boogschieten01.jpg

Sportfederaties

De georganiseerde sportsector: de garantie voor een duurzame sportbeoefening

Nieuwe wetgeving voor vzw's. Wat verandert er?

11/09/2019

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heft de vzw-wet van 1921 op. We sommen de belangrijkste wijzigingen op waar je als vzw rekening mee moet houden.

De vereniging heeft een belangeloos doel

De vzw heeft een nieuwe definitie. Daarin staat nu expliciet dat je als vzw een belangeloos doel moet nastreven. Dat belangeloos doel moet duidelijk in jouw statuten omschreven staan. Bij de meeste vzw’s is dat al het geval.

De vereniging mag onbeperkt economische activiteiten uitvoeren

Een meer ingrijpende wijziging is dat je als vzw vanaf nu onbeperkt economische activiteiten mag uitvoeren in functie van jouw belangeloos doel, zolang je de winst niet uitkeert en die in de vereniging blijft. De enige uitzondering op het winstuitkeringsverbod is wanneer dit past in het kader van het belangeloos doel. Bijvoorbeeld wanneer een sportvereniging aan haar leden gratis sportterreinen ter beschikking stelt. 

 

Houd er rekening mee dat onbeperkt economische activiteiten uitvoeren niet zonder gevolgen is. Overheersen de economische activiteiten, dan zal je niet langer via de (goedkopere) rechtspersonenbelasting worden belast, maar via de vennootschapsbelasting. In dat geval zal je ook niet langer beroep kunnen doen op vrijwilligers.

Nieuwe regels over de aansprakelijkheid van het bestuur

De bestuurders van jouw vzw krijgen een beperktere algemene aansprakelijkheid, maar enkel wanneer het over een eenmalige lichte fout of onachtzaamheid van de bestuurder gaat. Daarvoor zijn een aantal grensbedragen vastgelegd. Als je als bestuurder echter een zware fout maakt, ben je onbeperkt aansprakelijk. 

Wanneer treedt de nieuwe wet in werking?

Voor nieuwe vzw’s trad het WVV al in werking op 1 mei 2019.

 

Bestaande vzw’s hebben wat langer de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe wet. Voor hen zijn er 2 belangrijke data:

  • 1 januari 2020: de regels van dwingend recht uit het WVV worden van kracht (bv. de regels rond bestuurdersaansprakelijkheid, de oproepingstermijn voor de AV wordt 15 dagen i.p.v. 8 dagen...)
  • 1 januari 2024: de uiterste datum waarop de statuten van bestaande vzw’s aangepast moeten zijn aan het nieuwe WVV.

 

Als bestaande vzw’s mag je jouw statuten al vrijwillig aanpassen. Breng je je statuten op deze manier vroeger dan gevraagd in overeenstemming, dan zal het WVV vanaf dat moment onmiddellijk in zijn geheel van toepassing worden. 

Specifiek voor vzw's in het WVV

Bepalingen in het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen die van toepassing zijn op vzw's:

  • Boek 1: definitie vzw
  • Boek 2: oprichting, verenigingsdossier,.. 
  • Boek 3: jaarrekeningen
  • Boek 9: specifieke vzw-bepalingen 
  • Boek 13: fusies
  • Boek 14: omzetting van vzw's

Sport Vlaanderen is actief op social media