Onze samenleving wordt almaar diverser, en dat weerspiegelt zich ook op de Vlaamse sportvelden. Toch is deelname aan het sportgebeuren voor een aantal groepen in de samenleving geen evidentie. Beperkte mobiliteit, een te hoge kostprijs, geen passend aanbod of het ‘onbekend is onbemind’-principe: het zijn allemaal factoren die de weg naar de vele sport- en beweegactiviteiten kunnen belemmeren.

Het doel van Sport Vlaanderen is om zo veel mogelijk Vlamingen op een kwaliteitsvolle manier aan het sporten te krijgen, ongeacht rang, stand, leeftijd of etnische achtergrond. Om ervoor te zorgen dat elke Vlamingen zijn gading vindt in het sportaanbod, werken we samen met een heleboel partners tal van initiatieven uit.

55+ in jouw sport

De groep van 55+ wordt steeds groter én diverser in de samenleving. De ene 55+’er is fysiek actiever dan de andere. Van 2009 tot 2015 liep onze Sportelcampagne ‘Sportelen: beweeg zoals je bent’. Dankzij die campagne zijn meer en meer 55-plussers gaan inzien dat op bewegen en sporten geen leeftijd staat en dat meer bewegen of sporten heel wat (gezondheids)voordelen biedt.

Sportfederaties kunnen een belangrijke rol spelen in het toegankelijk maken van hun sport voor 55-plussers.

Inspiratiedag seniorensport, op sporten staat geen leeftijd

Op 23 juni 2016 organiseerden Sport Vlaanderen, VSF, ISB, OKRA-SPORT en S-Sport de ‘Inspiratiedag seniorensport, op sporten staat geen leeftijd’. In verschillende sessies leerden de deelnemers meer over hoe ze senioren kunnen bereiken, wat hen net wel of net niet motiveert, hoe ze hun sport kunnen aanpassen, enkele leuke beweeg- en sportvormen aangepast voor senioren en zo veel meer.

 

Meer informatie:

presentaties van de inspiratiedag voor senioren

aftermovie van de inspiratiedag voor senioren

Strategische structuur seniorensport

Het Vlaamse sportbeleid wil iedereen, ongeacht de leeftijd, alle kansen geven om aan sport te doen. Om in dat opzet te slagen, coördineert Sport Vlaanderen de strategische structuur seniorensport waarin verschillende partners samenwerken. Die partners zijn, behalve wijzelf: VSF, ISB, VUB, OKRA-Sport, ViGEZ en het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Het onderzoeksrapport: ‘Krachtlijnen voor een vernieuwd beweeg- en sportbeleid voor senioren in Vlaanderen’ (Theeboom, Delecluse, ea; 2012) dient als  leidraad voor de werking van de strategische structuur seniorensport.


DSC_4780.jpg
DSC_4719.jpg
shutterstock_244732870.jpg

Transgenders en sport

De nieuwe brochure van Sport Vlaanderen ‘Transgender in de sport’ wil een leidraad aanreiken en een aanzet geven om binnen de sportfederaties en sportclubs na te denken en beleid te ontwikkelen. 

 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “In mijn sportbeleid streef ik naar een kwaliteitsvol aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Sport heeft immers een positieve invloed op de algemene gezondheid en de lichamelijke conditie van een individu. Het verlaagt de stressgevoeligheid, verhoogt de mentale weerbaarheid en draagt bij aan een positief zelfbeeld en het sociaal functioneren. Voor transgender personen kan lichaamsbeweging en sport dus veel betekenen.”

Uitdagingen

Zowel binnen de breedtesport als binnen de topsport staat de sportsector voor uitdagingen. Denk maar aan het feit dat in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen man en vrouw wordt gehanteerd. Voor transgender sporters levert dit vaak problemen op voor het beoefenen van een sport.

 

Wat doe je in zo’n geval als sportaanbieder? Maak je een onderscheid tussen transgender personen die wel, en zij die geen geslachtsaanpassende behandeling achter de rug hebben? En wat met transgender sporters die nog in een transitieproces zitten? Bestaan er wat dat betreft andere richtlijnen voor breedtesport dan voor de topsport? 

cover transgenders.JPG

De brochure

De brochure 'Transgender en sport' geeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Ze reikt vooral suggesties aan om de integratie van een transgender lid soepel te laten verlopen, schetst de wettelijke context met betrekking tot deze doelgroep in de sport en geeft ook tips over praktische zaken als kleed- en doucheruimtes. Het onderscheid topsport en breedtesport wordt belicht. Dit alles wordt geïllustreerd met citaten van transgender sporters over de goede en minder goede ervaringen tijdens hun sportparticipatie. 

Voor wie?

De brochure richt zich in eerste instantie tot de sportfederaties, in tweede instantie tot sportclubs. Het is niet alleen een informatiebron over dit relatief onbekende thema, maar ook en vooral een hulpmiddel om een goed beleid rond transgender personen vorm te geven. De brochure is ook nuttig voor transgender personen als laagdrempelige informatiebron en als instrument om de thematiek onder de aandacht te brengen bij de sportclubs waarin ze (willen) participeren.

 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Samen met de sportfederaties en sportclubs streef ik naar een kwaliteitsvol aanbod dat voor iedereen toegankelijk is, om een zo ruim mogelijke sportparticipatie mogelijk te maken. Ik moedig de sportclubs dan ook aan om een ‘open’ sportclub te zijn en initiatieven te nemen die ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en ook thuis voelt, ook transgender personen.”

Sport in de jeugdzorg

In de voorbije twee jaar liep in tien CANO-organisaties (Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling- en Omgevingsondersteuning) een project waarbij sport diende als instrument bij de hulpverlening van jongeren in de jeugdzorg. Dit sporttraject in de bijzondere jeugdzorg werd begeleid door ISB met steun van Sport Vlaanderen. De resultaten van dit experimenteel project zijn bekendgemaakt op 15 februari.

 

Uit het flankerend onderzoek blijkt dat de meeste jongeren in de jeugdzorg samen sporten en bewegen met begeleiders als een waardevol onderdeel van hun begeleiding ervaren. Dat is een belangrijke vaststelling, omdat ze nogal wat aanknopingspunten biedt. De CANO-methodiek is er namelijk net op gericht om de bronnen en de krachten aan te spreken van de jongere zelf en van zijn onmiddellijke omgeving.
De belangrijkste aanbeveling is dan ook om sport en bewegen een duidelijke plek te geven in het
individuele begeleidingstraject van jongeren in de jeugdzorg, van intake tot nazorg.