Regels voor de sport in code oranje

Update 19 oktober – Vanaf woensdag 14 oktober geldt in Vlaanderen code oranje voor de sport. De situatie wordt geëvalueerd na de herfstvakantie.

 

In het kort gelden deze regels voor de sport:

 

 • In georganiseerd verband – mits naleving van de protocollen die gelden voor de sport (zie onder)
  • outdoor kan sporten mét of zonder contact;
  • indoor kan sporten enkel als je 1,5 meter afstand houdt (+12), ook in zwembaden;
  • voor kinderen tot en met 12 jaar blijven alle indoor- en outdoorsportactiviteiten mogelijk, met contact;
  • kleedkamers en douches blijven altijd gesloten, behalve in zwembaden;
  • Publiek is indoor (max. 200) en outdoor (max. 400) toegelaten tijdens wedstrijden;
  • Publiek is niet meer toegelaten tijdens trainingen.

 

 • In niet-georganiseerd verband:
  • je mag sporten met je eigen nauwe contact (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend);
  • je mag sporten met max. 3 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen.

 

 • Registratie, toeschouwers, wedstrijden en mondmaskers
  • Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren;
  • De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Ook buiten moet je zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren;
  • Voor wedstrijden geldt algemeen dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten;
  • Op trainingen – indoor en outdoor – is geen publiek meer toegelaten. Tenzij er medische begeleiding nodig is;
  • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen:
  • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden: in een sporthal ook aan de toegangshal, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….
  • Voor een sportieve wedstrijd met meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je een toelating van de gemeente nodig.

 

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Alle protocollen en gedragscodes die gelden in de sport kan je verder op deze pagina raadplegen.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Veelgestelde vragen

In de sport verstrengen de maatregelen vanaf woensdag 14 oktober naar code oranje. In deze rubriek geven we zo snel mogelijk antwoorden op jullie meest gestelde vragen. 

 

Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening

Met onze ‘Leidraad sport en corona’ willen we federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. De leidraad is een overkoepelend protocol voor de sportsector, zeg maar. Met de specifieke protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

 

Met de klankbordgroep voor de sport stemmen we alle adviezen en maatregelen af en vertalen we ze naar de praktijk. Die klankbordgroep bestaat uit de minister van Sport en zijn kabinet, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen.

Gedragscodes en protocollen code oranje

De gedragscodes en protocollen kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit of van lokale restricties.

 

We passen onze protocollen telkens aan aan de recentste maatregelen. Let wel, lokaal kunnen er strengere restricties zijn. Deze kan je nakijken op de site van je provincie of gemeente.

Topsport in tijden van corona

Voor de meeste topsporters waren de Olympische/Paralympische Spelen het hoofddoel van 2020. Het coronavirus besliste er echter anders over. Niet alleen de Spelen, maar ook bijna alle Olympische en Paralympische kwalificatietoernooien en internationale kampioenschappen werden afgelast of uitgesteld. Topsporters zagen zo hun doelen van de ene op de andere dag wegvallen.

 

Om hen ook in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen peilt Sport Vlaanderen, via een bevraging in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, elke drie weken naar de impact van corona op hun mentale, fysieke en sportieve toestand.

 

Op basis van de verkregen informatie ontwikkelen we tools om de topsporters te ondersteunen bij het nuttig invullen van de vrijgekomen tijd, en om hen te helpen omgaan met deze erg onzekere situatie. 

Compensatiemaatregelen voor sportorganisaties

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.

 

De Vlaamse regering maakt via een noodfonds 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen.

Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19

De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.

 

Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

 

Raadpleeg hier het besluit

Nog vragen? Contacteer onze sportpromotiediensten

Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze provinciale sportpromotiediensten:

 

Sportpromotiedienst Antwerpen

014 85 96 61

promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst Limburg

011 30 08 01

promotie-limburg@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst Oost-Vlaanderen

09 396 05 33

promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst Vlaams-Brabant

015 61 82 68

promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst West-Vlaanderen

050 50 23 20

promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen