De 8 opdrachten van de organisatie voor risicovechtsporten

De hoofddoelstelling van je organisatie is de kwaliteitsvolle beoefening van risicovechtsporten. Om die te realiseren en hiervoor subsidies te ontvangen, moet je erkende organisatie voor risicovechtsporten acht opdrachten uitvoeren. Ze moet daarbij specifiek aandacht hebben voor gezond en ethisch sporten en samenwerking in een transparant risicovechtsportlandschap stimuleren.

 

 1. Ze is het aanspreekpunt voor alle risicovechtsportactoren, en alle betrokken vechtsportactoren;
 2. Ze is als kenniscentrum met betrekking tot de risicovechtsport in Vlaanderen;
 3. Ze staat in voor een correcte communicatie en netwerking over de specificiteit van risicovechtsporten, in het bijzonder in functie van sensibilisering en bewustwording;
 4. Ze voert een aangepast beleid dat zich naast de gezondheidsgerichte aspecten ook richt op de begeleiding en ondersteuning van specifieke doelgroepen die zich willen integreren in de beoefening van risicovechtsporten;
 5. Ze fungeert als ondersteuningspunt voor iedereen die betrokken is bij risicovechtsport in Vlaanderen;
 6. Ze begeleidt en ondersteunt de kwaliteitsvolle omkadering van de risicovechtsportbeoefening;
 7. Ze werkt samen met de erkende organisaties voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond of ethisch sporten;
 8. Ze zorgt voor het uitbouwen, structureren en beheren van de organisatie, zodat de bovenvermelde opdrachten kwaliteitsvol kan uitvoeren.

Dit zijn de voorwaarden om als organisatie voor risicovechtsporten erkend te worden

Om als organisatie voor risicovechtsporten erkend te worden en te blijven, moet je als organisatie aan deze voorwaarden voldoen:

 1. Je organisatie moet opgericht zijn als vzw en moet beantwoorden aan de vzw-wet van 27 juni 1921;
 2. De zetel van je organisatie moet in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn;
 3. De structurele begeleiding, omkadering en ondersteuning van risicovechtsporten in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest moet de hoofddoelstelling zijn in de statuten;
 4. Je organisatie moet minimaal drie jaar werkzaam zijn in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest, als aanspreekpunt voor kennis en communicatie over, expertise in en ondersteuning van risicovechtsporten;
 5. Jaarlijks moet je organisatie het door de algemene vergadering goedgekeurde financiële verslag en het werkingsverslag van het voorbije werkingsjaar bij het agentschap Sport Vlaanderen indienen. Je moet er ook voor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden, in het hoofdkantoor of in het secretariaat van de organisatie in het Nederlands voorhanden zijn, en die ter beschikking stellen voor onderzoek door het agentschap Sport Vlaanderen.

 

Daarnaast moet de organisatie voor risicovechtsporten op zelfstandige wijze de financiën beheren en een eigen onafhankelijk beleid voeren.

 1. Ze moet over een eigen secretariaat beschikken dat duidelijk kan worden onderscheiden van elke andere vereniging;
 2. Ze moet haar eigen activiteitenprogramma bepalen en uitvoeren;
 3. Ze moet over een eigen post- of bankrekening beschikken;
 4. Ze moet een eigen communicatiebeleid voeren;

Subsidie

Op basis van de ingediende subsidieaanvraag ontvangt de organisatie voor risicovechtsporten jaarlijks een werkings- en personeelssubsidie voor de uitvoering van deze opdrachten. De grootte van die subsidie wordt jaarlijks door de minister vastgelegd.

 

Om de subsidies te ontvangen moet de organisatie voor risicovechtsporten een aantal administratieve verplichtingen nakomen:

 

1. Een vierjaarlijks beleidsplan:

 • financieel en organisatorische planning
 • beleidsmatige invulling van de opdrachten

2. Jaarlijks verslag:

 • werkingsverslag incl. evaluatie van beleidsplan via effectmeting
 • financieel verslag cfr. regels

 

Wil je alles weten over de erkenning en subsidiëring van een organisatie voor risicovechtsporten ? Lees dan het volledige decreet.