen, fietsen, zwemmen, gymnastiek, golf en badminton). In de Sportelpockets vinden 50-plussers niet alleen tips om de conditie te verbeteren aan de hand van trainingsschema’s, maar worden er ook tips gegeven om sport te integreren in het dagelijkse leven. Hoe kan je gezond sporten? Welke invloed heeft sport op het lichaam en de gezondheid? Kortom, een bron van informatie voor alle 50-plussers die (opnieuw) aan het sporten willen gaan.

Transgenders en sport

De nieuwe brochure van Sport Vlaanderen ‘Transgender in de sport’ wil een leidraad aanreiken en een aanzet geven om binnen sportfederaties, sportclubs en de bredere sportsector (sportaanbieders, accommodaties, zwembaden...) na te denken en beleid te ontwikkelen.

 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “In mijn sportbeleid streef ik naar een kwaliteitsvol aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Sport heeft immers een positieve invloed op de algemene gezondheid en de lichamelijke conditie van een individu. Het verlaagt de stressgevoeligheid, verhoogt de mentale weerbaarheid en draagt bij aan een positief zelfbeeld en het sociaal functioneren. Voor transgender personen kan lichaamsbeweging en sport dus veel betekenen.”

Uitdagingen

Zowel binnen de breedtesport als binnen de topsport staat de sportsector voor uitdagingen. Denk maar aan het feit dat in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen man en vrouw wordt gehanteerd. Voor transgender sporters levert dit vaak problemen op voor het beoefenen van een sport.

 

Wat doe je in zo’n geval als sportaanbieder? Maak je een onderscheid tussen transgender personen die wel, en zij die geen geslachtsaanpassende behandeling achter de rug hebben? En wat met transgender sporters die nog in een transitieproces zitten? Bestaan er wat dat betreft andere richtlijnen voor breedtesport dan voor de topsport? 

cover transgenders.JPG

De brochure

De brochure 'Transgender en sport' geeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Ze reikt vooral suggesties aan om de integratie van een transgender lid soepel te laten verlopen, schetst de wettelijke context met betrekking tot deze doelgroep in de sport en geeft ook tips over praktische zaken als kleed- en doucheruimtes. Het onderscheid topsport en breedtesport wordt belicht. Dit alles wordt geïllustreerd met citaten van transgender sporters over de goede en minder goede ervaringen tijdens hun sportparticipatie. 

Voor wie?

De brochure richt zich in eerste instantie tot de sportfederaties, in tweede instantie tot sportclubs. Het is niet alleen een informatiebron over dit relatief onbekende thema, maar ook en vooral een hulpmiddel om een goed beleid rond transgender personen vorm te geven. De brochure is ook nuttig voor transgender personen als laagdrempelige informatiebron en als instrument om de thematiek onder de aandacht te brengen bij de sportclubs waarin ze (willen) participeren.

 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Samen met de sportfederaties en sportclubs streef ik naar een kwaliteitsvol aanbod dat voor iedereen toegankelijk is, om een zo ruim mogelijke sportparticipatie mogelijk te maken. Ik moedig de sportclubs dan ook aan om een ‘open’ sportclub te zijn en initiatieven te nemen die ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en ook thuis voelt, ook transgender personen.”

Sport en vluchtelingen

Door de recente vluchtelingenstroom bestaat de kans dat er niet-Belgen met verschillende verblijfsstatuten willen deelnemen aan sportactiviteiten of willen aansluiten bij jouw sportclub. Wat zijn hun rechten en waarop moet je letten als federatie of sportdienst? Wat mogen je sportclubbestuurders zeker niet uit het oog verliezen? Deze veel gestelde vragenlijst biedt een antwoord op een boel vragen en onduidelijkheden die bij sportorganisatoren leven. De situatie van jouw eigen sportclub, federatie of organisatie zal altijd afhankelijk zijn van de situatie van de betrokken persoon, de verzekeringsmodaliteiten, enz.

 

Kan je asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf aansluiten in je club? Zijn ze verzekerd als ze sporten bij een sportclub? Zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden om vluchtelingen tegen een verminderd tarief te laten sporten? Het zijn allemaal vragen waar je als club mee kan worstelen. In dit document met vragen en antwoorden over sport en vluchtelingen proberen we ze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. 

Sport in de jeugdzorg

voetbal_diversiteit.jpg

In de voorbije twee jaar liep in tien CANO-organisaties (Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling- en Omgevingsondersteuning) een project waarbij sport diende als instrument bij de hulpverlening van jongeren in de jeugdzorg. Dit sporttraject in de bijzondere jeugdzorg werd begeleid door ISB met steun van Sport Vlaanderen. De resultaten van dit experimenteel project zijn bekendgemaakt op 15 februari.

 

Uit het flankerend onderzoek blijkt dat de meeste jongeren in de jeugdzorg samen sporten en bewegen met begeleiders als een waardevol onderdeel van hun begeleiding ervaren. Dat is een belangrijke vaststelling, omdat ze nogal wat aanknopingspunten biedt. De CANO-methodiek is er namelijk net op gericht om de bronnen en de krachten aan te spreken van de jongere zelf en van zijn onmiddellijke omgeving.
De belangrijkste aanbeveling is dan ook om sport en bewegen een duidelijke plek te geven in het
individuele begeleidingstraject van jongeren in de jeugdzorg, van intake tot nazorg.