Update 1 november – In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 1 november. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Welke maatregelen gelden?

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
  • outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
  • indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
  • tijdens de lessen LO, zowel indoor als outdoor, in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar)
  • tijdens outdoorlessen LO vanaf 13 jaar met matig intensieve beweegactiviteiten zoals technische en tactische oefenvormen
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
  • met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand

 

 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen. Enkel scholen die beschikken over een eigen zwembad mogen dit gebruiken voor hun zwemlessen en dat volgens de regels van het protocol voor zwembaden
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur, en dat volgens de regels van het protocol voor sportkampen. Overnachtingen zijn verboden
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Mag ik sporten in georganiseerd verband?

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

 • outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
 • tijdens de lessen LO, zowel indoor als outdoor, in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar)
 • tijdens outdoorlessen LO vanaf 13 jaar met matig intensieve beweegactiviteiten zoals technische en tactische oefenvormen

 

Je mag enkel zelf gaan sporten (dus in niet-georganiseerd verband):

 • als je outdoor sport
 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen -13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
 • met een privétrainer (die ook voor 1 november deze activiteiten al deed en deze nu verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand

 

Vergeet zeker niet om mogelijke lokale restricties van jouw provincie of jouw gemeente na te kijken.

Mag ik ook sporten in niet-georganiseerd verband?

Je mag in niet-georganiseerd verband (individueel) enkel sporten indien:

 • je outdoor sport
 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen -13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
 • met een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand

 

Kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) mogen outdoor sporten zonder afstand te houden. Kinderen mogen enkel indoor sporten tijdens:

 • sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
 • de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar) 

 

Weet ook dat je maar met maximum 4 personen mag samenkomen (kinderen tot 13 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein.

Kan ik gebruik maken van kleedkamers en douches?

Nee. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven, met uitzondering voor sportkampen.

Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen gebruik maken van kleedkamers indien deze goed geventileerd worden en gereinigd worden na elke klasgroep.

Mogen lessen LO plaatsvinden?

Ja, dat kan volgens de volgende principes.

Lager onderwijs:

 • De lessen LO kunnen plaatsvinden, zowel indoor als outdoor. Zwemlessen kunnen voorlopig niet en kunnen pas heropstarten als de publieke zwembaden terug open gaan.
 • Scholen met een eigen zwembad mogen dit wel openen, volgens de regels van net voor de sluiting

Secundair onderwijs:

 • Indoor kunnen geen sportactiviteiten doorgaan. Er kunnen enkel laag intensieve contactloze lessen lichamelijke opvoeding doorgaan (steeds 1,5 meter): theorielessen over fysiek en mentaal welzijn, stretchoefeningen, …
 • Outdoor kunnen wel matig intensieve beweegactiviteiten aangeboden worden, waardoor technische en tactische oefenvormen terug kunnen gegeven worden in het kader van leerplanrealisatie. 
 • Douches gesloten, kleedkamers kunnen gebruikt worden mits reinigen na elke klasgroep en voldoende ventilatie.

 

Voor bovenstaande activiteiten in het kader van de lessen LO mogen scholen gebruik maken van de sportinfrastructuur van lokale overheden.

Met hoeveel mogen kinderen outdoor sporten?

In georganiseerd verband mogen kinderen tot 13 jaar buiten sporten. Dat kunnen trainingen of wedstrijden zijn. En dat kan met een sportgroep van maximum 50 kinderen.


Elke sportfederatie of club kan zelf een inschatting maken of jeugdcompetities kunnen blijven verdergaan.

Mag ik naar een training komen kijken?

Nee. Tijdens een sportactiviteit mag er geen publiek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Publiek is dus niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. In dat geval neem je niet deel aan de sport, hou je altijd 1,5m afstand en draag je zowel indoor als outdoor een mondmasker.

Mag ik sportlessen geven?

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden.

Een privétrainer mag lesgeven als:

 • hij/zij zijn lopende, individuele activiteiten van voor 1 november verderzet (dus geen nieuwe activiteiten)
 • hij/zij in niet-georganiseerd verband - dus op vraag van de klant - verder les geeft
 • deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.

Mag ik op sportkamp?

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) kunnen plaatsvinden, overnachting is verboden. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen moeten strikt worden opgevolgd. Sportkampen kunnen doorgaan ongeacht de organisator, enkel na goedkeuring van de gemeente.

Sportkampen vanaf 13 jaar (geboortejaar 2007 of vroeger) zijn niet toegelaten.

Meer informatie over jeugdkampen vind je ook bij De Ambrassade

Mag sportinfrastructuur open blijven?

Sportzalen en -voorzieningen moeten gesloten blijven behalve:

 • voor schoolgroepen van kinderen tot 13 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs (zwembaden blijven gesloten tenzij het een zwembad van de school is)
 • voor sportactiviteiten, -stages en -kampen voor kinderen tot 13 jaar georganiseerd of toegelaten door de gemeente (zwembaden blijven gesloten)
 • voor trainingen van professionele sporters
 • voor professionele wedstrijden
 • als het buitengedeelten van sportinfrastructuren betreft voor het individueel uitoefenen van sport
 • als het een overdekte paardenpiste van een manege of paardenrenbaan is en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier

Mag ik met mijn paarden rijden?

Indoor sportactiviteiten zijn niet toegelaten.

Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er geen outdoor alternatieven zijn. Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:

 • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
 • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen
 • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
 • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
 • Eén begeleider per paard

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Vragen omtrent specifieke situaties?

 • Een overzicht van de richtlijnen per sport vind je bij de Vlaamse Sportfederatie.

 

 

 • Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze provinciale sportpromotiediensten:

 

 Sportpromotiedienst Antwerpen

 014 85 96 61

 promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Limburg

 011 30 08 01

 promotie-limburg@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Oost-Vlaanderen

 09 396 05 33

 promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Vlaams-Brabant

 015 61 82 68

 promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst West-Vlaanderen

 050 50 23 20

 promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

Blijven subsidies voor sportevenementen en -activiteiten gelden?

Ja. We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten. De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden communiceren we via de website van VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.

Welke compensaties kunnen sportorganisaties krijgen?

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.