Vanaf 14 oktober is voor de sportsector de pandemiefase code oranje van kracht. Afhankelijk van de situatie kan lokaal de kleurcode verschillen. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Welke pandemiefase en kleurcode gelden momenteel?

Momenteel is alarmfase 4 van kracht.

Georganiseerd verband outdoor

In georganiseerd verband kan je outdoor sporten – sportgroepen zijn maximum 50 deelnemers groot, om te weten hoeveel ruimte je per sporter moet voorzien, bekijk de ‘Overzichtstabel Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober’:

 • e.m. 18 jaar (°2002 of later): sporten kan met contact, wedstrijden zijn toegelaten;
 • 18+ (°2001 of vroeger): contact binnen de eigen sportgroep kan, wedstrijden zijn niet toegelaten, altijd 1,5 m afstand bewaren tot andere sportgroepen;

 

Georganiseerd verband indoor

In georganiseerd verband kan je indoor sporten:

 • e.m. 12 jaar (°2008 of later): sporten kan met contact, wedstrijden zijn toegelaten
 • 13+ t.e.m. 18jaar (°2002 of later): altijd 1,5 m afstand, ook bij wedstrijden
 • 18+ (°2007 of vroeger): altijd 1,5 m afstand bewaren, wedstrijden zijn niet toegelaten

Zwembaden, kleedkamers, douches, publiek

 • Zwembaden zijn open, voor 12+ kan zwemmen alleen met 1,5 m afstand.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve in zwembaden.
 • Publiek is niet toegelaten bij wedstrijden, behalve één gezinslid bij amateurjongerenwedstrijden (jongeren t.e.m. 18 jaar °2002 of later) of één begeleider bij een G-sporter. Mondmasker is verplicht.
 • Publiek is niet toegelaten bij trainingen, behalve voor medische begeleiding of bij begeleiding van kleuters.

In niet-georganiseerd verband

 • Mag je sporten met je eigen nauwe contact (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend).
 • Mag je sporten met max. 3 andere personen zonder contact. Met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen.

Registratie, toeschouwers, wedstrijden en mondmaskers

 • Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren;
 • De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Ook buiten moet je zoveel mogelijk voldoende afstand bewaren;
 • Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Mag ik sporten in georganiseerd verband?

Buiten sporten mag met en zonder contact.

 

Indoor sporten mag enkel als je altijd 1,5m afstand kan bewaren. Kinderen tot en met 12 jaar mogen ook indoor sporten zonder afstand te houden.

 

Alle sportaccommodaties mogen open mits zij de nodige veiligheidsprotocollen in acht nemen. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven.

 

Als je wil sporten in groep of sportlessen geven, dan kan dat:

 • in georganiseerd verband door iemand als verantwoordelijke aan te stellen
 • met maximum 50 personen. Belangrijk is dat verschillende sportgroepen van maximum 50 personen niet met elkaar in contact komen
 • als je je handen en het sportmateriaal wast voor en na het sporten
 • als je de veiligheidsprotocollen volgt

 

We adviseren om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren.

 

En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.

 

Vergeet zeker niet om mogelijke lokale restricties van jouw provincie of jouw gemeente na te kijken. 

Mag ik ook sporten in niet-georganiseerd verband?

In niet-georganiseerd verband mag je sporten met je eigen nauwe contact (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) en mag je ook sporten met max. 3 andere personen zonder contact. Met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen.

 

Weet ook dat je maar met maximum 4 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein.

Mag ik indoor sporten?

Indoor sporten in sporthallen en zwembaden mag enkel als je altijd 1,5 m afstand kan bewaren. Kinderen tot en met 12 jaar mogen indoor sporten zonder afstand te houden, ze mogen ook wedstrijden spelen. Jongeren tussen 13 en 18 mogen wedstrijden spelen waar bij de onderlinge afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden. Voor iedereen die ouder is dan 18 zijn wedstrijden verboden. Indoortrainen kan voor die leeftijdsgroep wel, met een gegarandeerde afstand tot elkaar van 1,5 m.

 

Alle sportaccommodaties mogen open mits zij de nodige veiligheidsprotocollen in acht nemen. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven.

Kan ik gebruik maken van kleedkamers en douches?

Nee. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven, behalve bij zwembaden. De kleedkamers in zwembaden moeten regelmatig schoongemaakt worden.

 

Een klasgroep mag tijdens de schooluren gebruik maken van een kleedkamer zoals bepaald in de onderwijsprotocollen. De minimale regels die gelden zijn: 1,5 m tussen personen; 4 m² ruimte per persoon en mondmaskers dragen.

Mag ik naar een fitnesscentrum?

Wie ouder is dan 12 jaar kan alleen indoorsporten als ze altijd 1,5 m afstand bewaren, dus ook in fitnesscentra.

 

Fitnesscentra moeten de nodige veiligheidsprotocollen volgen (volgen later deze week). Kleedkamers en douches moeten tijdelijk gesloten blijven. 

Mag ik zwemmen, naar de sauna of wellness?

Wie ouder is dan 12 jaar kan alleen indoorsporten als hij altijd 1,5 m afstand bewaart, dus ook in binnenzwembaden.

Publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden mogen open zijn mits naleving van:

 • het registreren van de deelnemers (één deelnemer per huishouden is verplicht) met een telefoonnummer of een e-mailadres en het bewaren van de gegevens gedurende 14 dagen
 • de veiligheidsprotocollen
 • de hygiënische maatregelen zoals handen en materiaal wassen voor en na het sporten

 

Zwemmen op andere plaatsen is toegestaan als de regels worden nageleefd die er van toepassing zijn (zoals het voorzien van redders) en de geldende signalisatie.

 

Sauna’s en wellnesscentra kunnen open als ze voldoen aan de richtlijnen uit het protocol voor thermen en privésauna’s van de ‘Sauna vereniging België’. Ook in wellnesscentra geldt dat deelnemers zich moeten registreren en dat hun contactgegevens bewaard blijven. Publiek toegankelijke jacuzzi's, hammans en stoomcabines blijven gesloten.

Mag ik als G-sporter met een begeleider gaan zwemmen?

Ja, als G-sporter mag je je steeds laten vergezellen door een begeleider die mee in het zwembad kan gaan, op voorwaarde dat dit een huisgenoot of een vaste persoonlijke assistent is.

Mag ik indoor een dubbelwedstrijd tennis spelen?

Alle wedstrijden voor sporters ouder dan 18 jaar zijn niet toegelaten.

 

Recreatieve wedstrijdvormen, oefenvormen, spelvormen in een trainingscontext kunnen indoor alleen als je te allen tijde de afstand van 1,5 meter net kan garanderen. Tennis Vlaanderen heeft dan ook de indoor competitiewedstrijden tijdelijk stopgezet.

Mag ik biljarten, darts spelen... op café?

Ja, in een ruimte afgescheiden van de horeca-activiteit:

 • Altijd 1,5m afstand bewaren
 • Voorzien van minstens 10m² per sporter
 • Een mondmasker is tijdens het sporten niet verplicht, maar we raden aan het te gebruiken als de bewegingsintensiteit dat toelaat.

 

Ja, in een ruimte mét horeca-activiteit:

 

Moet ik een mondmasker dragen tijdens het sporten?

Algemeen geldt dat je in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen een mondmasker moet dragen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dus ook in de sporthal (inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat…).

 

Tijdens een belastende activiteit echter raden we af om een mondmasker te dragen. Een sportactiviteit is belastend wanneer je sneller moet ademen. Vermijd daarom drukke plaatsen als je gaat sporten en sport bij voorkeur in de openlucht.

 

Ook wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont, zowel outdoor als indoor, ben je verplicht om een mondmasker te dragen.

 

Vergeet zeker niet om mogelijke lokale restricties van jouw provincie of jouw gemeente na te kijken.

Moet ik mij registreren als ik ga sporten?

In functie van contactonderzoek dien je als organisator van een sportactiviteit namen en telefoonnummers of e-mailadressen van deelnemers, medewerkers en publiek bij te houden.

 

Dat kan door een registratieformulier in te vullen of wedstrijdbladen met namen van de deelnemers bij te houden.

 

Dit geldt zowel voor sportevenementen, -wedstrijden, -lessen als voor zwembaden en wellnesscentra.

 

De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.  

 

Iedereen moet uitdrukkelijk zijn akkoord geven. Wie dit weigert, krijgt geen toegang.

 

14 kalenderdagen na de activiteit moeten de gegevens van de aanwezigen vernietigd worden.

 

 

Mag ik op sportkamp?

Voor sportkampen en -stages (tijdens de herfstvakantie) gelden deze regels:

 • internaat
  • sportkampen en -stages voor +14-jarigen (geboren in 2005 en vroeger) zijn verboden
  • sportkampen en -stages voor kinderen van 13 en 14 jaar (geboren in 2006 en 2007) zijn toegelaten, voor zover het gaat om minstens vier opeenvolgende nachten. Indoor dient steeds de afstandsregel van 1,5 meter tussen de deelnemers te worden gerespecteerd.
  • Sportkampen en -stages voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later) zijn toegelaten
 • externaat
  • sportkampen en -stages voor kinderen ouder dan 12 jaar zijn toegelaten. Indoor dient steeds de afstandsregel van 1,5 meter tussen de deelnemers te worden gerespecteerd.
  • sportkampen en -stages voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later) zijn toegelaten

 

Onze protocollen zijn nog niet aangepast aan deze nieuwe maatregelen. We publiceren ze hier zodra ze klaar zijn.

Meer informatie over jeugdkampen vind je ook bij De Ambrassade

Mag ik naar een training komen kijken?

Nee. Tijdens trainingen mag er geen publiek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. Tenzij dat nodig is om jonge kinderen of mensen met een beperking te begeleiden.

Mag ik een sportevenement of wedstrijd organiseren?

Sportwedstrijden outdoor kunnen plaatsvinden zonder afstand te bewaren (voor jongeren tot en met 12 jaar), met afstand van 1,5 m te allen tijde, voor jongeren die ouder zijn dan 12 en max 18. Voor sporters ouder dan 18 jaar zijn sportwedstrijden niet toegelaten.

 

Sportwedstrijden indoor kunnen alleen nog voor jongeren die niet ouder zijn dan 12 jaar, en voor de groep tot 18 jaar kan een wedstrijd als er te allen tijde 1,5 afstand tot elkaar gegarandeerd is. Indoorwedstrijden voor iedereen die ouder is dan 18 jaar, zijn verboden.

 

Er geldt geen limiet op het aantal deelnemers aan een sportwedstrijd, tenzij het veiligheidsprotocol of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer je een sportieve wedstrijd organiseert voor meer deelnemers dan 200 deelnemers of op de openbare weg, dan moet je de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vragen.

 

Voor je als organisator de aanvraag bij de gemeente indient, vul je het Covid Event Risk Model (CERM) in op www.covideventriskmodel.be. Het certificaat dat je daar krijgt, voeg je toe aan het aanvraagdossier voor de gemeente.

 

Sowieso raden we alle organisatoren van sportevenementen en -wedstrijden aan om het CERM in te vullen. Nadien kan je overleggen met de gemeente waar jouw evenement doorgaat. Zo kunnen bijsturingen gebeuren, zodat de veiligheid van de organisatie optimaal op punt wordt gesteld en het risico op verspreiding van het virus zoveel als mogelijk wordt uitgesloten.

Mag ik publiek toelaten tijdens trainingen, wedstrijden of sportevenementen?

Toeschouwers zijn niet meer toegelaten op sportactiviteiten, niet op wedstrijden en niet op trainingen. Alleen bij amateurjongerenwedstrijden is één gezinslid per jongere (°2002 of later) toegelaten.

 

Op trainingen – indoor en outdoor – is alleen één medische begeleider toegelaten. Bij kleuters mag één begeleider bij de training aanwezig zijn.

Mogen meerdere sportgroepen op één sportterrein sporten?

Meerdere groepen van maximum 50, elk steeds in aanwezigheid van 1 trainer of meerderjarige toezichter, kunnen sporten op één sportterrein zolang een sportgroep niet in contact komt met een andere sportgroep.

 

Elke accommodatie moet voldoen aan de geldende densiteitsregels in het protocol voor sport en corona:

 • 30m² per sporter voor sporten met veel verplaatsing
 • 10m² per sport voor sporten die statisch zijn

 

Mag de horeca bij de sportaccommodatie open?

De horeca bij sportaccommodaties is voorlopig gesloten.

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Mag ik in het buitenland sporten?

Ja, je kan bijvoorbeeld sporten bij een club net over de grens. Ook buitenlandse sporters die in ons land in een club sporten kunnen dat.

 

De grenzen in Europa zijn open, maar er gelden wel beperkingen voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland hebben verbleven of voor buitenlanders die langer dan 48 uur naar ons land komen.

 

Verblijf je langer dan 48 uur in het buitenland? Dan moet je het Passenger Locater Form van Buitenlandse Zaken invullen voor je terugkeert en je schikken naar de kleurcodes en de nodige richtlijnen zoals bv. een quarantaineplicht.

 

Sporters die enkel voor de duur van een training of een wedstrijd naar België reizen of even de grens over gaan vanuit ons land, zijn niet gebonden aan het invullen van het formulier en dus ook niet aan de quarantaineplicht. Ze zijn van zelfsprekend wel gebonden aan de geldende richtlijnen in de club waar ze gaan sporten.

 

Vragen omtrent specifieke situaties?

 • Een overzicht van de richtlijnen per sport vind je bij de Vlaamse Sportfederatie.

 

 

 • Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze provinciale sportpromotiediensten:

 

 Sportpromotiedienst Antwerpen

 014 85 96 61

 promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Limburg

 011 30 08 01

 promotie-limburg@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Oost-Vlaanderen

 09 396 05 33

 promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Vlaams-Brabant

 015 61 82 68

 promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst West-Vlaanderen

 050 50 23 20

 promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

Blijven subsidies voor sportevenementen en -activiteiten gelden?

Ja. We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten. De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden communiceren we via de website van VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.

Welke compensaties kunnen sportorganisaties krijgen?

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.