De toekomst van de Vlaamse sportfederaties: wat brengt 2020?

Op 3 december 2013 organiseerde Sport Vlaanderen in het vergader- en conferentiecentrum ALM in Berchem het Rondetafeloverleg Sportfederaties 2020. Op het programma stonden een negental brainstormsessies rond de toekomst van de sportfederaties in Vlaanderen.

 

Laat je inspireren!

Sport en de Europese Unie

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 is sport ook formeel een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven.

 

Sport, een Europese bevoegdheid

Europese samenwerking in de sport: Erasmus+