2021-2022: Digispurt - extra subsidie voor het digitaliseren van opleidingen en bijscholingen

Minister voor Sport Ben Weyts zet de restmiddelen van het tweede corona noodfonds (jeugdsportclubs en profclubs) in om een extra boost te geven aan het digitaliseren van opleidingen en bijscholingen binnen de georganiseerde sportsector.

 

Vlaamse sportfederaties die voor het werkingsjaar 2021 gesubsidieerd worden, kunnen een totaalbedrag van maximaal één miljoen euro krijgen. Die subsidie heeft als doel de schade ten gevolge van de COVID-19-pandemie op vlak van de kwaliteit, instroom, doorstroom en valorisatie van sportbegeleiders gedeeltelijk te compenseren en om ervoor te zorgen dat de sportfederaties de sportieve continuïteit kunnen verzekeren.
De steun is bedoeld om digitale bijscholingen en opleidingen te ontwikkelen voor trainers, sportbegeleiders of sportclubbestuurders. Zo wil de minister sportfederaties helpen om een “digitale (tussen)spurt” te trekken.

Bepaalde sportfederaties hadden reeds ideeën of plannen, maar zochten nog naar middelen. Voor andere sportfederaties zal deze extra subsidie de start zijn in het digitaliseringsproces van opleidingen en bijscholingen.

 

Het totaalbedrag wordt opgesplitst in twee delen:

  • 500.000 euro wordt voorzien voor een ondersteuning van de werking van de sportfederaties op vlak van de digitalisering van sportkaderopleidingen van trainers, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. Deze steun is voorzien voor unisportfederaties met een actieve DSKO, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke en praktische invulling van de digitalisering van de sportkaderopleidingen
  • 500.000 euro wordt voorzien voor een ondersteuning van de werking van uni- en multisportfederaties op vlak van de digitalisering van bijscholingen van trainers of op vlak van digitalisering van opleidingen of bijscholingen van andere sportbegeleiders waaronder scheidsrechters en juryleden, en van sportclubbestuurders.

 

Voor meer informatie:

Overzicht compensatiemaatregelen

De financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties begint meer en meer duidelijk te worden. We staan in nauw contact met verschillende sportorganisaties en krijgen wekelijks updates en verhalen over de impact. De meer dan 20.000 sportclubs en andere sportorganisaties in Vlaanderen staan voor uitdagende tijden.

 

We hebben een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden.

 

In de tabel vind je naast basisinformatie (maatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.

 

Als je gebruik wil maken van één van deze maatregelen, kan je terecht bij de bevoegde instantie die we ook vermelden in dit document. Specifieke informatie over subsidiedossiers vanuit Sport Vlaanderen communiceren we rechtstreeks met de betrokken sportorganisaties.