boogschieten01.jpg

Sportfederaties

De georganiseerde sportsector: de garantie voor een duurzame sportbeoefening

Nieuwe wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

22/06/2018

De nieuwe wet treedt in werking op 1 juli 2018. Deze wet heeft betrekking op organisatoren of bemiddelaars die pakketreizen verkopen of gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten aanbieden.

Onder pakketreizen verstaat men reizen die een combinatie zijn van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten (reisdiensten zijn bv. verplaatsing, overnachting, plaatselijke activiteit, huur van lokaal transportmiddel, …). Deze wet verplicht de aanbieders bepaalde precontractuele informatie te verstrekken en ze moeten beschikken over een verzekering tegen financieel onvermogen.

 

De FOD Economie stelde, in samenspraak met onder andere de sportsector, richtlijnen op die deze wet toelichten. Belangrijke richtlijnen zijn die waarin staat uitgelegd onder welke voorwaarden men niet onder de wet valt. Zo zijn reizen die uitsluitend incidenteel en zonder winstoogmerk worden aangeboden of die voor een beperkte groep van reizigers worden georganiseerd, uitgesloten van deze wet. De richtlijnen lichten deze 3 cumulatieve uitzonderingsvoorwaarden toe. In veel gevallen zullen sportgerelateerde activiteiten van deze uitzondering kunnen genieten.


Sport Vlaanderen is actief op social media