Update 1 december – In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste Ministeriële Besluit van de federale regering van 27 november. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Welke maatregelen gelden?

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
  • voor kinderen tot 13 jaar:
   • outdoor en indoor trainen en sportwedstrijden tussen sportgroepen.
   • op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk.

  • voor personen vanaf 13 jaar:
   • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen en mét 1,5m afstand
   • zwemlessen of -trainingen in een zwembad volgen, in groepjes van maximum vier personen en mét 1,5m afstand 
   • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk). 

 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten:
  • indien je outdoor sport of indien je zwemt
  • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m 
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. 
 • Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn en in de zwembaden die open mogen. 
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Hoe moet ik "tot 13 jaar" interpreteren?

Wie als 12-jarige gestart is aan het sportseizoen en 13 jaar wordt, mag het seizoen ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008.

 

Mag ik sporten in georganiseerd verband?

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

 • voor kinderen tot 13 jaar:
  • outdoor en indoor trainen en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.
  • op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk.

 • voor personen vanaf 13 jaar:
  • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen 
  • zwemlessen of -trainingen in een zwembad volgen, in groepjes van maximum vier personen  
  • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk). 

Je mag enkel zelf gaan sporten (dus in niet-georganiseerd verband):

 • als je outdoor sport of als je zwemt
 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen -13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

 

Vergeet zeker niet om mogelijke lokale restricties van jouw provincie of jouw gemeente na te kijken.

Mag ik ook sporten in niet-georganiseerd verband?

Je mag in niet-georganiseerd verband (individueel) enkel sporten indien:

 • je outdoor sport of als je zwemt
 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of in groepjes met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen -13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

 

Kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) mogen outdoor sporten zonder afstand te houden. Kinderen mogen enkel indoor sporten tijdens:

 • sportactiviteiten, -stages en -kampen die toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
 • de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar) 

 

Weet ook dat je maar met maximum 4 personen mag samenkomen (kinderen tot 13 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein.

Mogen lessen LO plaatsvinden?

Mag je ook sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur)?

Het Nationaal Crisiscentrum besliste dat je vanaf 21 januari 2021 mag sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur). Die overkapping moet vier open zijwanden hebben, volgens de richtlijnen voor outdoor sportinfrastructuur. Uiteraard moet elke organisator van sportactiviteiten ervoor zorgen dat iedereen de maatregelen uit het generiek protocol sport en corona strikt opvolgt.

Kan ik gebruik maken van kleedkamers en douches?

Nee. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven, met uitzondering voor sportkampen en zwembaden. 

Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen gebruik maken van kleedkamers indien dat is toegelaten in de protocollen voor onderwijs (zoek op lichamelijke opvoeding)

Mag ik zwemmen, naar de sauna of wellness?

Zwembaden mogen open voor alle leeftijden onder volgende voorwaarden:

 • Enkel kinder-, instructie- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden blijven toe.
 • Kleedkamers en douches zijn open.
 • Zwemmen kan individueel.
 • Zwemtraining of -lessen georganiseerd door een club of vereniging kan in groepjes met maximum 4 personen en altijd mét 1,5m afstand.
 • Het protocol voor zwembadexploitanten moet strikt opgevolgd worden.

 

Sauna’s en wellnesscentra blijven gesloten.

Mag ik naar een training komen kijken?

Nee. Tijdens een sportactiviteit mag er geen publiek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Publiek is dus niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. In dat geval neem je niet deel aan de sport, hou je altijd 1,5m afstand en draag je zowel indoor als outdoor een mondmasker.

Mag je je laten begeleiden door een (privé)trainer?

Het is toegelaten om je door een (privé)trainer te laten begeleiden bij sportactiviteiten.

Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden:

 • in de buiten lucht of in een zwembad
 • met de (privé)trainer en maximum 3 sporters (samenscholing van max. 4)
 • met 1,5m afstand

Moet er verplicht een trainer aanwezig zijn bij groepstraining?

Nee, dit is niet verplicht.  Je kan ook met 4 ploeggenoten (inclusief jezelf), zonder trainer, trainen.   

Maar het is in elke situatie, ook als je sport in niet-georganiseerd verband, aangeraden om iemand aan te duiden die optreedt als verantwoordelijke van de groep en die:

 • extra aandacht heeft voor het naleven van de coronarichtlijnen (bv. hygiëne, niet mengen met andere sportgroepen, …)
 • tot twee weken na de activiteit een lijst bijhoudt van wie deelnam aan de niet-georganiseerde sportactiviteit (in functie van contact tracing)

Mag ik op sportkamp?

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) kunnen plaatsvinden, overnachting is verboden. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen moeten strikt worden opgevolgd. Sportkampen kunnen doorgaan ongeacht de organisator, enkel na goedkeuring van de gemeente.

Sportkampen vanaf 13 jaar (geboortejaar 2007 of vroeger) zijn niet toegelaten.

Meer informatie over jeugdkampen vind je ook bij De Ambrassade

Mag sportinfrastructuur open blijven?

Sportzalen en -voorzieningen moeten gesloten blijven behalve:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen.
 • voor schoolgroepen van kinderen tot 13 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs (zwembaden blijven gesloten tenzij het een zwembad van de school is)
 • voor sportactiviteiten, -stages en -kampen voor kinderen tot 13 jaar georganiseerd of toegelaten door de gemeente (zwembaden blijven gesloten)
 • voor trainingen van professionele sporters
 • voor professionele wedstrijden
 • als het buitengedeelten van sportinfrastructuren betreft voor het individueel uitoefenen van sport
 • als het een overdekte paardenpiste van een manege of paardenrenbaan is en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier

Mag ik met mijn paarden rijden?

Indoor sportactiviteiten zijn niet toegelaten.

Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er geen outdoor alternatieven zijn. Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:

 • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
 • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen
 • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
 • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
 • Eén begeleider per paard

Hoeveel personen mogen er op een outdoor sportveld staan?

Hier zijn geen exacte cijfers voor. 

De regels van densiteit kunnen hier een eerste indicatie geven van een maximumbezetting. Deze maximumbezetting kan echter verder beperkt worden indien aparte groepen van vier onderling onvoldoende ruimte kunnen bewaren en het samenscholingsverbod niet zou kunnen gehandhaafd worden.

Dit moet voor elke infrastructuur apart bekeken worden door de beheerder, steeds met gezond verstand.  Het valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder/organisator om hier sensibiliserend in op te treden.

Wat betekent het samenscholingsverbod concreet?

Dit betekent dat je nooit met meer dan vier personen samen mag zijn. 

Uiteraard kunnen er meerdere personen in eenzelfde omgeving terug te vinden zijn. Er mag tussen deze groepen echter geen ‘verbindende factor’ zijn. Daarnaast moeten de groepen van max. 4 te allen tijde strikt gescheiden blijven en mag er geen contact zijn, op geen enkele manier. 

Een trainer die training geeft aan meerdere groepen van 4, bijvoorbeeld 12 personen samen in groepen van 4, kan niet.  Hij vormt een verbindende factor. Een trainer mag wel onderdeel zijn van een groep van max. 4, maar hij kan dan niet in contact treden met eventuele andere groepen. 

Bij de toepassing van deze regels in de concrete context, vragen we aan iedereen om het gezond verstand te gebruiken. 

Contact tussen sportgroepen is niet toegestaan, tenzij in een context van de toegestane wedstrijden.

Wat houden de densiteitsregels precies in?

Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Om dit voldoende te kunnen respecteren, worden densiteitsregels vastgelegd.

Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportinfrastructuur, dus niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen.

Op deze regel is een uitzondering mogelijk waarbij de totaal beschikbare sportinfrastructuur 10m² per deelnemer moet waarborgen.

De regel voor 30m² gaat uit van verplaatsingssporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport, een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de anderhalve meter niet kan garanderen. Hier willen we dus extra veiligheid inbouwen ten opzichte van de reguliere anderhalve meter, zodat een sportzone niet (te) druk bezet kan worden. Dit is de standaardregel voor bezetting van sportinfrastructuur.

Voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen. Om van deze uitzondering te kunnen genieten moet een sportactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het gaat om een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon. Eventueel gezamenlijk materiaal of toestellen worden tussen opeenvolgende gebruikers gereinigd of ontsmet. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum met fitnesstoestellen, toestelturnen, bepaalde individuele dansvormen, yoga, …
 • Het gaat om een zwemmen in een zwembad.

 

Deze densiteitsregels zijn niet van toepassing op sportactiviteiten voor kinderen tot 13 jaar.

 

 

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Wanneer mag ik na een besmetting met COVID-19 weer sporten?

Advies over het hervatten van het sporten na een besmetting met COVID-19 vind je op de website www.sportkeuring.be 

Mag ik in het buitenland sporten?

Ja, je kan bijvoorbeeld sporten bij een club net over de grens. 

De grenzen in Europa zijn open, maar er gelden wel beperkingen voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland hebben verbleven of voor buitenlanders die langer dan 48 uur naar ons land komen.

 

Verblijf je langer dan 48 uur in het buitenland? Dan moet je het Passenger Locater Form van Buitenlandse Zaken invullen voor je terugkeert en je schikken naar de kleurcodes en de nodige richtlijnen zoals bv. een quarantaineplicht.

 

Sporters die enkel voor de duur van een training of een wedstrijd naar België reizen of even de grens over gaan vanuit ons land, zijn niet gebonden aan het invullen van het formulier en dus ook niet aan de quarantaineplicht. Ze zijn van zelfsprekend wel gebonden aan de geldende richtlijnen in het land en de club waar ze gaan sporten.

 

Vragen omtrent specifieke situaties?

 • Een overzicht van de richtlijnen per sport vind je bij de Vlaamse Sportfederatie.

 

 

 • Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze provinciale sportpromotiediensten:

 

 Sportpromotiedienst Antwerpen

 014 85 96 61

 promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Limburg

 011 30 08 01

 promotie-limburg@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Oost-Vlaanderen

 09 396 05 33

 promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Vlaams-Brabant

 015 61 82 68

 promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst West-Vlaanderen

 050 50 23 20

 promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

Blijven subsidies voor sportevenementen en -activiteiten gelden?

Ja. We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten. De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden communiceren we via de website van VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.

Welke compensaties kunnen sportorganisaties krijgen?

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.