Update 29 januari 2021 – In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met de laatst genomen beslissingen van de federale regering en treden in werking vanaf 1 februari. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Hoe mag ik sporten?

Zo mag je momenteel sporten:

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008):

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Hoe moet ik "tot 13 jaar" interpreteren?

Wie als 12-jarige gestart is aan het sportseizoen en 13 jaar wordt, mag het seizoen ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008.

 

Mogen lessen LO plaatsvinden?

Mag je ook sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur)?

Het Nationaal Crisiscentrum besliste dat je vanaf 21 januari 2021 mag sporten onder een overkapping (bv. tentstructuur). Die overkapping moet vier open zijwanden hebben, volgens de richtlijnen voor outdoor sportinfrastructuur. Uiteraard moet elke organisator van sportactiviteiten ervoor zorgen dat iedereen de maatregelen uit het generiek protocol sport en corona strikt opvolgt.

Kan ik gebruik maken van kleedkamers en douches?

Nee. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven, met uitzondering voor sportkampen en zwembaden. 

Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen gebruik maken van kleedkamers indien dat is toegelaten in de protocollen voor onderwijs (zoek op lichamelijke opvoeding)

Mag ik zwemmen, naar de sauna of wellness?

Zwembaden mogen open voor alle leeftijden onder volgende voorwaarden:

 • Enkel kinder-, instructie- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden blijven toe. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe
 • Kleedkamers en douches zijn open.
 • Zwemmen kan individueel.
 • Zwemtraining of -lessen georganiseerd door een club of vereniging kan in groepjes met maximum 4 personen en altijd mét 1,5m afstand vanaf 19 jaar. Tot en met 18 jaar kan dat in groepjes van maximum 10 personen en is trainen met contact toegestaan.

 

Sauna’s en wellnesscentra blijven gesloten.

Mag ik naar een training komen kijken?

Nee. Tijdens een sportactiviteit mag er geen publiek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Publiek is dus niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. In dat geval neem je niet deel aan de sport, hou je altijd 1,5m afstand en draag je zowel indoor als outdoor een mondmasker.

Mag je je laten begeleiden door een (privé)trainer?

Het is toegelaten om je door een (privé)trainer te laten begeleiden bij sportactiviteiten.

Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden:

 • in de buiten lucht of in een zwembad
 • met de (privé)trainer en maximum 3 sporters (samenscholing van max. 4)
 • met 1,5m afstand

Moet er verplicht een trainer aanwezig zijn bij groepstraining?

Nee, dit is niet verplicht.  Je kan ook met 4 ploeggenoten (inclusief jezelf), zonder trainer, trainen.   

Maar het is in elke situatie, ook als je sport in niet-georganiseerd verband, aangeraden om iemand aan te duiden die optreedt als verantwoordelijke van de groep en die:

 • extra aandacht heeft voor het naleven van de coronarichtlijnen (bv. hygiëne, niet mengen met andere sportgroepen, …)
 • tot twee weken na de activiteit een lijst bijhoudt van wie deelnam aan de niet-georganiseerde sportactiviteit (in functie van contact tracing)

Mag ik op sportkamp?

Sportkampen zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) toegestaan onder strikte voorwaarden.

 

Voor kinderen van 13 jaar:

 • in groepen van maximum 25 personen (begeleiders niet meegerekend).
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Maaltijden kunnen georganiseerd worden, maar bij voorkeur buiten nuttigen (advies, geen verplichting).

 

Voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar 

 • in groepen van maximum 10 deelnemers (begeleiders niet meegerekend, maar aantal moet sporttechnisch en pedagogisch verantwoord kunnen worden).
 • Maaltijden vanaf 13 jaar mogen niet georganiseerd worden. Lunch kan meegenomen worden door sporters zelf en moet buiten genuttigd worden. 

 

De richtlijnen uit het Protocol Sportkampen voor kinderen moeten altijd strikt opgevolgd worden.

Sportkampen kunnen enkel doorgaan na goedkeuring van het lokaal bestuur, ongeacht de organisator.

Voor sportkampen voor kinderen tot 13 jaar die buiten de periode van de krokusvakantie vallen (13/2 tot 21/2) is het  maximum aantal toegelaten personen beperkt tot 10 deelnemers.

Meer informatie over jeugdkampen vind je ook bij De Ambrassade

Hoe moet ik omgaan met densiteitsregels bij indoor sportkampen voor kinderen tot 13 jaar in de krokusvakantie?

Indien mogelijk organiseer je de activiteiten outdoor. Kan dat niet, mag je voor kinderen jonger dan 13 indoor activiteiten organiseren.

 

Tijdens de krokusvakantie mag de kampgroep maximaal uit 25 kinderen bestaan. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 25 personen.

 

Van zodra er meer dan 1 groep actief is in dezelfde sportinfrastructuur, moet je de geldende densiteitsregels strikt toepassen. Deze regels vind je terug in het basisprotocol voor sport en houden in dat je minstens 30m² sportoppervlakte per deelnemer moet waarborgen (=750m² voor een groep van 25 sporters). Een uitzondering op deze regel is toegestaan wanneer de deelnemers de sportactiviteit kunnen uitoefenen op een afgebakende zone er geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact met andere sporters (bv. toestelturnen, bepaalde solodansen, fitness, …). De beschikbare sportinfrastructuur moet in dat geval slechts 10m² sportoppervlakte per sporter waarborgen.

 

Indien er slechts 1 kampgroep in de infrastructuur actief is, zijn deze densiteitsregels voor sportkampen voor kinderen tot 13 jaar strikt genomen niet van toepassing, omdat die ene groep onderling geen afstand moet houden. Een van de uitgangspunten van de densiteitsregels is immers om zo veel mogelijk spreiding te garanderen tussen personen/groepen die niet met elkaar in contact mogen komen. We raden aan om zoveel mogelijk te werken met één groep per sportinfrastructuur, want hoe hoger de concentratie van sporters, hoe groter de impact op de luchtkwaliteit/besmettingsrisico. Is de beschikbare oppervlakte voor die ene groep van 25 niet groot genoeg  om 30m² oppervlakte per deelnemer te garanderen, zoek je best eerst naar alternatieven:

 

 • Probeer de groep kleiner te maken door minder inschrijvingen toe te laten.
 • Probeer de groep op te splitsen voor sportactiviteiten en wissel binnen- en buitenactiviteiten met elkaar af.
 • Tracht de activiteiten aan te passen: kies voor sportactiviteiten die vallen onder de uitzonderingsmaatregel (sporten waarbinnen de sporters zich steeds binnen een afgebakende zone bevinden en waarbij er door de aard van de sportactiviteit geen onderlinge interactie nodig is).

Mag sportinfrastructuur open blijven?

Sportzalen en -voorzieningen moeten gesloten blijven behalve:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe
 • voor schoolgroepen van kinderen tot 13 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs 
 • voor sportactiviteiten, -stages en -kampen voor kinderen tot 13 jaar georganiseerd of toegelaten door de gemeente
 • voor trainingen van professionele sporters
 • voor professionele wedstrijden
 • als het buitengedeelten van sportinfrastructuren betreft voor het individueel uitoefenen van sport
 • als het een overdekte paardenpiste van een manege of paardenrenbaan is en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier

Mag ik met mijn paarden rijden?

Indoor sportactiviteiten zijn niet toegelaten.

Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden: indoor paardensportactiviteiten zijn toegelaten indien deze louter in functie van het welzijn van de dieren gebeuren en wanneer er geen outdoor alternatieven zijn. Volgende voorwaarden moeten bijkomend vervuld zijn:

 • Een goede verluchting van de binnenpiste (100% aanvoer buitenlucht).
 • Densiteitsregels: de beschikbare oppervlakte moet 200m² per sporter waarborgen
 • Het maximum aantal toegelaten personen dient duidelijk aan de ingang van elke piste vermeld te worden (met oog op controle).
 • Enkel sporters (ruiters) en begeleiders
 • Eén begeleider per paard

Hoeveel personen mogen er op een outdoor sportveld staan?

Hier zijn geen exacte cijfers voor. 

De regels van densiteit kunnen hier een eerste indicatie geven van een maximumbezetting. Deze maximumbezetting kan echter verder beperkt worden indien aparte groepen van vier onderling onvoldoende ruimte kunnen bewaren en het samenscholingsverbod niet zou kunnen gehandhaafd worden.

Dit moet voor elke infrastructuur apart bekeken worden door de beheerder, steeds met gezond verstand.  Het valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder/organisator om hier sensibiliserend in op te treden.

Wat betekent het samenscholingsverbod concreet?

Dit betekent dat je nooit met meer dan vier personen samen mag zijn (of max. 10 personen tijdens het sporten tot en met 18 jaar).

Uiteraard kunnen er meerdere personen in eenzelfde omgeving terug te vinden zijn. Er mag tussen deze groepen echter geen ‘verbindende factor’ zijn. Daarnaast moeten de groepen van max. 4 te allen tijde strikt gescheiden blijven en mag er geen contact zijn, op geen enkele manier. 

Een trainer die training geeft aan meerdere groepen van 4, bijvoorbeeld 12 personen samen in groepen van 4, kan niet.  Hij vormt een verbindende factor. Een trainer mag wel onderdeel zijn van een groep van max. 4, maar hij kan dan niet in contact treden met eventuele andere groepen. Tot 19 jaar, zijn sportgroepen van max. 10 toegelaten tijdens het sporten, hier wordt de trainer niet bijgeteld. 

Bij de toepassing van deze regels in de concrete context, vragen we aan iedereen om het gezond verstand te gebruiken. 

Contact tussen sportgroepen is niet toegestaan, tenzij in een context van de toegestane wedstrijden.

Wat houden de densiteitsregels precies in?

Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Om dit voldoende te kunnen respecteren, worden densiteitsregels vastgelegd.

Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportoppervlakte, dus niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, maar wel exclusief gangen, kleedkamers, tribunes, … minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen.

Op deze regel is een uitzondering mogelijk waarbij de totaal beschikbare sportinfrastructuur 10m² per deelnemer moet waarborgen.

De regel voor 30m² gaat uit van verplaatsingssporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport, een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de anderhalve meter niet kan garanderen. Hier willen we dus extra veiligheid inbouwen ten opzichte van de reguliere anderhalve meter, zodat een sportzone niet (te) druk bezet kan worden. Dit is de standaardregel voor bezetting van sportinfrastructuur.

Voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen. Om van deze uitzondering te kunnen genieten moet een sportactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het gaat om een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon. Eventueel gezamenlijk materiaal of toestellen worden tussen opeenvolgende gebruikers gereinigd of ontsmet. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum met fitnesstoestellen, toestelturnen, bepaalde individuele dansvormen, yoga, …
 • Het gaat om zwemmen in een zwembad.

 

 

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Wanneer mag ik na een besmetting met COVID-19 weer sporten?

Advies over het hervatten van het sporten na een besmetting met COVID-19 vind je op de website www.sportkeuring.be 

Mag ik in het buitenland sporten?

Van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021 zijn niet-essentiële verplaatsingen van en naar België verboden.

 

Wat dat betekent voor sport, kan je hier weldra lezen. We geven hier alvast ter info het Ministerieel Besluit mee. 

 

 

Vragen omtrent specifieke situaties?

 • Een overzicht van de richtlijnen per sport vind je bij de Vlaamse Sportfederatie.

 

 

 • Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze provinciale sportpromotiediensten:

 

 Sportpromotiedienst Antwerpen

 014 85 96 61

 promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Limburg

 011 30 08 01

 promotie-limburg@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Oost-Vlaanderen

 09 396 05 33

 promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst Vlaams-Brabant

 015 61 82 68

 promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen@sport.vlaanderen

 

 Sportpromotiedienst West-Vlaanderen

 050 50 23 20

 promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

Blijven subsidies voor sportevenementen en -activiteiten gelden?

Ja. We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten. De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden communiceren we via de website van VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.

Welke compensaties kunnen sportorganisaties krijgen?

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.