We streven binnen alle geledingen van de sport naar een vertegenwoordiging die een weerspiegeling is van de samenleving. In 2021 maken vrouwen 41% uit van de sporters, 35% van de trainers, 27% van de bestuursleden in Vlaamse sportclubs en 16% van de bestuurders in de Vlaamse sportfederaties. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de 50% van de bevolking niet evenredig vertegenwoordigd is in de sport en er een onevenwicht zit in de verhouding. Sport Vlaanderen wil de actieve aanwezigheid van vrouwen en meisjes verhogen, zowel in de actieve sportbeoefening als in de omkadering.

Cijfers vrouw-man verdeling in de georganiseerde sport

MeerVrouwen1cijfers_SmugMugNieuwpoort2.jpg

Tellen onze sportclubs evenveel vrouwelijke als mannelijke sporters? En hoe zit dat met trainers en bestuurders?

De cijfers over de vrouw-man verdeling in de georganiseerde sport in Vlaanderen worden gevisualiseerd en geüpdatet in ons kennisplatform in het dashboard ‘Gender in de sport’ onder het thema Sportparticipatie.

Aanvullend publiceren we een factsheet waar je de evoluties, groeimarges en sportspecifieke cijfers samengevat kan terugvinden.

Projectoproep voor sportfederaties

MeerVrouwen3bevraging_OFyh9TpMyM8-unsplash.jpg

Via de projectoproep ‘activatie van meisjes en vrouwen’ wil de Vlaamse overheid specifiek de actieve aanwezigheid van meisjes en vrouwen verhogen, zowel in de actieve sportbeoefening als in de omkadering (als trainster, coach, official, bestuurder, ...).

 

De cijfers tonen duidelijk aan dat er een onevenwicht zit in de verhouding van het aantal vrouwen en mannen als sporter, trainer en bestuurder. Als we dieper in de cijfers duiken zien we ook grote verschillen tussen de sporten onderling, waardoor er ook geen veralgemening in probleemanalyse en probleemoplossing mag toegepast worden.

Met deze oproep geven we een extra boost aan federatieprojecten en projecten van organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV’s) om op maat van de sportfederatie of OSV de activatie van meisjes en vrouwen te verhogen. Elke erkende sportfederatie en OSV kon tegen 1 november 2022 een aanvraag indienen.

 

In 2023 en 2024 ontvangen elf sportfederaties deze projectsubsidie om meer meisjes als sporter, trainer, official, bestuurder… te activeren. We ondersteunen projecten binnen skaten, hockey, voetbal, wielrennen, rugby, boksen, handbal, waterpolo, basketbal, volleybal en de zeil- en surfsporten. 

Rondetafel Meer vrouwen aan het stuur in de sport

We vroegen Women on Board en Game Changers, met Ann Wauters, op 8 maart 2022 een rondetafel te organiseren met ex-topsporters en sportorganisaties over Meer vrouwen aan het stuur in de sport. Tijdens de rondetafel kwamen zeer verschillende thema's’ aan bod: de opleidingen tot trainers, bestuurders en officials, de rol van sponsors en organisatoren, de impact van regelgeving en de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen, etc. Elke Jeurissen (Fierce Ladies) modereerde. Tijdens de rondetafel was het duidelijk dat er bij de verschillende sprekers een zeer grote bereidwilligheid en evenveel engagement aanwezig is om de nog bestaande genderongelijkheid aan te pakken. Op de rondetafel bleek ook duidelijk dat rolmodellen en ex Vlaamse topsporters een belangrijke inspiratiebron zijn en ook de noodzakelijke media-aandacht genereren.

MeerVrouwen2RondetafelArtikelSporza.jpg

Bevraging en begeleiding van sportfederaties

Begin 2022 voerde IDEA Consult, samen met Rosa en Centrum Ethiek in de Sport, in opdracht van Sport Vlaanderen, een bevraging uit bij de Vlaamse sportfederaties over vrouwen aan het sportstuur. De resultaten van deze bevraging werden voorgesteld tijdens de rondetafel op 8 maart.

  

Aansluitend bij deze bevraging werden door IDEA Consult, samen met ICES en RoSa, drie sportfederaties begeleid in het proces naar meer vrouwen aan het stuur, met name de Vlaamse Handbalvereniging, Klim- en Bergsportfederatie en Vlaamse Boksliga.

Kennisdag ‘Sport en gender’ en publicaties 2019

In juni 2019 organiseerde Sport Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst een kennisdag ‘Sport en Gender’. Aan de hand van lezingen en keuzesessies werd het thema 'gender' vanuit verschillende invalshoeken belicht. Op deze kennisdag kwamen onder andere volgende rapporten aan bod:

ALL-IN: 'Towards gender balance in sport’ en toolkit

Het Europese project ‘ALL-IN: Towards gender balance in sport in 2018-2019, was een gezamenlijk project van de Raad van Europa en de Europese Unie waarin Sport Vlaanderen betrokken was als partner. De volgende thema’s stonden centraal: leiderschap, coaching, participatie, gendergerelateerd geweld, media en communicatie.

Een belangrijk onderdeel van dit project was de grootschalige datacollectie in 2019 in achttien Europese landen.

In het kader van dit project werd ook een toolkit opgemaakt. Met goedkeuring van de Raad van Europa maakte Sport Vlaanderen een Nederlandstalige versie die begin 2020 gepubliceerd werd. Deze toolkit ‘Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen’ bevat 11 factsheets. De factsheets geven een overzichtelijke kader om gendergelijkheid in de sport te bevorderen.

Extra informatie

Centrum Ethiek in de Sport

Onder het thema gender en seksuele diversiteit vind je op de website van het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) nog heel wat extra informatie over het thema gendergelijkheid.

Een antwoord op enkele vragen over gendergelijkheid en sport die telkens terugkeren

“Met de maten alleen gaan fietsen op zondag, mag dat eigenlijk nog?”; “Hoe zit het eigenlijk met vrouwenzwemuurtjes?”. Het zijn allemaal vragen die de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst tegenkomt. Als antwoord publiceerde de ombudsvrouw Gender in juli 2021 deze publicatie

Rapport van de EU Expertengroep inzake gendergelijkheid in de sport

Dit rapport is het resultaat van het werk van de Expertgroep inzake gendergelijkheid in de sport van de Europese Commissie. (High Level Group on Gender Equality in sport). De vijftien leden van de Expertgroep werden in december 2020 benoemd. De werkzaamheden startten in februari 2021 en werden in december 2021 afgerond. De deskundigen stelden zes gebieden vast waarop actie kan worden ondernomen en deze stonden binnen de bijeenkomsten centraal. (Participatie, positie als coach of official, leiderschap, sociale en economische aspecten van de sport, berichtgeving in de media, gendergerelateerd geweld) 

Webinar onbewuste vooroordelen

Waarom is een vrouwelijke scheidsrechter wereldnieuws? En wat heeft dit te maken met diversiteit in onze eigen organisaties? Nellie Konijnendijk heeft het over implicit bias of onbewuste vooroordelen. Deze webinar focust expliciet op het bestaan van onbewuste vooroordelen en de mogelijke impact hiervan op bijvoorbeeld het al dan niet kiezen voor vrouwen in bepaalde functies.

Kennisdag Gezond Sporten 2016

Op onze kennisdag Gezond sporten op 7 december 2016 gaf Prof. Dr. Adelheid Steyaert, Centrum voor Sportgeneeskunde UZ Gent, een presentatie over ‘Vrouw en sport’, over o.a. fysieke en fysiologische verschillen, het gebruik van contraceptiva, de menstruele cyclus en over sportparticipatie tijdens en na de zwangerschap.