Gebruik van de website

Gebruik van de website

Sport Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Sport Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Sport Vlaanderen al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website (info@sport.vlaanderen).

Sport Vlaanderen spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Sport Vlaanderen kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Sport Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

Andere instanties en organisaties publiceren hun activiteiten op onze website. Sport Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

De website van Sport Vlaanderen bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. Sport Vlaanderen controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Sport Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Sport Vlaanderen is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat door gebruikers wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de betrokkene.

De gebruiker die foto’s op de website plaatst, zal Sport Vlaanderen vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die Sport Vlaanderen naar aanleiding daarvan zou ontvangen.

Sport Vlaanderen heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.

 

Privacybeleid

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van Sport Vlaanderen gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer klantenbestanden. Die klantenbestanden behoren uitsluitend toe aan Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.

Sport Vlaanderen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan Sport Vlaanderen verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van Sport Vlaanderen verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sport Vlaanderen, of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met info@sport.vlaanderen.

Wie zich als gebruiker op de website van Sport Vlaanderen registreert, gaat ermee akkoord dat Sport Vlaanderen cookies opslaat op de harde schijf. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij elk volgend bezoek aan de website van Sport Vlaanderen naar de beheerder van de website worden teruggestuurd om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wanneer deze cookies verwijderd of uitgeschakeld worden, kan de goede en vlotte werking van de Sport Vlaanderen website niet meer worden gegarandeerd.