Update 12 mei 2021 – Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 11 mei 2021 kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. Via deze update trachten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze versoepelingsfases op 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector zullen betekenen. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Hoe mag ik sporten?

Zo mag je momenteel sporten:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en wedstrijdvormen) is toegestaan. Dit kan indoor in een groep van maximum 10 personen en outdoor en in zwembaden in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) 

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 25 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder contact).
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

Hoe moet ik "tot 13 jaar" interpreteren?

Wie als 12-jarige gestart is aan het sportseizoen en 13 jaar wordt, mag het seizoen ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008.

 

Mogen lessen LO plaatsvinden?

Mag je ook sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur)?

Het Nationaal Crisiscentrum besliste dat je vanaf 21 januari 2021 mag sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur). De vier zijwanden van die overkapping moeten volledig open zijn, volgens de richtlijnen voor outdoor sportinfrastructuur. Uiteraard moet elke organisator van sportactiviteiten ervoor zorgen dat iedereen de maatregelen uit het generiek protocol sport en corona strikt opvolgt.

Kan ik gebruik maken van kleedkamers en douches?

Nee. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven, met uitzondering voor sportkampen en zwembaden. 

Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen gebruik maken van kleedkamers indien dat is toegelaten in de protocollen voor onderwijs (zoek op lichamelijke opvoeding)

Mag ik zwemmen, naar de sauna of wellness?

Zwembaden mogen open voor alle leeftijden onder volgende voorwaarden:

 • Enkel kinder-, instructie- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden blijven toe. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe
 • Kleedkamers en douches zijn open.
 • Zwemmen kan individueel.
 • Zwemtraining of -lessen georganiseerd door een club of vereniging kan in groepjes met maximum 25 personen en altijd mét 1,5m afstand. In niet-georganiseerd verband kan dat in groepjes van maximum 10 personen.

 

Enkel privé-sauna's mogen open. Publieke sauna’s en wellnesscentra blijven gesloten. 

Mag ik amateurwedstrijden spelen?

Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) tussen clubs of tussen sportgroepen van verschillende clubs zijn niet toegestaan. Wedstrijden binnen dezelfde club mogen wel. Je kan deze wedstrijden zien als een training binnen de eigen club ter voorbereiding van een verantwoorde heropstart van amateursportwedstrijden. Het maximum aantal deelnemers aan deze intraclubwedstrijden mag niet groter zijn dan 25 personen.

Mag ik naar een training komen kijken?

Indoor is publiek voorlopig niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.


Outdoor
is publiek toegelaten bij evenementen en (top)sportwedstrijden (zittend en max. 50). Van zodra amateurwedstrijden opnieuw kunnen, zal men daar dus ook opnieuw publiek kunnen ontvangen (indien outdoor, zittend en max. 50 personen).

Moet er verplicht een trainer aanwezig zijn bij groepstraining?

Nee, dit is niet verplicht.  Je kan ook met 10 ploeggenoten (inclusief jezelf), zonder trainer, trainen.   

Maar het is in elke situatie, ook als je sport in niet-georganiseerd verband, aangeraden om iemand aan te duiden die optreedt als verantwoordelijke van de groep en die:

 • extra aandacht heeft voor het naleven van de coronarichtlijnen (bv. hygiëne, niet mengen met andere sportgroepen, …)
 • tot twee weken na de activiteit een lijst bijhoudt van wie deelnam aan de niet-georganiseerde sportactiviteit (in functie van contact tracing)

Mag ik op sportkamp?

Sportkampen kunnen doorgaan onder strikte voorwaarden.

 

 • sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen indoor of 25 personen outdoor (exclusief begeleiders)
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen (geldig tot 24/06). 
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers 
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk
 • sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 25 personen (exclusief begeleiders)
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Begeleiding draagt mondmaskers
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod 
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk

 

De richtlijnen uit het Protocol Sportkampen voor kinderen en jongeren moeten altijd strikt opgevolgd worden. 

 

Sportkampen kunnen enkel doorgaan na goedkeuring van het lokaal bestuur, ongeacht de organisator.

 

Meer informatie over jeugdkampen vind je ook bij De Ambrassade

Mag sportinfrastructuur open blijven?

Sportzalen en -voorzieningen moeten gesloten blijven behalve:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe
 • voor schoolgroepen van kinderen tot 13 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs 
 • voor sportactiviteiten, -stages en -kampen voor kinderen tot 13 jaar georganiseerd of toegelaten door de gemeente
 • voor trainingen van professionele sporters
 • voor professionele wedstrijden
 • als het buitengedeelten van sportinfrastructuren betreft voor het individueel uitoefenen van sport
 • als het een overdekte paardenpiste van een manege of paardenrenbaan is en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier

Mag ik met mijn paarden rijden?

Indoor sportactiviteiten zijn niet toegelaten.

Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er geen outdoor alternatieven zijn. Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:

 • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
 • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen
 • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
 • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
 • Eén begeleider per paard

Hoeveel personen mogen er op een outdoor sportveld staan?

Hier zijn geen exacte cijfers voor. 

De regels van densiteit kunnen hier een eerste indicatie geven van een maximumbezetting. Deze maximumbezetting kan echter verder beperkt worden indien aparte groepen van vier onderling onvoldoende ruimte kunnen bewaren en het samenscholingsverbod niet zou kunnen gehandhaafd worden.

Dit moet voor elke infrastructuur apart bekeken worden door de beheerder, steeds met gezond verstand.  Het valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder/organisator om hier sensibiliserend in op te treden.

Wat betekent het samenscholingsverbod concreet?

Dit betekent dat je nooit met meer dan 10 personen samen mag zijn (tenzij hierop een expliciete afwijking is opgenomen in de richtlijnen, zoals bij sporten outdoor in georganiseerd verband).

Wat houden de densiteitsregels precies in?

Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Om dit voldoende te kunnen respecteren, worden densiteitsregels vastgelegd.

 

Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportoppervlakte, dus niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, maar wel exclusief gangen, kleedkamers, tribunes, … minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen.

 

Op deze regel is een uitzondering mogelijk waarbij de totaal beschikbare sportinfrastructuur 10m² per deelnemer moet waarborgen.

 

De regel voor 30m² gaat uit van verplaatsingssporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport, een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de anderhalve meter niet kan garanderen. Hier willen we dus extra veiligheid inbouwen ten opzichte van de reguliere anderhalve meter, zodat een sportzone niet (te) druk bezet kan worden. Dit is de standaardregel voor bezetting van sportinfrastructuur.

 

Voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen. Om van deze uitzondering te kunnen genieten moet een sportactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het gaat om een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon. Eventueel gezamenlijk materiaal of toestellen worden tussen opeenvolgende gebruikers gereinigd of ontsmet. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum met fitnesstoestellen, toestelturnen, bepaalde individuele dansvormen, yoga, …
 • Het gaat om zwemmen in een zwembad.

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Wanneer mag ik na een besmetting met COVID-19 weer sporten?

Advies over het hervatten van het sporten na een besmetting met COVID-19 vind je op de website www.sportkeuring.be 

Mag ik in het buitenland sporten?

Niet-essentiële verplaatsingen van en naar België zijn verboden.

 

Wat dat betekent voor sport, kan je hier weldra lezen. We geven hier alvast ter info het Ministerieel Besluit mee. 

 

 

Vragen omtrent specifieke situaties?

 • Een overzicht van de richtlijnen per sport vind je bij de Vlaamse Sportfederatie.

 

 

 • Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze bovenlokale aanspreekpunten:

 

 

 Antwerpen

 0497 17 54 01

 lieve.claes@sport.vlaanderen

 

 Limburg

 0474 92 74 82

 anja.rondelez@sport.vlaanderen

 

 Oost-Vlaanderen

 0476 65 65 10

 tanja.moens@sport.vlaanderen

 

 Vlaams-Brabant en Brussel

 0499 13 05 10

 dirk.heylen@sport.vlaanderen

 

 West-Vlaanderen

 0472 85 15 54

 eva.coens@sport.vlaanderen

 

Blijven subsidies voor sportevenementen en -activiteiten gelden?

Ja. We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten. De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden communiceren we via de website van VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.

Welke compensaties kunnen sportorganisaties krijgen?

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.