Mijn sportclub heeft een negatief eigen vermogen. Kan ik dan in aanmerking komen voor de sportnoodlening?

Had jouw organisatie al een negatief eigen vermogen in de pre-coronajaren (2019 en vroeger), dan kan zij worden uitgesloten voor een sportnoodlening. Indien het negatief eigen vermogen een gevolg is van de COVID-19-pandemie, kan jouw organisatie wel in aanmerking komen voor een sportnoodlening. In dat geval moet je aan de hand van het herstelplan duidelijk kunnen aantonen dat je uit deze situatie zal kunnen geraken en dat je de lening zal kunnen terugbetalen. Je zal wel moeten aantonen dat je nadat het negatief eigen vermogen werd vastgesteld, alle wettelijke stappen hebt ondernomen (vb. alarmbelprocedure, jaarlijkse opvolging van 12-maanden-continuïteit,…).

Mijn sportclub had in 2018 en 2019 een boekhoudkundig verlies, maar is wel financieel gezond. Kan ik in aanmerking komen?

Uiteraard. Een boekhoudkundig verlies staat los van een financieel gezonde organisatie. Je zal moeten kunnen aantonen welke impact corona heeft gehad op jouw organisatie en hoe de lening kan bijdragen om haar terug gezond te maken.

Wat betekent financieel gezond vóór de aanvang van de Coronacrisis?

De volgende parameters zullen in aanmerking genomen worden om te bepalen of jouw club financieel gezond was vóór de aanvang van de Coronacrisis:

  • een positief eigen vermogen had of een negatief eigen vermogen dat voldoende gecompenseerd werd wordt door zogenaamd quasi eigen vermogen, zoals bijvoorbeeld achtergestelde leningen;
  • een positieve cashflow in de boekjaren voorafgaand aan de Coronacrisis;
  • een positief nettoresultaat in de boekjaren voorafgaand aan de Coronacrisis, of in het geval van een negatief nettoresultaat kunnen aantonen dat (i) dankzij de genomen maatregelen zoals nieuwe inkomstenbronnen, kostenbesparingen, … het netto resultaat positief zal worden, of (ii) het negatief nettoresultaat te wijten was aan uitzonderlijk elementen.

Clubs die in de boekjaren voorafgaand aan de Coronacrisis structureel verlieslatend waren, worden niet beschouwd als financieel gezonde organisaties.

Zal er in de evaluatie van een dossier rekening gehouden worden met de sportorganisatie in combinatie met de gerelateerde rechtspersoon ?

De analyse van kredietwaardigheid kan enkel gebeuren bij één organisatie. Dit betekent dat de beoordeling per dossier gebeurt, en dus per rechtspersoon.

Wat is de doorlooptijd van de goedkeuringsprocedure?

De doorlooptijd van een dossier hangt af van verschillende factoren, waaronder de volledigheid en complexiteit van het dossier. Er kan dus geen algemene doorlooptijd gegeven worden. De kredietcommissie komt elke twee weken samen en beoordeelt de beslissingsrijpe dossiers. Zorgvuldig samengestelde, volledige en onderbouwde kredietdossiers kunnen sneller behandeld en beslist worden.

Kan PMV/z ook helpen bij een overbruggingskrediet en zo ja aan welke voorwaarden ?

Dat kan zeker. We denken daarbij aan de Waarborgregeling. Contacteer daarvoor gerust info@pmv.eu.

Heb je een concrete vraag? Mail ons

Zit het antwoord dat je zoekt niet bij de veel gestelde vragen, contacteer ons via mail op sportnoodleningen@sport.vlaanderen