Update 23 juni 2021 – Hier vind je een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 27 juni op basis van de beslissingen die het Overlegcomité nam op 18 juni 2021 en het federaal ministerieel besluit van 23 juni (?) dat daarop volgde. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Hoe mag ik sporten?

 • Iedereen mag terug sporten onder deze voorwaarden:

  • Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Outdoor sporten geniet de voorkeur.
  • Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
   • kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
   • Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact. 
  • Sportactiviteiten in een georganiseerde context:
   • kunnen doorgaan in  een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).
   • Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
   • Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact.

Mag ik op sportkamp?

Sportkampen mogen plaatsvinden onder strikte voorwaarden:

 • Vanaf 25 juni mag je op op sportkamp in groepen van max 100 personen op sportkamp (200 personen vanaf 1 augustus), exclusief begeleiders
 • Bij voorkeur sport je outdoor, indoor mag indien het niet anders kan door de aard van de sport of activiteit. Je past in dat geval strikt de richtlijnen in het protocol voor sportkampen en sportstages toe.
 • Bij contact met personen buiten de bubbel van 100 (of 200 vanaf augustus) dragen de begeleiders altijd mondmaskers
 • Bij een meerdaags aanbod moeten de groepen steeds dezelfde blijven tijdens de duur van het aanbod
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
 • Overnachtingen zijn mogelijk
 • Ingeval van een (vermoeden van) besmetting, volgen we noodprocedures:


De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen en sportstages moeten altijd strikt opgevolgd worden. 

 

Meer informatie over jeugdkampen vind je ook bij De Ambrassade

Mag ik biljarten, darts spelen... op café?

Traditionele “cafésporten” mogen terug. Beoefenaars van de sporten zijn verplicht een mondmasker te dragen. 

  

Meer info vind je op de website van de FOD Economie.

Mag ik zwemmen, naar de sauna of wellness?

Zwembaden mogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het protocol voor zwembaden strikt toe. 

 

Kleedkamers en douches zijn open.

 

Zwemtraining of -lessen georganiseerd door een club of vereniging kan in groepjes met maximum 50 personen volgens de regels voor sporten in georganiseerd verband. In niet-georganiseerd verband kan dat in groepjes van maximum 10 personen en met inachtneming van 1,5 m afstand.

 

Sauna’s en wellnesscentra mogen open volgens de richtlijnen van het sectorprotocol

Kan ik gebruik maken van kleedkamers en douches?

Kleedkamers en douches zijn toegankelijk. 

Mag ik amateurwedstrijden spelen?

Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) tussen clubs of tussen sportgroepen van verschillende clubs zijn toegestaan, ook met contact. Bij sporttrainingen en -wedstrijden mag steeds tot 1 persoon per deelnemer aanwezig zijn indien het gaat om deelnemers tot 18 jaar (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.

 

Bij wedstrijden kan publiek indoor, indien zittend, tot 200 personen (of 75% van CIRM indien dit lager is dan 200). Outdoor mogen er, staand of zittend, tot 400 personen als publiek aanwezig zijn.

Moet ik me verplicht laten testen als ik wil deelnemen aan een sportwedstrijd?

Wedstrijden mogen sinds 9 juni terug plaatsvinden, zowel op professioneel als niet-professioneel niveau. Deelnemers aan deze wedstrijden moeten zich niet laten testen om te mogen deelnemen, behalve in uitzonderlijke gevallen bij professionele wedstrijden. Bij prof- en topsportwedstrijden is een test enkel verplicht:

 • wanneer het gaat om internationale sportwedstrijden waarbij je na de reis in quarantaine moet;
 • wanneer het gaat om wedstrijden die de limiet voor niet-professionele sportwedstrijden voor 1 sportgroep overschrijden;
 • indien dit wordt opgelegd door het protocol van de internationale sportfederatie.

 

Deelnemers aan sportevenementen of sportwedstrijden met grote aantallen deelnemers worden wel aangemoedigd om zichzelf vooraf te controleren door middel van een zelftest. Dat is echter geen verplichting.

Mogen rallywedstrijden terug georganiseerd worden?

Net zoals andere sportwedstrijden kunnen rallywedstrijden opnieuw plaatsvinden, zowel op professioneel als niet-professioneel niveau. Deze wedstrijden moeten zich bij de organisatie sowieso houden aan de modaliteiten uit het federale ministerieel besluit en het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden. Voor de specifieke vertaling naar de autosport, werkte de RACB ook een contextspecifiek wedstrijdprotocol uit. Dat vind je asap terug op hun website.

Mag ik publiek toelaten tijdens trainingen, wedstrijden of sportevenementen?

 • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
 • Zonder Covid Safe Ticket
  • Binnen tot 3.000 personen of 100% van de CIRM-capaciteit, zittend of staand, met mondmasker en op een veilige afstand
  • Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. 
 • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
 • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft.

Moet ik mijn publiek laten testen voor ze naar een wedstrijd komen kijken?

Neen, personen die naar een wedstrijd komen kijken moeten niet aan een sneltest onderworpen worden.

Moet er verplicht een trainer aanwezig zijn bij groepstraining?

Nee, dit is niet verplicht.  Je kan ook met 10 ploeggenoten (inclusief jezelf), zonder begeleider, trainen.   

 

Maar het is in elke situatie, ook als je sport in niet-georganiseerd verband, aangeraden om iemand aan te duiden die optreedt als verantwoordelijke van de groep en die:

 • extra aandacht heeft voor het naleven van de coronarichtlijnen (bv. hygiëne, niet mengen met andere sportgroepen, …)
 • tot twee weken na de activiteit een lijst bijhoudt van wie deelnam aan de niet-georganiseerde sportactiviteit (in functie van contact tracing)

Mogen lessen LO plaatsvinden?

Mag sportinfrastructuur open blijven?

Alle sportinfrastructuur, zowel indoor als outdoor, mag open. Ook douches en kleedkamers zijn terug open.

Wat betekent het samenscholingsverbod concreet?

Dit betekent dat je nooit met meer dan 10 personen samen mag zijn (tenzij hierop een expliciete afwijking is opgenomen in de richtlijnen, zoals bij sporten outdoor in georganiseerd verband).

Wat houden de densiteitsregels precies in?

Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Om dit voldoende te kunnen respecteren, worden densiteitsregels vastgelegd.

 

Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportoppervlakte, dus niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, maar wel exclusief gangen, kleedkamers, tribunes, … minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen.

 

Op deze regel is een uitzondering mogelijk waarbij de totaal beschikbare sportinfrastructuur 10m² per deelnemer moet waarborgen.

 

De regel voor 30m² gaat uit van verplaatsingssporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport, een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de anderhalve meter niet kan garanderen. Hier willen we dus extra veiligheid inbouwen ten opzichte van de reguliere anderhalve meter, zodat een sportzone niet (te) druk bezet kan worden. Dit is de standaardregel voor bezetting van sportinfrastructuur.

 

Voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen. Om van deze uitzondering te kunnen genieten moet een sportactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het gaat om een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon. Eventueel gezamenlijk materiaal of toestellen worden tussen opeenvolgende gebruikers gereinigd of ontsmet. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum met fitnesstoestellen, toestelturnen, bepaalde individuele dansvormen, yoga, …
 • Het gaat om zwemmen in een zwembad.
 • Bij partnersporten (vechtsporten, koppeldans, acrogym duo) waarbij de training zo is opgebouwd dat er enkel contact is met een vaste, steeds dezelfde partner, en de veilige afstand met de andere deelnemers steeds wordt gewaarborgd, kan je de uitzonderingsregel van 10m² toepassen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de basisregel van 30m² van toepassing.

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Wanneer mag ik na een besmetting met COVID-19 weer sporten?

Advies over het hervatten van het sporten na een besmetting met COVID-19 vind je op de website www.sportkeuring.be 

Kan een lokale overheid afwijkingen toestaan op de voorwaarden binnen het CIRM?

Lokale overheden moeten verplicht gebruik maken van het CIRM bij het nemen van een toelatingsbeslissing (art. 16, eerste lid MB 28/10/20). Het MB verplicht lokale overheden evenwel niet om een toelatingsbeslissing te nemen waarbij aan alle voorwaarden van het CIRM is voldaan. Een afwijkende beslissing is dus mogelijk. Waar niet van kan worden afgeweken, is de regel van de 75% van de CIRM-capaciteit (art. 16, lid 2 MB 28/10/20). Er kan bijvoorbeeld wel afgeweken worden van de ‘verplichting’ of voorwaarde van mechanische ventilatie, of van het verplicht toevoegen van een mobiliteitsplan. We raden daarbij sterk aan dat de preventieadviseur binnen de CIRM-aanvraag de afwijkingen op de gevraagde voorwaarden goed onderbouwt. 

Vragen omtrent specifieke situaties?

 • Een overzicht van de richtlijnen per sport vind je bij de Vlaamse Sportfederatie.

 

 

 • Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze bovenlokale aanspreekpunten:

 

 

 Antwerpen

 0497 17 54 01

 lieve.claes@sport.vlaanderen

 

 Limburg

 0474 92 74 82

 anja.rondelez@sport.vlaanderen

 

 Oost-Vlaanderen

 0476 65 65 10

 tanja.moens@sport.vlaanderen

 

 Vlaams-Brabant en Brussel

 0499 13 05 10

 dirk.heylen@sport.vlaanderen

 

 West-Vlaanderen

 0472 85 15 54

 eva.coens@sport.vlaanderen